Pretraživač sajta
Montenegrina
 

Antropologija
Arheologija
Arhitektura
Crnom Gorom
Dijaspora
Film / Pozorište
Humor, satira i karikatura
Istorija
Književnost
Likovna umjetnost
Muzika
Religija
Strip 
 | Naslovna | O projektu | Saradnički program | Knjiga utisaka | Kontakt |Zahvaljujemo se gospodinu Luki Lagatoru koji je omogućio da posjetioci Montenegrine kroz ovu izložbu vide veći dio njegovih nagrađenih i nominovanih karikatura.


 

 Luka Lagator

 

Rodjen 08.12. 1945. godine, na Cetinju.
Član Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore od 1978.godine.
Član Udruženja karikaturista Crne Gore od osnivanja - 1996.godine.
Boravio je i radio u brojnim likovnim kolonijama u zemlji i u inostranstvu.
Do sada je imao 21 samostalnu izložbu slika, a učestvovao je na preko 200 zajedničkih izložbi slika u zemlji i u inostranstvu.
Imao je 11 samostalnih izložbi karikature, a učestvovao je na preko 170 kolektivnih izložbi karikature širom svijeta.
U raznim listovima i časopisima objavio je preko 3.500 radova.
Objavio je tri knige karikature, od kojih je »Slično« prva knjiga stripa objavljena u Crnoj Gori.
Autor je dva kratka umjetnička filma: «Sizifov put« i »Sizifov trud«.
Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja, od kojih 30 u internacionalnoj konkurenciji, a od strane specijalizovanog časopisa za karikaturu »Kart« iz Zemuna dva puta je proglašavan za karikaturistu godine u SRJ.

Nagrade i priznanja:

-1972. Druga nagrada za slikarstvo na izložbi mladih u Kragujevcu
-1980. Otkupna nagrada na Šestom likovnom salonu u Doboju
-1980. Orden rada sa srebrnim vijencem
-1999. Trinaestonovembarska nagrada grada Cetinja

Nagrade za karikaturu:

-1984. Druga nagrada na Prvom jugoslovenskom konkursu »Živko Djurović« - Titograd
-1997. Specijalna nagrada na Drugom medjunarodnom salonu karikature – Zemun
-1997. Specijalna nagrada na Četvrtom jugoslovenskom konkursu – Pljevlja
-1997. Specijalna nagrada na internacionalnom festivalu karikature – Seul , Koreja
-1997. Druga nagrada «Srebrna borovnica« na Festivalu eko-karikature - Kopaonik
-1998. Prva nagrada«ZLATNI PJER 98« - Beograd
-1998. Druga nagrada «Srebrna borovnica« na Festivalu ako-karikature - Kopaonik
-1998. Specijalna nagrada na Desetom internacionalnom festivalu – Hokaido , Japan
-1998. Specijalna nagrada na konkursu »Zlatni muflon« - Nikozija, Kipar
-1999. Prva nagrada na Desetom medjunarodnom salonu karikature - Kragujevac
-2000. Specijalna nagrada na internacionalnom festivalu karikature - Torino, Italija
-2001. Prva nagrada na II Crnogorskom festivalu humora, satire i karikature - Danilovgrad
-2001. Specijalna nagrada za strip na internacionalnom festivalu - Marostika, Italija
-2002. Prva nagrada na medjunarodnoj izložbi na temu »Dunav« - Beograd
-2002. Druga nagrada na III Crnogorskom festivalu humora, satire i karikature - Danilovgrad
-2002. Prva nagrada «Grand prix« na Devetom jugoslovenskom konkursu - Pljevlja
-2002. Specijalna nagrada na Sedmom medjunarodnom salonu karikature - Zemun
-2002. Specijalna nagrada na Sedmoj medjunarodnoj izložbi karikature - Zagreb
-2002. Specijalna nagrada na internacionalnom festivalu karikature - Daejeon, Koreja
-2002. Specijalna nagrada «Aydin Dogan« Internacionalni festival - Ankara,Turska
-2002. Specijalna nagrada japanskog dnevnika »The Yomiuri Shimbun« - Tokio, Japan
-2003. Specijalna nagrada na Četvrtom internacionalnom festivalu - Alanija,Turska
-2003. Specijalna nagrada na Drugom internacionalnom konkursu - Šangaj, Kina
-2003. Specijalna nagrada na internacionalnom festivalu karikature - Daejeon, Koreja
-2004. Specijalna nagrada na Šestom bijenalu humora i vina – Jonzac, Francuska
-2004. Bronzana medalja na medjunarodnom bijenalu «Zlatni osmeh« - Beograd
-2004. Prva nagrada «Grand prix« na internacionalnom festivalu - Alanija, Turska
-2004. Specijalna nagrada na internacionalnom festivalu - Kalarasi, Rumunija
-2004. Specijalna nagrada na internacionalnom konkursu - Deva, Rumunija
-2005. Specijalna nagrada na internacionalnom konkursu «Post« - Sofija, Bugarska
-2005. Specijalna nagrada na internacionalnom festivalu Hiderabad - Utra Pradeš, Indija
-2005. Prva nagrada "Karikaturista godine" na VI Crnogorskom festivalu humora, satire i karikature- Danilovgrad
-2006. Specijalna nagrada za strip na internacionalnom festivalu - Marostika, Italija
-2006. Specijalna nagrada na Četvrtom internacionalnom festivalu - Nanking, Kina
-2006. Nagrada «Klasovo majstorsko pero« , Medjunarodni festival – Kruševac
-2006. Specijalna nagrada na Četrnaestom »Humorfestu« - Folinjo, Italija
-2006. Specijalna nagrada na Prvom internacionalnom festivalu «Kosovo 06« - Priština
-2004. Nominacija na internacionalnom konkursu »Fruits« - Sint Truiden, Belgija
-2005. Nominacija na internacionalnom festivalu «Satyrukon« - Legnica, Poljska
-2006. Nominacija na internacionalnom festivalu «Satyrykon« - Legnica, Poljska

 NAGRAĐENE KARIKATURE


1984
Druga nagrada na Prvom jugoslovenskom konkursu za karikaturu "Živko Djurović", Titograd, Crna Gora
Second prize, The First Yugoslav cartoon contest "Živko Djurović", Titograd, Montenegro

1997
Nagrada "Royal Color" za najbolji komplet od tri karikature - Drugi Medjunarodni salon karikature, Zemun, YU
Avvard "Royal Color" for the best complete ot three caricatures - Second International salon of caricature, Zemun, YU
1997
Specijalna nagrada na Četvrtom jugoslovenskom konkursu za karikaturu "Risto Pejatović", Pljevlja, YU
Specal Prize, The Fourth Yugoslav cartoon kontest "Risto Pejatović", Pljevlja , YU
1997
Specijalna nagrada na 17. Međunarodnom festivalu karikature, Seul, Koreja
Special prize, the 17th International Cartoon Festival,
Seoul, Korea

1997
Druga nagrada, "Srebrna borovnica", Kopaonik, YU
Second prize, "Silverbilberry", Kopaonik, YU
1998
Prva nagrada, "Zlatni Pjer" na 31. jugoslovenskom konkursu karikature za nagradu Pjer, Beograd,
YU First prize, "Golden Pierre", 31 st Yugoslav Cartoon Competition for the Pjer avvard, Belgrade, YU
2003
Selektovan na XX Intemacionalnom konkursu za karikaturu, Aydin Dogan, Istanbul, Turska
Selected in the XX, Aydin Dogan International cartoon competition, Istanbul, Тигкеу
2006
Selektovan na Drugom medjunarodnom konkursu-VVorld press cartoon, Sintra, Portugalija
Selected in the Second VVorld press cartoon, Sintra, Portugal
1998
Druga nagrada, "Srebrna borovnica", Kopaonik, YU
Second prize, "Silver bilberry", Kopaonk, YU
1999
Specijalna nagrada na 10. medjunarodnoj izložbi, Okhotsk, Hokaido, Japan
Special prize, The 10th Annual Okhotsk International Cartoon and comic exibition, Hocaido, Japan
1998
Specijalna nagrada na medjunarodnom konkursu karikature "Zlatni muflon", Nikozija, Kipar
Special muflon prize, International "Goden muflon" cartoon contest, Nikosia, Cyprus
1999
Prvo mjesto, Zlatna plaketa i povelja na medjunarodnom salonu antiratne karikature, Kragujevac, YU
The first prize, Gold plague charter of the Intemational antiwar cartoon, Kragujevac, YU

