Antropologija
Arheologija
Arhitektura
Crnom Gorom
Dijaspora
Film / Pozorište
Humor, satira i karikatura
Istorija
Književnost
Likovna umjetnost
Muzika
Religija
Strip | Naslovna | O projektu | Saradnički program | Knjiga utisaka | Kontakt |
NATPIS O OSNIVANJU CRKVE SVETOG STEFANA NA OTOKU GOSPE OD MILOSRĐA U TIVATSKOM ZALIVU (IX VIJEK)


Iz knjige koju je 1996. godine izdalo Мinistarstvo kulture Crne Gore
Iz natpisa vidimo da je crkvu osnovao neki Hurok sa njegovom ženom Danom.
Hurok je avarsko ime, a Dana je slovensko žensko ime.
Jasno možemo da zaključimo da je u dukljanskoj državi došlo do stapanja više etničkih grupa: Slovena, Ilira, Grko-Romana, Avara, Gota ...
Prema svim ozbiljnim istoričarima u VI, VII vijeku došlo je do najezde Slovena, Gota i Avara na rimsku provinciju Prevalis (teritoriju današnje Crne Gore) u kojoj su živjeli Iliri i Grko-Romani.
Ovaj natpis nam ukazuje kako je u dukljanskoj državi došlo do stapanja u narod, od kojeg potiče današnji crnogorski narod.

Izvorni tekst/natpis na latinskom je markiran.