Pretraživač sajta
Montenegrina
 

Antropologija
Arheologija
Arhitektura
Crnom Gorom
Dijaspora
Film / Pozorište
Humor, satira i karikatura
Istorija
Književnost
Likovna umjetnost
Muzika
Religija
Strip 
 | Naslovna | O projektu | Saradnički program | Knjiga utisaka | Kontakt |

 


Marian Bolica (Mariano Bolizza):
Izvještaj i opis Skadarskog sandžakata 1614. godine

 

Iz knjige francuskog arheologa i istoričara


Original knjige je objavljen 1866. u Parizu

 

Lenorman je objavio izvještaj kotorskog plemića Mariana Bolice iz 1614. godine, a na naš jezik ga je preveo Miloš Milošević. Knjigu je kod nas preveo i objavio CID iz Podgorice, 2002. godine.
 KAKO SE NOSI POŠTA, LJEŠ, KROJA, DRAČ, GRBALJ