Pretraživač sajta
Montenegrina
 

Antropologija
Arheologija
Arhitektura
Crnom Gorom
Dijaspora
Film / Pozorište
Humor, satira i karikatura
Istorija
Književnost
Likovna umjetnost
Muzika
Religija
Strip 
 | Naslovna | O projektu | Saradnički program | Knjiga utisaka | Kontakt |

      

 

 

 

 

 
AUTOBUSKA STANICA, 1950.
ulje na platnu, 53,5x73cm.
vlasnik: Narodni muzej Crne Gore - CetinjePRIJATELJI, 1950.
ulje na platnu, 44 х 58 cm.
vlasnik: porodica autora

ĆIKOVA GLAVICA, 1951.
ulje na platnu, 53 х 72 cm.
vlasnik: Narodni muzej Crne GoreBOLNICA, 1950.
ulje na lesonitu, 44,5 х 59 cm.
vlasnik: porodica autoraVOĆE, 1954.
ulje na platnu, 37,5 х 73 cm.
vlasnik: Narodni muzej Crne Gore

MRTVA PRIR0DA, 1955.
ulje na kartonu, 26 х 63 cm.
vlasnik: porodica autoraPOZORIŠTE POD SNIJEGOM, 1954.
ulje na platnu, 60 х 90 cm,
vlasnik: Narodni muzej Crne GoreGRADSKA KAFANA, 1955.
ulje na lesonitu 53 х 78 cm.
vlasnik: Narodni muzej Crne GoreCVIJECE, 1955.
ulje na platnu, 68 х 45 cm.
vlasnik: porodica autora

STIJENA, 1956.
ulje na platnu, 41 х 25 cm.
vlasnik: porodica autoraKANE, 1956.
uije na platnu, 67 х 68 cm.
vlasnik: porodica autoraOBLAK, 1957.
ulje na platnu 30 х 40 cm.
vlasnik: porodica autoraHUMCI, 1956.
ulje na platnu, 108 х 87,5 cm.
vlasnik: Narodni muzej Crne Gore - Cetinje

CVIJEĆE, 1957.
ulje na platnu, 69 х 50 cm.
vlasnik: porodica autora


KATUNSKA NAHIJA, 1957.
ulje na papiru, 13 х 48 cm.
vlasnik: porodica autoraMRTVA PRIRODA, 1957.
ulje na papiru, 13 х 48 cm.
vlasnik: porodica autora


. ČUNOVI, 1959.
ulje na lesonitu, 29 х 37 cm.
vlasnik: porodica autoraČUNOVI, 1959.
ulje na platnu, 100 х 134,5 cm.
vlasnik: Muzeji i galerije PodgoriceZAGA, 1961.
ulje na platnu, 44 х 30 cm.
vlasnik: porodica autoraOPLAKIVANJE PUŠKE, 1961.
ulje na platnu, 44,5 х 66,5 cm.
vlasnik: porodica autoraUDOVICA, (studija) 1961.
pastel i olovka na papiru, 68 х 70 cm.
vlasnik: porodica autoraUDOVICA, 1961.
ulje na platnu, 68 х 70 om.
vlasnik: porodica autoraUDOVICA, 1962.
ulje na platnu , 88 х 70 cm.
vlasnik: Umjetnički muzej Crne GorePOGLED U PRAZNO, 1962.
ulje na platnu, 121 х 99 cm.
vlasnik: porodica autora. KAFANA, 1962.
ulje na platnu, 90 х 126 cm.
vlasnik: porodica autoraSAMOĆA 1962.
ulje na platnu, 90 х 120 cm.
vlasnik: porodica autoraKAMENI PPRIJESTO (studija), 1962.
gvaš, 29 х 34,5 cm.
vlasnik: porodica autoraUSNULI GRAD, 1963.
ulje na platnu, 125 х 152 cm.
vlasnik: porodica autoraGRAD, 1963.
ulje na platnu, 30 х 39 cm.
vlasnik: porodica autoraČUNOVI, 1963.
pastel na kartonu, 18,4 х 18,4 cm.
vlasnik: porodica autoraČUNOVI, 1963.
pastel na kartonu, 34 х 48,5 cm.
vlasnik: porodica autoraHUMCl (skica), 1963.
pastel na papiru, 40 х 34 cm.
vlasnik: porodica autora

HUMCl (skica), 1963.
tempera, 28 х 16 cm.
vlasnik: porodica autoraKAMENICA, 1963.
ulje na platnu, 69 х 68 cm.
vlasnik: Muzeji i galerije PodgoriceBRODOLOM, 1963.
kombinovana tehnika, 21 х 22 cm.
vlasnik: porodica autora

