Pretraživač sajta
Montenegrina
 

Antropologija
Arheologija
Arhitektura
Crnom Gorom
Dijaspora
Film / Pozorište
Humor, satira i karikatura
Istorija
Književnost
Likovna umjetnost
Muzika
Religija
Strip 
 | Naslovna | O projektu | Saradnički program | Knjiga utisaka | Kontakt |

 

 

Gordan Stojović
KAKO PRONAĆI RODBINU U ARGENTINI?

 


Gordan Stojović

 

Pokušaji određivanja što tačnijeg broja naših iseljenika, njihovih potomaka danas i njihove identifikacije

Nastojeći da dođem do što je prezicnijeg broja Argentinaca našeg porijekla, u ranijim istraživanjima objavljenim u knjizi “Crnogorci u Argentini” iz 2000 te godine sam, na osnovu telefonskog imenika, napravio bazu podataka sa imenima, prezimenima i adresama, kao neophodnu osnovu za dalja istraživanja i analize njigove brojnosti po argentinskim provincijama, a i kao pomoć za eventualno pronalaženje nekoga od svoje dalje rodbine, plemenika, itd.

Nema potrebe naglašavati koliko je bilo teško doći i sakupiti bilo kakav podatak, uzimajući u obzir to da su bilo kakvi podaci iz ranijih perioda kod nas veoma šturi ili nepostojeći kao i to da je Argentinu u periodu od 1821 and 1932, naselilo oko 6,405,000 doseljenika iz Evrope.

U ovom ekstraktu sam pomoću biračkog spiska grada Buenos Airesa, koji mi je u tom trenutku jedini bio dostupan, iz preko 38.000 različitih prezimena i skoro deset miliona upisanih birača pokušao izvući sva ona prezimena koja bi mogla biti porijeklom sa prostora Crne Gore ili koja bi mogla dati primjer na koje sve načine bi prezimena iz susjednih zemalja slična nekim prezimenima iz Crne Gore mogla biti napisana, kako bi nekome ko se uputi u pretragu za rodbinom u Južnoj Americi olakšao posao jer se često dešava da ljudi tražeći svoju rodbinu nemaju dovoljno informacija a kako bi se orijentaciono utvrdio broj, u cilju pokazivanja potrebe za uspostavljanjem što jačih veza sa potomcima naših iseljenika, time i sa samom repubilikom Argentinom.

Na spisku su sva pronađena prezimena koja jesu ili podsjećaju na prezimena sa područja današnje Crne Gore.

Ono što je najvažnije i što treba posebno napomenuti prilikom pretraga je to da su mnoga prezimena prilagođena španskom govornom području. Npr. slovo C u ovom spisku obuhvata sva prezimena sa Ć, Č a u dosta slučajeva slovo K.

Mnogi naši iseljenici su da bi olakšali izgovor svog prezimena izostavljali slovo J ili ga zamjenjivali slovom I, jer se na španskom J izgovara kao naše H. Slično se dešavalo sa onima koja sadrže slovo Đ, odnosno Dj, đe se izostavljalo J ili pak D.

Ima i slučajeva da je prezime prevođeno na španski, kao Gazivoda u Pasa-agua ili Garivoto, ili da je izvršena izmjena nekoliko karaktera pa se tako npr. prezime Krivokapic piše na nekoliko načina - Crivokapich, Krivocapich, Crivocapich; prezime Đukanovic kao Ducanovich, Djukanovich, Jukanovich, Giucanovich; Đuričic kao Jurichich, Djurichich, Giuricich, prezime Janković se gotovo uvjek piše kao Yuankovich ili pak kao Yancovich, prezime Kalezić kao Calezich, Kalezich, Calesich ili pak kao Caleszich a moguća su i mnoga druga odstupanja koja su bila najčešće rezultat birokratskih grešaka u upisivanju prezimena prilikom doseljavanja, a ne samo prilikom prilagođavanja njihovog izgovra na španski jezik. Primjer na koji sam ja naišao je prezime Mrvaljević koje u provinciji Tukuman u Argentini postoji u obliku Mrvoljevich gdje se radi o čistoj grešci prilikom upisa koja se kasnije igrom slučaja nije ispravila tako da se i danas to prezime u zvaničnom obliku piše i izgovara na taj način.

