Antropologija
Arheologija
Arhitektura
Crnom Gorom
Dijaspora
Film / Pozorište
Humor, satira i karikatura
Istorija
Književnost
Likovna umjetnost
Muzika
Religija
Strip


 | Naslovna | O projektu | Saradnički program | Knjiga utisaka | Kontakt |




 

Evo jednog zanimljivog dokumenta - testamenta iz Kotora, neke Sirane, koji je sastavljen, davno, davno...

 

Tekst preuzet iz knjige:



............................................................

Dana dvadeset trećeg, mjeseca jula 1327

Došavši gospodin Baze, izvršilac testamenta Sirane, u prisustvu zakletog sudije Gojše Kalića, slušaoca Teodora Gige i svjedoka Srđe Tripunovog, meni doljepotpisanom notaru Jakovu, pokazao je neku pisanu cedulju govoreći da je to posljednji testament rečene Sirane, moleći me da istu prepišem i dovedem u javni oblik, a njen sadržaj je sljedeći:

Ja Sirana ležim nemoćna, ipak imajući zdravo pamćenje i govor, činim ovaj moj posljednji testament. Kao prvo o vinogradima kraj Kostanjice želim 40 perpera prćije i dvije tunike od vačete i vinogradi da se daju čim dospiju. A vinograd u Jaklju i kuća u kojoj stanujem, neka se proda onima koji više budu dali i od istih perpera neka se da za moju dušu hiljadu misa. Tako isto mome poočimu, gospodinu Bazi četiri perpera. Takođe sestrama gospodina Baze monahinjama, svakoj od njih jedan perper. Takodje đakonu Afri šest dinara. Tako isto Radi Canovoj, monahinji šest dinara. Tako isto bratu Luki četiri perpera, da sebi načini jednu tuniku. Tako za upisivanje imena u crkve, svetom Francisku pet perpera. Tako isto želim da od vina, koje treba da dobijem u vinogradima, i od krave koju imam kod Medoja, Belkacijevog čovjeka, bude načinjena jedna gozba za moju dušu. Tako imam kod Medoja jednu kravu i vola na pripaši, pa rečeni Medoje neka da ili kravu ili vola naprijed rečene kojeg će ili koju će pridružiti drugoj kravi za jednu gore rečenu gozbu. Ostavljam mome momku Martolu jednu svinju i jedan pehar od dvadeset perpera. Želim da se moja tunika da Mili, Vitinoj nećaki, i imovina iz kuće Mili sa njenom majkom; jedna posteljina da se da fratrima sa Šuranja. Ostatak rečenog testamenta neka se da za nepravedno ubran porez, za tri bdijenja neka se da tri perpera crkvi Svetog Tripuna. Tako isto imam i jednu bačvu kod Miha iz Stamara, i želim da bude rečenog gospodina Baze. Tako isto ostavljam Svetom Mihailu u Kotoru dva perpera. Da se ovo izvrši postavljam za izvršitelja testamenta Grigorija Gimanoja, Teodora, njegovog brata i sveštenika Bazu sa Martolom.
Svjedoci su pak bili Obrad, zet Gambin i Draško, sin Goje.