Pretraživač sajta
Montenegrina
 

Antropologija
Arheologija
Arhitektura
Crnom Gorom
Dijaspora
Film / Pozorište
Humor, satira i karikatura
Istorija
Književnost
Likovna umjetnost
Muzika
Religija
Strip 
 | Naslovna | O projektu | Saradnički program | Knjiga utisaka | Kontakt |

 

 

 

Dnevnik ruskog kneza Dolgorukova, iz Crne Gore, 1769. godine


 

       Dnevnik ruskog kneza Dolgorukova koji je 1769. posjetio Crnu Goru u namjeri da ispita ko je Šćepan Mali, prvi put je objavljen u časopisu „Godišnjica Nikole Čupića“ 1889. godine. Faksimilno dajemo dnevnik kneza Dolgorukova koji je objavljen u tom časopisu.

 


      30. jul 1769.


 

31.jul 1769.


 

01. avgust 1769.

 

02. avgust 1769.


 

03. avgust 1769.


 

04. avgust 1769.

 

05. avgust 1769.


 

06. avgust 1769. 

07. avgust 1769.


 

08. avgust 1769.

 

09. avgust 1769.


 

10. avgust 1769.

 

11. avgust 1769.

 

12. avgust 1769.

 

13. avgust 1769.

 

14. avgust 1769.

 

15. avgust 1769.


 

16. avgust 1769.

 

17. avgust 1769.

 

18. avgust 1769.

 

19. avgust 1769.

 

20. avgust 1769.


 

21. avgust 1769.

 

22. avgust 1769.

 

23. avgust 1769.

 

24. avgust 1769.

 

25. avgust 1769.


 

26. avgust 1769.


 

27. avgust 1769.

 

28. avgust 1769.

 

29. avgust 1769.

 

30. avgust 1769. 

31. avgust 1769.

 

01. septembar 1769.


 

02. septembar 1769.

 

03. septembar 1769.

 

04. septembar 1769.

 

05. septembar 1769.

 

06. septembar 1769.


 

07. septembar 1769.

 

08. septembar 1769.

 

09. septembar 1769.


 

10. septembar 1769.


 

11. septembar 1769.

 

12. septembar 1769.

 

13. septembar 1769.

 

14. septembar 1769.

 

15. septembar 1769.

 

16. septembar 1769.

 

17. septembar 1769.


 

18. septembar 1769.


 

19. septembar 1769.

 

20. septembar 1769.


 

21.septembar 1769.

 

22. septembar 1769.

 

23. septembar 1769.

 

24. septembar 1769.


 

25. septembar 1769.

 

26. septembar 1769.

 

27. septembar 1769.

 

28. septembar 1769.

 

29. septembar 1769.


 

30. septembar 1769.


 

01. oktobar 1769.

 

02. oktobar 1769.

 

03. oktobar 1769.

 

04. oktobar 1769.


 

05. oktobar 1769.

 

06. oktobar 1769.

 

07. oktobar 1769.

 

08. oktobar 1769.

 

09. oktobar 1769.


 

10. oktobar 1769.


 

11. oktobar 1769.

 

12. oktobar 1769.

 

13. oktobar 1769.
 

14. oktobar 1769.

 

Dnevnik poslije odlaska iz Crne gore