Po nekad se dodavalo i drugo prezime kao što se to inače radi u hispanskom svijetu, što je uobičajno u latinskim zemljama, kao napr. Lopez Brajovich ili Cetkovich Bakmas gdje uvjek prvo prezime do imena označava očevo prezime dok je drugo prezime ono koje se nasljeđuje od majke.

Za sve one koji žele da se bave pretragama, najednostavnije je sve početi sa pretraživačima sa tim da se, u koliko na internet pretraživaču postoji opcija izbora jezika koji se traži, on podesi na Španski jezik.

Pri tom je obevezno prilagoditi prezime španskom jeziku za šta su dati mnogobrojni primjeri u spisku prezimena koji slijedi. Gotovo obavezno je dodati nastavak H na kraju svakog prezimena koje se završava sa IĆ ili VIĆ.

Drugi savjet prilokom poretrage je da se ide na argentinske on-line imenike i preko tamošnje baze podataka pokuša pronaći neki od prijavljenih brojeva telefona: http://www.paginasamarillas.com.ar/ . Prilikom pretrage nakon što odaberete opciju „ Personas“ kada dođete do imenika „Guia Telefonica“ obavezno odabrati opciju „Todas“ jer ćete onda u pretragu uključiti podatke o brojevima iz svih provincija u Argentini. Nakon toga kliknete na „buscar“ i dobijete rezultat.

Prevodi osnovnih uputa za pretraživanje:

Busca: = Pretraga
Nombre = Ime
Teléfono = Telefon
Apellido y Nombre/Empresa = Prezime/Firma
Provincia (Todas) = Provincija (Sve)
Localidad = Lokalitet

Za one koji žele detaljnije podatke o rodbini, prezimenima i doseljenicima savjetujem da kontaktiraju neku od sljedećih institucija u Argentini čiji se podaci mogu pronaći na internetu:

Arhivi:

Archivo General de la Nación
Avenida Leandro N. Alem 246
1003 Buenos Aires
Argentina

Podaci o emigraciji, liste useljenika sa on line bazom podataka:

Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos http://www.cemla.com/
Avenida Independencia 20
1099 Capital Federal
Argentina

Podaci o stanovništvu:

Archivo del Registro Nacional del Estado Civil y Capacidad de Las Personas
Jean Jaures 970
1215 Capital Federal
Argentina

Nacionalna Rodoslovna Akadamija Argentine:

Academia Americana de Genealogía
French 2262, Piso 4
1125 Buenos Aires
Argentina

Transkripcija prezimena.

A

ABRAMOVIC; ABRAMOVICH; ADAMOVICH; ALDAVE RADOVANOVICH; ALEKSIC; ALEKSICH; ANDRIASEVICH; ANDRICH; ANDRIJASEVICH; ANDROVIC; ANDROVICH; ANGELICH; ANTICEVIC; ANTICH; ANTICHEVICH 2; ANTONIJEVIC; ANTONIJEVICH; ANTOVICH; ANTUNOVICH; AKRAP; ARNAUT.

B

BABICH; BABIC; BACEVICH; BAICH; BAKIC; BAKICH; BAKOVIC; LOPEZ BRAJOVICH; BAKOVICH; BALABUSIC; BALABUSICH; BAÑEVICH; BANICEVIC; BANICEVICH; BANOVIC; BANOVICH; BAROVICH; BASICH; BATKOVICH; BATRICHEVICH; BELOSEVICH; BIELADINOVICH; BIELIC; BIELICA; BIELICH; BIJELICH; BIJELOVICH; BLAGOJEVICH; BLAZEVIC; BLAZICEVIC; BLAZICH; BOGDANOVIC; BOGDANOVICH; BOGETIC; BOGETICH; BOGICEVICH; BOGICH 1;5 BOGICHEVICH; BOGOSAVLJEVICH; BOGOSEVICH; BOIC; BOICH; BOJANIC; BOJANICH; BOJANOVIC; BOJANOVICH; BOROVICH; BOSCOVICH; BOSKOVIC; BOSKOVICH; BOSNJAK; BOSÑJAK; BOZOVICH; BRAJKOVIC; BRAJKOVICH; BRAJOVICH; BRANKOVIC; BRANKOVICH; BRATOSEVICH; BRATOVICH; BRAZANOVICH; BRAZZANOVICH; BULAICH; BULAICH; BULATOVICH; BULOVIC; BULOVICH 3; BURICH; BUSCOVICH; BUTUROVICH; BUTRIMOVICH.

C, Č, Ć

CALESICH; CALEZICH; CALULLEROVICH; CALZAVIA DAKOVICH; CARDOSO IVANISEVICH; CAROVICH; CARROVICH; CASTRATOVICH; CATCOVICH; CATNICH; CAUSEVIC; CAUSEVICH; CECHOVIC; CEMOVICH; CEMOVICH; CEOVICH; CHEJOVICH; CHEJOVICH; CERANIC; CERNOGORCEVICH; CERNOGORCEVICH; CERNOGORCEVICH BASAVILBAS; CERNOGORCHEVICH; CERNOGORCHEVIH; CERNOGOSCHEVICH; CETKOVIC; CETKOVICH; CETKOVICH BAKMAS; CHETKOVICH; CHETCOVICH; CHEPICH; CHOROVIC 1; CHIPOVIC 1; CHURCHIC; CHURCHICH; CHUROVICH; CHURICH; CIARRAPIC; CICOVIC; CICOVICH; CVIOVICH; CIRCOVICH; COLOVICH; CONTICH; CORIC; COSIC; COSICH; COSOVICH; COSTICH; COVACECICH; COVACEVICH; COVACHEVICH; CRNCEVICH; CRIVOCAPICH; CRNJAK; CRNCIC; CRNOJEVICH; CUCKOVIC; CUCKOVICH; CUJETKOVICH; CVJETKOVIC; CVJETKOVICH; CUKICH; CUPCHIC; CUPIC; CURKOVIC; CURKOVICH.

D, Đ,Dž

DABINOVICH; DABINOVICH CURTO; DABIDOVICH; DABANOVIC; DACOVICH 4; DAKOVIC; DAKOVICH; DAMIANOVIC; DAMIANOVICH; DANICICH; DANILLOVICH; DANILOVICH; DAVIDOVIC; DAVIDOVICH; DAVIDOVICH; DEDIC; DEDICH; DEDOVIC; DEDOVICH; DEKOVICH; DELIBASICH; DELEVIC; DELICH; DERETICH; DIMITRIEVICH; DIMITRIEVITCH; DIMOVICH; DIMOVITCH; DIURCOVICH; DJORDJEVIC; DJORDJEVITCH; DJORJOVICH; DJURCOVICH; DJUKANOVIC; DJUKIC; DJUKICH; DJURDJEVIC; DJUROVICH; DMITROVIC; DOBRILOVICH; DOLDI IVANISSEVICH; DOMAZET; DOMAZETOVICH; DRAGICEVIC; DRAGICEVICH; DRAGOEVICH; DRAGOJEVIC; DRAGOJEVICH; DRAGOMIR; DRAGOVICH; DRASCOVICH; DRASKOVIC; DRASKOVICH; DUIMOVICH; DUJMOVIC; DUJMOVICH; DUJOVICH; DUKIC 6; DURANOVICH; DURUTOVICH; DYOKOVIC; DZANJEVICH .

E

ERACOVICH; ERAK; ERCHEGOVICH; ERCEC; ERCEGOVICH; ESTOJACOVICH; ENDRUJOVICH; ESTEFANOVICH; ESTEVANOVICH.

F

FILIPOVIC; FILIPOVICH.

G

GAZIVODA; GRAHOVAC; GRUBACH; GRUBAC; GRUJICH; GRUICICH; GVOZDENOVICH.

I -J

IAKICH; IAKSICH; IANCOVICH; IANOVICH 7; ICEVICH; ILIC; ILICH; IOKICH; IOVANOVICH; IOVOVICH; IURISICH; IUROVICH; IVANCEVIC; IVANCEVICH; IVANCHEVICH; IVANCOVIC; IVANCOVICH; IVANISEVIC; IVANISEVICH; IVANISSEVICH; IVANISSEVICH MACHADO; IVANKOVIC; IVANKOVICH; IVANOVIC; IVANOVICH; IVOVIC; IVOVICH.