2002

Posebna nagrada na 19. Aydin Dogan medjunarodnom konkursu karikature,
Tema: "Terorrism", Istanbul, Turska
Avvard of success of the 19th Aydin Dogan International Cartoon Competition,
Theme "Terrorism", Istanbul, Тurкеу

2007
Selektovan za Medjunarodnu izložbu u Muzeju udruženja ilustratora u Njujorku, USA
Selected for International exibition, Society of illustrators Museum, New York, USA
1999
Specijalna nagrada na Medjunarodnom konkursu "Ujedinjena Evropa - zajednička valuta", Torino, Italija
Spezial prize of the Intemational competition "Europa unita - Moneta unica", Torino, ltaly

2001
Prva nagrada, Dani humora i satire, Danilovgrad,
Crna Gora
First prize, Days of humour and satire, Danilovgrad, Montenegro
2001
Medjunarodna nagrada "Umoristi a Marostica", sektor strip, tema: "Grafiti", Marostika, Italija
Premio Intemazionale "Umoristi a Marostica", settore strip, tema: "Graffiti", Marostica, Italia
2002
Prva nagrada na medjunarodnom konkursu karikature, tema "Dunav", Beograd, YU
First prize, The International Cartoon Competition, Theme: "The Danube", Belgrade, YU
2002
Druga nagrada, Dani humora i satire, Danilovgrad, Crna Gora
Second prize, Days of humour and satire, Danilovgrad, Montenegro
2002
Grand prix na jugoslovenskom konkursu za karikaturu "Risto Pejatović", Pljevlja, Crna Gora
Grand prix-Yugoslav cartoon contest "Risto Pejatović", Pljevlja, Montenegro
2002
Specijalna nagrada na 7. Medjunarodnom salonu karikature.
Tema: "Umetnost i umetnici kroz vekove", Zemun, YU
Special prize, Seventh Intemational salon of caricature.
Theme: "Art and Artists through the Centuryes", Zemun, YU
2002
Specijalna nagrada na Međunarodnom konkursu karikature. Tema: "Film", Zagreb, Hrvatska
Special prize on International Cartoon Contest. Theme: "Film", Zagreb, Croatia
2002
Specijalna nagrada na Medjunarodnom konkursu za karikaturu "The Yomiuri Shimbun", Tokio, Japan
Honorable menntion (medail), The Yomiuri International cartoon contest, Tokio, Japan
2003
Specijalna nagrada na Medjunarodnom konkursu, tema: "Mediteran i terorizam", Alanija, Turska
Special prize, 3th International Mediterranean Cartoon Contest Theme: "Mediteran and terorrism", Alanya, Тurкеу
2003
Specijalna nagrada na Drugom medjunarodnom Web festivaslu, tema: "Obrazovanje", Šangaj, Kina
Special prize, 2nd Free Cartoon Web International Festival, Theme: "Education", Shanghai, China
2003
Specijalna nagrada na 12. Medjunarodnom konkursu za karikaturu, tema: "Fudbal", Daejeon, Koreja
Special prize, 12th Deajeon International cartoon Contest, Theme: "Footbal", Daejeon, Korea
2004
Specijalna nagrada "Charnue"na 6. Medjunarodnom bienalu "Humor i vino u umjetnosti", Jonzac, Francuska
Special mention "Charnue", 6eme Biennale Internationale "Humour & vigne dans l'Art"Jonzac, France
2005
Selektovan na Prvom medjunarodnom konkursu VVorld press cartoon, Sintra, Portugalija
Selected in the First World press cartoon, Sintra, Portugal2004
Prva nagrada na 4. Medjunarodnom konkursu za karikaturu, tema: "Mediteran i Ijubav", Alanija, Turska First prize, 4th International Mediterranean Cartoon contest, theme: "Mediteran and love", Alanya, Тurкеу
2004
Bronzana medalja na 4. Medjunarodnom bienalu karikature "Zlatni osmeh", Beograd, YU
Medal Bronze, 4th International Biennal of caricature "The Golden Smile", Belgrade, YU