NOĆ, 1963.
kombinovana tehnika, 21 х 22 cm.
vlasnik: porodica autoraSTIJENE, 1964.
ulje na platnu, 56 х 65cm.
vlasnik: porodica autoraSTIJENE, 1964.
ulje na platnu, 120 х 149 cm.
vlasnik: porodica autoraJEDRA, 1964.
tempera na papiru, 22,5 х 16 cm.
vlasnik: porodica autoraJEDRA, 1964.
tempera na papiru, 16 х 22,5 cm.
vlasnik: porodica autoraKOMPOZICIJA, 1964.
tuš, 18,5 х 16 cm.
vlasnik: porodica autora

ODSJAJI, 1964.
tuš, 18,5 х 16 cm.
vlasnik: porodica autoraKOMPOZICIJA, 1964.
tuš, 16 х 18 cm.
vlasnik: porodica autoraPLANINA, 1965.
ulje na platnu, 153 х 160 cm.
vlasnik: Umjetnički muzej Crne Gore - CetinjeOBLAK, 1966.
ullje na platnu, 70 х 80 cm.
vlasnik: Umjetnički muzej Crne Gore - CetinjeKOMPOZICIJA (skica), 1965.
olovka, 28,5 х 16 cm.
vlasnik: porodica autoraCRNOGORCI, 1967.
flomaster, 22 х 27 cm.
vlasnik: porodica autoraCRNOGORCI, 1967.
ulje na impregniranoj zidnoj površini, 220x305cm.
vlasnik: Prijestonica CetinjeCRNOGORKE, 1967.
ulje na impregniranoj zidnoj površini, 220x305cm.
vlasnik: Prijestonica CetinjeKAMENO MORE, 1967.
ulje na impregniranoj zidnoj površini, 175x115cm.
vlasnik: Prijestonica Cetinje

STARO CETINJE, 1967.
ulje na impregniranoj zidnoj površini, 175x115cm.
vlasnik: Prijestonica CetinjeKATUNSKA NAHIJA, 1967.
ulje na impregniranoj zidnoj površini, 175x115cm.
vlasnik: Prijestonica Cetinje

PAVLOVA STRANA, 1967.
ulje na impregniranoj zidnoj površini, 175x115cm.
vlasnik: Prijestonica CetinjeČUNOVI, 1967.
uije na impregniranoj zidnoj površini, 175x115cm.
vlasnik: Prijestonica Cetinje

KATUNSKA NAHIJA, 1967.
ulje na impregniranoj zidnoj površini, 175x115cm.
vlasnik: Prijestonica CetinjeSAŠA (minijatura), 1967.
pastel, 12x9 cm.
vlasnik: porodica autoraDRAGANOV PORTRET, 1967.
ulje na iverici, 43 х 41 cm.
vlasnik: porodica autoraKARUČ, 1967.
ulje na lesonitu, 87 х 87 cm.
vlasnik: Marko Perović - CetinjeVRANJINA, 1967.
ulje na platnu, 100 х 100 cm.
vlasnik: Prijestonica CetinjeSA JEZERA 1967.
ulje na iverici, 41 х 45 cm.
vlasnik: porodica autoraCVIJEĆE, 1968.
ulje na platnu, 59x49 cm.
vlasnik: porodica autoraCVIJEĆE, 1968.
ulje na lesonitu, 76x58 cm.
vlasnik: porodica autoraAUTOPORTRET, 1968.
ulje na kartonu, 26x22 cm.
vlasnik: porodica autoraKOMPOZICIJA, 1968.
tempera na papiru, 57x57 cm.
vlasnik: porodica autoraKOMPOZICIJA, 1968.
ulje na panel ploči, 81x122 cm.
vlasnik: porodica autoraKAMENI CVIJET I, 1968.
ulje na platnu, 80x80 cm.
vlasnik: porodica autoraKAMENI CVIJET II, 1968.
ulje na platnu, 79x79 cm.
vlasnik: porodica autoraKAMENI CVIJET III, 1968.
ulje na platnu, 32x42 cm.
vlasnik: porodica autoraKAMENI CVIJET (minijatura), 1968.
ulje na kartonu, 13,5x17,5 cm.
vlasnik: porodica autoraRAZVIJENE FORME I, 1969.
ulje na šper-ploči, 52x44 cm.
vlasnik: porodica autora

RAZVIJENE FORME II, 1969.
ulje na šper-ploči, 52x44 cm.
vlasnik: porodica autoraRAZVIJENE FORME III, 1969.
ulje na šper-ploči, 56x53 cm.
vlasnik: porodica autoraRAZVIJENE FORME IV, 1969.
ulje na šper-ploči, 55x54 cm.
vlasnik: porodica autoraMINIJATURA I, 1970.
ulje na šperu, 9,5x9,5 cm.
vlasnik: porodica autoraMINIJATURA II, 1970.
ulje na šperu, 19x19 cm.
vlasnik: porodica autoraCVIJEĆE, 1970.
ulje na lesonitu, 31x30 cm.
vlasnik: porodica autoraDETALJ U PROSTORU I, 1972.
ulje na dasci, 27x27 cm.
vlasnik: porodica autora

DETALJ U PROSTORU IV, 1972.
ulje na dasci, 27x27 cm.
vlasnik: porodica autora