Pretraživač sajta
Montenegrina
 

Antropologija
Arheologija
Arhitektura
Crnom Gorom
Dijaspora
Film / Pozorište
Humor, satira i karikatura
Istorija
Književnost
Likovna umjetnost
Muzika
Religija
Strip 
 | Naslovna | O projektu | Saradnički program | Knjiga utisaka | Kontakt |

       

 

        Danijela Mršulja je rođena u Kotoru 1979. godine, a 1998. završila Srednju umjetničku školu na Cetinju. Diplomirala je 2005. i magistrirala 2009. godine na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, odsjek vajarstvo, u klasi profesora Mrđana Bajića. Trenutno je na Umjetničkim doktorskim studijama na istom fakultetu. Od 2008. član je ULUCG-a.
Živi i radi u Beogradu i Kotoru.

SAMOSTALNE IZLOŽBE:

2009 „Između“, Galerija Centar, Podgorica
        „In Medias Res“, Prodajna galerija „Beograd“, Beograd
2008 Kunstzentrum Bosener Muhle, St.Wendel, Njemačka
        „Prayer for parents“, Gotički Karner i „International Gastatelier im Maltator“, Gmund in Carinthia,
        Austrija
        „Skulpture“, Gradska galerija, Kotor
        Izložba skulptura, Galerija Zvono, Beograd
2002 „Skulpture“, Galerija Stari grad, Kotor
        „Skulpture“, Galerija Vitomir Srbljanović, Pljevlja


GRUPNE IZLOŽBE:

2009 Tim koji pobjeđuje, Galerija Zvono, Beograd
        BJCEM – XIV Bijenale Mladih Umjetnika Evrope i Mediterana, „7 kapija“, Skoplje, Makedonija
        Premio nazionale delle arti 08/Mediterranean workshop, Galleria Arte Contemporanea-Centro Fieristico
        „Le Ciminiere“, Catania, Italija
        Mladi srpski umetnici, Galerija Zvono, Nacionalni muzej književnosti Ukrajine, Kijev
        „Sopoćanska viđenja 08“, kustos Gordana Vasiljević, Multimedijalni centar, Novi Pazar
        „Sopoćanska viđenja 08“, kustos Gordana Vasiljević, Galerija Zvono, Beograd
        42. zimski salon, kustos Anastazija Miranović, Herceg Novi
2008 Novogodišnja izložba, Prodajna galerija „Beograd“, Beograd
        Kotorski likovni umjetnici 2008, Gradska galerija Kotor, Kotor
        „Renesansa-san o lijepom“, kustos izložbe Milica Radulović, Santa Marija in Punta, Budva
        Terratorija, BELEF 08, Beograd
        Izložba vajarske kolonije Grbalj 2008, Gradska galerija, Kotor
        Izlozba novih članova ULUCG-a, Podgorica
        41. zimski salon, kustos Bogdan Musović, Herceg Novi
2007 Kotorski likovni umjetnici 2007, Gradska galerija Kotor, Kotor
        Otvaranje Keltskog puta skulpture, “Cerda & Celtoi” (Art & Celts), Otzenhausen
2006 Festival Slobodna kultura, DOB, Beograd;
2005 Izložba Hugo Boss, Cvijeta Zuzorić, Beograd
        Izložba studenata FLU, generacija 2000- 2005, Dom VJ, Beograd
2004 „Svet vilenjaka“, Galerija Tableau, Novi Sad
        „Nelagodnost u prostoru“ kustos izložbe Vida Knežević, Galerija SKC, Beograd
        „Retro- vision“ BELEF 04, Beograd
2002 Izložba crteža i grafike, Thessaloniki
        XXXI izložba crteža i skulpture malog formata, Galerija DOB, Beograd
2000 „Bez naziva“ izložba studenata FLU, SKC, Beograd


ARTIST IN RESIDENCE:

2008 - Kunstzentrum Bosener Muhle, St.Wendel, Njemačka
        - Stipendija KulturKontakt Austrija, ’’International Gastatelier im Maltator’’, Gmund in Carinthia,         Austrija


SIMPOZIJUMI:


2008 „Sopoćanska viđenja“, Sopoćani, Novi Pazar
        Grbalj 2008, Grbalj, Kotor
2007 SKULTURA 2001, Sent Andrea, Gorizia
2006 “Cerda & Celtoi” (Art & Celts), Evropska Akademija Otzenhausen, Otzenhauzen, Njemčka


RADIONICE / PROJEKTI / PERFORMANSI:

2009 Mediterranean workshop, Accademia di Belle Arti, Catania, Italija
        Radionica sa Vincent Barre, FLU, Beograd
2008 Projekat Terratorija, kolonija Terra i BELEF 08, Kikinda
2007 „Koga je briga za vašu umetnost“, Radionica sa Jovanom Stokić
        „Performing playing“, radionica/performans sa Paul Murray, Galerija FLU, Beograd
2006 Kritičarska radionica sa Jovanom Stokić, FLU, Beograd
        Radionica sa Richard Deacon, FLU, Beograd
2005 Performans „Povratak“, Studentska izložba FLU, Beograd
        Radionica sa Jannis Kounelis, FLU, Beograd,
        Scenografska i rediteljska radionica sa Radivojem Dinulovićem i Dušanom Petrovićem, FIST, Fakultet         Dramskih Umetnosti, Beograd
2004 Radionica sa Jovanom Čekićem, BELEF 04, Beograd
2002/2004 „How to send a message“ sa Milicom Tomić, FLU, Beograd/Helsinki
2003 „Konkurs“ sa Jelicom Radovanović i Dejanom Anđelkovićem, Beograd


SKULPTURE REALIZOVANE U JAVNOM PROSTORU:

2008 Gotički Karner, Gmund in Carinthia, Austrija
        Dvorište skulptura, Kotor, Crna Gora
2007 Sent Andrea, Gorizia, Italija
2006 Ringwall, Otzenhauzen, Njemačka


SAJMOVI UMJETNOSTI:

2009 Art Moscow, Moskva (sa galerijom Zvono)
2008 Kunstart, Bolcano (sa galerijom Zvono)
        Art Moscow, Moskva (sa galerijom Zvono)
        Viennfair, Beč (sa galerijom Zvono)
        Sajam umjetnina, Budva (sa Gradskom galerijom u Kotoru)


NAGRADE:

2009 Nagrada 42. zimskog salona, Herceg Novi
2008 Nagrada 41. zimskog salona, Herceg Novi
2007 Nagrada na izložbi Kotorski likovni umjetnici 2007, Kotor
2000 Nagrada za crtež Fakulteta Likovnih Umetnosti, Beograd


BIBLIOGRAFIJA:

2009 -Slobodan Slovinić, „Višeznačno i čisto“, Vijesti, Podgorica, 11. novembar
        -Nataša Nikčević, „Između tebe i mene“ , Monitor, Podgorica, 6. novembar
        - Milica Radulović, katalog izložbe „Između“, Galerija Centar, Podgorica
        - Gordana Vasiljević, „Peti element“, Danas, Beograd, 17. avgust
        - Jelena Krivokapić, katalog izložbe „In Medias Res“, Prodajna galerija „Beograd“, Beograd
        - Gordana Vasiljević, katalog izložbe sa kolonije „Sopoćanska viđenja 08“, Galerija Zvono, Beograd
2008 - Milica Radulović, intervju „Jednostavnost kao doživljaj i osjećanje svega“, ART Centrala: časopis za
        savremenu umjetnost, Br.1, Centar savremene umjetnosti Crne Gore, Podgorica
        - Elisabeth Faller, katalog izložbe „Prayer for parents“, Gotički Karner i „International Gastatelier im
        Maltator“, Gmund in Carinthia, Austrija
        - Milica Radulović, katalog grupne izložbe „Renesansa-san o lijepom“, Santa Marija in Punta, Budva

WEB PREZENTACIJE:

http://www.galerijazvono.org/en_mrsulja.htm
http://www.montenegrina.net/pages/pages_e/painting/danijela_mrsulja.htm
nova stranica na Montenegrina sajtu:
http://www.montenegrina.net/pages/pages1/likovna_umjetnost/d_mrsulja/pocetna.html

http://www.saatchi-gallery.co.uk/stuart/StudentArt/ast_id/81407
http://www.artinfo.co.rs/ceo_profil.php?korisnik_id=308#info_81