Antropologija
Arheologija
Arhitektura
Crnom Gorom
Dijaspora
Film / Pozorište
Humor, satira i karikatura
Istorija
Književnost
Likovna umjetnost
Muzika
Religija
Strip


 | Naslovna | O projektu | Saradnički program | Knjiga utisaka | Kontakt |
Piše: Nenad Stevović

CRNOGORSKA PRAVOSLAVNA CRKVA I CRNOGORSKI JEZIK U ENCIKLOPEDIJI BRITANIKA (ENCYCLOPEDIA BRITANNICA) IZ 1911. GODINE


Potpuno je evidentno da prava Crnogoraca na svoju Crkvu i svoj jezik nijesu relativna prava, već apsolutna prava koja su bazirana na činjenicama. Proučavajući enciklopediju Britanika (Encyclopedia Britannica) saznajemo na koji način je ta eminentna naučna kuća i sublimator svjetskog znanja i informacija, pisala o Crnoj Gori. Za najbolje i najdetaljnije izdanje ove enciklopedije smatra se jedanaesto izdanje iz 1911. godine u čijem stvaranju je učestvovalo 1500 autora.

U tom izdanju, u pododeljku o religiji u Crnoj Gori, Britanika u prvoj rečenici jasno i nedvosmisleno objašnjava: „ Crnogorska pravoslavna crkva je autokefalna grana Istočnog Pravosljavlja. Godine 1884 ova Crkva je i formalno odbranila svoju nezavisnost od pretenzija Ruskog sinoda.“

Kada je u pitanju jezik sa kojim se govori u Crnoj Gori, u istom izdanju iz 1911. godine, enciklopedija Britanika ne govori o Srpskom jeziku već decidirano objašnjava i piše o Crnogorskom jeziku. U tekstu o jeziku u Crnoj Gori piše:“ Crnogorski jezik je praktično identičan sa Srpsko-Hrvatskim: on demonstrira određene dijalektičke varijacije i pozajmljuje do određene mjere i iz Turskog i Italijanskog. Postojeći rukopisi i štampane knjige, prije svega psalteri i jevanđelja, svjedoče o periodu literalne kulture u svještenstvu tokom perioda štamparije na Obodu. Ona je uspostavljena 1493 godine, svega nekoliko godina nakon što je Caxton uspostavio svoju prvu štampariju u Westminsteru. Uništena je od strane Turaka 1566. godine, nakon što je razaslala kopije jevanđelja u sve Slovenske zemlje.“

Imajući u vidu vremenski period kada su objavljeni ovi podaci, kao i autoritativnost i ugled koji ima enciklopedija Britanika, možemo slobodno reći da ovo predstavlja još jednu u nizu činjenica koja dokazuje apsolutno pravo Crnogoraca na svoju Crkvu i svoj jezik.

Ove i druge informacije se nalaze na web strani koja prenosi tekst Encyclopedia Britannica (1911) o Crnoj Gori.

http://90.1911encyclopedia.org/M/MO/MONTENEGRO.html