Antropologija
Arheologija
Arhitektura
Crnom Gorom
Dijaspora
Film / Pozorište
Humor, satira i karikatura
Istorija
Književnost
Likovna umjetnost
Muzika
Religija
Strip | Naslovna | O projektu | Saradnički program | Knjiga utisaka | Kontakt |

VELIMIR VELIŠA LEKOVIĆ

 

Cjelokupno Lekovićevo slikarstvo, sa izuzetkom nekoliko sačuvanih ulja iz predratnog perioda, jedan je jedini ciklus, stilski i tematski ujednačen. Mijene koje je sprovodio više se vezuju za promjene u prirodi, za registrovanje karakteristika trenutka, nego za neko novo stilsko opredjeljenje. Sa iskustvima sezanističkih slika, rađenih u predratnom periodu, uključuje se u slikarstvo teme i socijalističkog realizma. Negdje do 1950. godine radio je ulja, akvarele i crteže /uglavnom u logoru/, a od tada se orjentiše na pastel i, uglavnom, tematiku pejzaža.
Prvih godina češće je slikao urbane cjeline, gotovo veristički, sa neosjetnom transformacijom viđenog. Određenu krutost u izrazu, koju je uslovljavao grafizam, postepeno je odstranjivao prelaskom na panoramsko prikazivanje Jezera, mora i sela u crmničkim brdima. Tu već ulazi u dramu svejtlosti i vazduha, po čemu je blizak Peru Počeku i Milu Milunoviću. Fino definisanje planova, naročito u listovima sa motivima Jezera i Pavlove strane, linijom koja nije više reska, uronjeno je u čistotu nadoblačne svjetlosti, u kojoj greznu boje Mediterana i pitome Crmnice. Umekšavanje i baršunasti osjećaj već dostiže oko 1960. u seriji pejzaža iz Italije, a sredinom sedme decenije izraz mu je opojno mek, čemu doprinosi i faktura specijalnog papira, koja potencira zvonkost tona i onemogućava oštrinu linije. Lekovićevi pejzaži s kraja sedme decenije su i vrhunac njegovog logičnog uspona. Bavio se i pedagoškim radom.


Leković Velimir - Veliša "Spičanka", pastel, 75x50


VELIMIR VELIŠA LEKOVIĆ
Godinje 1910 - 1971.

Završio Akademiju likovnih umjetnosti u Beogradu.

Samostalne izložbe:
1954- Bar, Zavičajni muzej;
1961 -Titograd, Umjetnički paviljon;
1965-Bar-Zavičajni muzej;
1966-Titograd, Umjetnički paviljon;
1971 - Bar, memorijalna izložba.

Kolektivne izložbe:
1970 - Beograd, Muzej savremene umjetnosti, Poslijeratna crnogorska likovna umjetnost 1945-1970;
1972- Rim, Bari, Poslijeratna crnogorska umjetnost;
1973-Pariz, Poslijeratna crnogorska umjetnost;
1979 - Kairo, Aleksandrija, Tunis, Ankara, Varna, Pejzaž u crngorskoj umjetnosti;
1983-Cetinje, Beograd, Paviljon „Cvijeta Zuzorić" Cetinje i likovna umjetnost;
1986 - Tuzla, „40 godina Saveza likovnih umjetnika Jugoslavije 1946-1986", u povodu X kongresa likovnih umjetnika Jugoslavije.
Od 1946. učestvuje na izložbama ULUCG.

 

Sadršaj o Velimiru Veliši Lekoviću preuzet iz: