Pretraživač sajta
Montenegrina
 

Antropologija
Arheologija
Arhitektura
Crnom Gorom
Dijaspora
Film / Pozorište
Humor, satira i karikatura
Istorija
Književnost
Likovna umjetnost
Muzika
Religija
Strip 
 | Naslovna | O projektu | Saradnički program | Knjiga utisaka | Kontakt |

      

 

Есад Пеко Лаличић
ПОЕЗИЈА - избор

 

 

 

Биљешка о писцу

Рођен је 1944. године у Гусињу, Црна Гора. Живи у Ма-
јданпеку.
Пише поезију, прозу и афоризме. Објављивао је под имени-
ма Есад Лаличић и Есад Пеко Лаличић.
Прозу и поезију објављивао је у многим листовима и ча-
сописима: Књижевна реч, Ријеч младих, Овдје, Змај ...,
а афоризме у: Ошишаном јежу, Младом Јежу, Змају, Жики-
шону, Вражјој глави ...
Објавио је књиге поезије: Наше мале пролазности (коаутор)
- 1985, Исклизавање из сна (на румунском) – 1993, Мирис
сенки свуда – 1995, Запис о лепоти – 1995 и Распевани азбу-
чник (за најмлађе) - 2001. Књигу афоризама Вртоглавице
ума објавио је 2007. годиине.
Заступљен је у бројним антологијама, збиркама и алманаси-
ма. Стваралаштво му је превођено на енглески, руски, румунски,
македонски и словеначки језик.
Добитник је неколико књижевних награда.

ПОЕЗИЈА
(избор)

Кликните на књигу "Поезија" да бисте отворили њен садржај