Pretraživač sajta
Montenegrina
 

Antropologija
Arheologija
Arhitektura
Crnom Gorom
Dijaspora
Film / Pozorište
Humor, satira i karikatura
Istorija
Književnost
Likovna umjetnost
Muzika
Religija
Strip 
 | Naslovna | O projektu | Saradnički program | Knjiga utisaka | Kontakt |

 

 Luka Lagator

 NOMINOVANE KARIKATURE


1984
Prvi jugoslovenski konkurs za karikaturu "Živko Đurović", Titograd, YU
First Yugoslav cartoon contest "Živko Đurović", Titograd, YU1994
Prvi balkanski festival karikature "Osmijeh Balkana", Atina, Grčka
1st Balkan cartoon festival "A smile of the Balkans", Athens, Grece1994
Prvi balkanski festival karikature "Osmijeh Balkana", Atina, Grčka
1st Balkan cartoon festival "A smile of the Balkans", Athens, Grece1994
Drugi međunarodni salon karikature, Prokuplje, YU
Second international cartoon contest, Prokuplje, YU1998
31. Jugoslovenski konkurs karikature "Pjer 98", Beograd, YU
31st Yugoslav cartoon contest "Pjer 98", Belgrade, YU1998
Medjunarodni konkurs za karikaturu "Fudbal", Beograd, YU
International cartoon contest "Football", Belgrade, YU1998
Treći medjunarodni salon karikature, Zemun, YU
Third Intemational salon of caricature, Zemun, YU1999
32. Jugoslovenski konkurs za karikaturu "Pjer 99", Beograd, YU
32nd Yugoslav cartoon contest "Pjer 99", Belgrade, YU1999
Fano Fanny, Faks festival "Studio d'Arte Andromeda", Trento, Italija
Fano Fanny, Cartoon Fax festival "Studio d'Arte Andromeda", Trento, Italia1999
Četvrti medjunarodni salon karikature, tema "Zanati", Zemun, YU
Fourth International salon of caricature, Theme: "Crafts", Zemun, YU1999
Aydin Dogan Medjunaroidni konkurs karikature, Istanbul, Turska
Aydin Dogan International cartoon competition, Istanbul, Тurкеу2000
33. Jugoslovenski konkurs karikature "Pjer 2000", Beograd, YU
33th Yugoslav cartoon competition "Pjer 2000", Belgrade, YU2000
Medjunarodni natječaj karikature, tema: "Zubozdravstvo", Celje, Slovenija
International competition of caricatures "Dentisting", Celje, Slovenia2000
Udruženje Round Tables Belgija & Festival Knokke Heist, Belgija
Association of Round Tables Belgium & Festival Knokke Heist, Belgium

Međunarodna izložba "Satirikon", Legnica, Poljska
International exibition "Satyrikon", Legnica, Poland2001
3. Svjetski festival karikature, tema "Mostovi", Porto, Portugalija
3rd Porto cartoon-VVorld Festival, Theme: "Bridges", Porto, Portugal2001
3 Svjetski festival karikature, tema "Mostovi", Porto, Portugalija
3rd Porto cartoon-World Festival, Theme: "Bridges", Porto, Portugal2001
21. Medjunarodni konkurs za karikaturu "Nasredin Hodža", Istanbul, Turska
21 st International "Nasreddin Hodja" Cartoon contest, Istanbul, Тurкеу2002
Aydin Dogan Medjunarodni konkurs karikature, tema "Terorizam", Istanbul
Aydin Dogan International cartoon competition, Theme: "Terorism", Istanbul2002
Aydin Dogan Medjunarodni konkurs karikature, tema "Terorizam", Istanbul
Aydin Dogan Intemational cartoon competition, Theme: "Terorism", Istanbul2002
Treća Madjunarodna izložba karikature.tema: "Željeznica", Beograd, YU
3rd Intemational cartoon exibition, Theme: "Railway", Belgrade, YU2002
Izložba karikature i fotografije, tema: "Higijena", Bre, Belgija
Cartoons & photos Undercover, Theme: "Hygiene", Bree, Belgium2002
Medjunarodna izložba karikature, tema: "Svijet protiv droge", Kazan, Rusija
International cartoon contest, Theme: "World against drugs", Kazan, Rusija2002
Drugi festival karikature Istočne Evrope, tema: "Sloboda", Ploešti, Rumunija
Second East Europen Festival of cartoons, Theme "Liberty, Ploesti, Romania2003
Jugoslovenski konkurs za karikaturu "Pjer2003", Beograd, YU
Yugoslav cartoon competition "Pjer 2003", Beograd, YU2003
Osmi Medjunarodni salon karikature, Julijana in memoriam, Zemun, YU
Eight International salon of caricature, Julijana in memoriam, Zemun, YU2003
5. Svjetski festival karikature, tema: "Voda", Porto, Portugalija
5th Porto cartoon VVorld festival, Theme: "Water", Porto, Portugal2003
5. Svjetski festival karikature, tema: "Voda", Porto, Portugalija
5th Porto cartoon VVorld festival, Theme: "VVater", Porto, Portugal2003
5. Svjetski festival karikature, tema: "Voda", Porto, Portugalija
5th Porto cartoon World festival, Theme: "Water", Porto, Portugal2003
Aydin Dogan Medjunarodni konkurs za karikaturu, Istanbul, Turska
Aydin Dogan International cartoon Competition, Istanbul, Тurкеу2003
Medjunarodna izložba "Satirikon", Legnica, Poljska
International exibition "Satyrykon", Legnica, Poland

Medjunarodna manifestacija humora, Urziceni 2005. Rumunija
Intemational manifestation of the humour, Urziceni 2005. Romania2003
Medjunarodni konkurs karikature, tema: "Muzika", Kairo, Egipat
Intemational cartoon contest, Theme: "Music", Cairo, Egypt2003
Dani humora i satire, Danilovgrad, Crna Gora
Days of humour and satire, Danilovgrad, Montenegro2005
10. Medjunarodna izložba karikature, tema: "Vatrogasac", Zagreb, Hrvatska
10th International cartoon exibition, Theme: "Fireman", Zagreb, Croatia2005
Prvi Intemacionalni festival karikature, terna: "Riba", Tabriz, Iran
The first Intemational cartoon festival of Tbriz, Theme: "Fish", Tabriz, Iran2005
Medjunarodni web konkurs karikature, tema: "Terorizam", Teheran, Iran
Web Intemational cartoon contest, Theme: "Terrorism", Teheran Iran2005
Dani humora i satire, Danilovgrad, Crna Gora
Days of humourand satire, Danilovgrad, Montenegro2005
23. Medjunarodni bijenale humora u umjetnosti, tema: "Laži", Tolentino, Italija
23a Biennale Internazionale dell'Umorismo nell'Arte, Tema: "Le bugie", Tolentino, Italia2007
13. Konkurs za karikaturu "Risto Pejatović", Pljevlja, Crna Gora
13th Cartoon contest "Risto Pejatović", Pljevlja, Montenegro2007
Medjunarodni konkurs karikatrure, tema: "Voda", Bursa, Turska
International cartoon contest, Theme: "Water", Bursa, Тurкеу2007
Medjunarodna izložba "World press Cartoon", Sintra, Portugalija
International exibition "World press Cartoon", Sintra, Portugal