2002
Specijalna nagrada na 11. Medjunarodnom konkursu karikature, Daejeon, Koreja
Special prize, The 11th Daejeon Intemational cartoon contest, Daejeon, Korea
2004
Specijalna nagrada na Medjunarodnom konkursu za karikaturu, Deva, Rumunija
Special prize, International Cartoon Contest, Deva, Romania

2004
Selektovana па Aydin Dogan Medjunarodni konkurs za karikaturu, Istanbul, Turska
Selected for Aydin Dogan International cartoon competition, Istanbul, Тurкеу
2004
Specijalna nagrada na Svjetskom festivalu karikature,
tema: "Sloboda", Kalarasi, Rumunija
Honorable mention, The World festival of Cartoons"Dictatorship of laughter",
Theme: "Liberty", Calarasi, Romania

2005
Specijalna nagrada na Medjunarodnom festivalu karikature, tema: "Od kočije do intemeta", Sofija, Bugarska Special prize, International mail art and cartoon festival, theme: "From the mail coach to internet", Sofia, Bulgaria
2005
Specijalna nagrada na Medjunarodnom festivalu karikature,
tema: "Od kočije do interneta", Sofija, Bugarska
Special prize, Intemational mail art and cartoon festival,
theme: "From the mail coach to internet", Sofia, Bulgaria
2005
Specijalna nagrada na Medjunarodnom konkursu karikature, tema: "Diskriminacija žena", Hiderbad, Indija
Special prize, International Cartoon Contest, Theme: "Women Diskrimination", Hiderbad, Utra Pradech, India

2006

Selektovan na Drugom medjunarodnom konkursu VVorld press cartoon, Sintra, Portugalija
Selected in the second VVorld press cartoon, Sintra, Portugal
2005
Prva nagrada "Karikaturista godine 2005", Dani humora i satire, Danilovgrad, Crna Gora
First prize "Cartoonist of the year 2005", Days of humor and satire, Danilovgrad, Montenegro
2006
Medjunarodna nagrada "Umoristi a Marostica", sektor strip, tema: "Snovi", Marostika, Italija
Premio Internazionale "Umoristi a Marostica", settore strip, Tema: "Sogni", Marostica, Italia
2006
Specijalna nagrada na 4. LM Medjunarodnom konkursu za karikaturu, Nanking, Kina
Special prize, The 4th LM International cartoon competition, Nanking, China
2006
Specijalna nagrada na 14. Festivalu humora, tema.'Voda", Folinjo, Italija
Special prize, Humourfest 14, Tema: "Aqua", Comune di Foligno, Italia
2006
Specijalna nagrada na Prvom Svjetskom festivalu karikature "Kosovo 2006", Priština
Special prize, First Worid Cartoon Festival "Kosova 2006°, Prishtina
2004
Nominacija za nagradau na Medjunarodnom konkursu za karikaturu "Voće", SintTruiden, Belgija
Award nomination, International Cartoon Contest "Fruits", SintTruiden, Belgium
2005
Nominacija za nagradu na Medjunarodnoj izložbi "Satirikon", Legnica, Poljska
Award nomination, Intemational exibition "Satyrykon", Legnica, Poland
2006
Nominacija za nagradu na Medjunarodnoj izložbi "Satirikon", Legnica, Poljska
Award nomination, Intemational exibition "Satyrykon", Legnica, Poland