J

JACHIMOVIC; JANCOVIC; JANCOVICH, JANKOVIC; JANKOVICH; JANOVICH; JASOVICH; JOKANOVICH; JOKMANOVICH; JOVANOVIC; JOVANOVICH; JOVASEVICH; JOVIC; JOVICEVIC; JOVICIC; JOVOVIC; JOVOVICH; JUGOVIC; JUGOVICH;

JUKANOVICH; JURISICH; JURKOVICH; JUROVICH; JURJEVICH; JURICICH; JURICHICH; JURETICH.

K

KALUGJEROVIC; KALUGJEROVICH; KALUJEROVICH; KNEZEVIC; KNEZEVICH; KNEZOVIC; KNEZOVICH; KOJADINOVIC; KOJANOVICH; KOJANOVICH; KOKOTOVIC; KOKOTOVICH; KOLAKOVIC; KOLAKOVICH; KOLCEVICH; KONJEVIC; KOPRIVICA; KOSOVICH; KOSTIC; KOSTIC ARANDJELOVIC; KOSTICH; KOVACEVIC; KOVACEVIC; KRALJEVIC; KRALJEVICH; KRAPOVIC; KRSTICH; KRSTOVICH; KURTOVICH; KUSANOVIC; KRIVOKAPIC; KRIVOKAPICH; KRIVOCAPICH; KILIBARDA; KLISICH; KOLCEVICH; KADIC; KADICH.

L, Lj

LAKOVIC; LAKOVICH; LACOVICH; LALEVICH; LALOCEVICH; LALOSEVICH; LAPCEVIC; LATCOVICH; LATKOVIC; LAZAREVIC; LAZAREVICH; LAVROVICH; LAZOVIC; LAZOVICH; LECOVICH; LEKOVIC; LEKOVICH; LESCOVICH; LESCOVICH; LESKOVIC; LONCAREVIC; LOPEZ BRAJOVICH; LUCASEVICH; LUCASHEVICH; LUCOVICH; LUKACEVICH; LUKOVICH; LACONICH; LAIOVICH; LAJOVICH; LAKICH; LAKONICH; LACONICH; LACIC; LACICH.

M

MACHADO MILOVICH; MADZAREVICH; MALESEVICH; MALOVIC; MALOVICH; MARCOVIC; MARCOVICH; MARICEVIC; MARICEVICH; MARICH; MARIJANOVIC; MARINCOVIC; MARINKOVIC; MARINKOVIC; MARINOVIC; MARINOVICH; MARKOVIC; MARKOVICH; MAROVIC; MAROVICH; MARTINOVIC; MARTINOVIC; MRVALJEVICH; MATANOVIC; MATIASEVICH; MATIJASEVIC; MATKOVIC; MATOVIC; MATOVICH; MAVROVIC; MAVROVICH; MAXIMOVICH; MEDEDOVIC; MEDIGOVICH; MESTROVIC; MESTROVICH; MIAILOVICH; MIANOVICH; MICHUNOVICH; MIHAILOVICH; MIHAJLOVICH; MIHALJEVIC; MIHALJEVICH; MIHOVICH; MIJAILOVICH; MIJANOVICH; MIJATOVIC; MILANOVIC; MILANOVICH; MILEKOVIC; MILICEVIC; MILINCOVIC; MILINCOVICH; MILINKOVIC; MILISAVICH; MILJENOVICH; MILJEVIC; MILJKOVIC; MILLOVICH; MILOSEVIC; MILOSEVICH; MILOVIC; MILOVICH; MILOVITCH; MILUTINOVIC; MILUTINOVICH; MIRANOVICH; MIRKOVICH; MIRCOVICH; MIROSEVIC; MIROSEVICH; MIROVICH; MISCOVICH; MISKOVIC; MISOVICH; MITROVICH; MRACOVIC; MRACOVICH; MRAKOVICH; MRVAJEVICH; MURKOVIC; MILUNOVICH; MILUSIC; MILICIC; MILICICH; MILOHNIC; MILISAVICH; MILINIC; MILINKOVIC.

N

NAKICENOVIC; NENADOVIC; NESKOVIC; NIKOCEVIC; NIKCEVICH; NOVACOVICH; NOVAKOVIC; NOVAKOVICH.

O

OBRADOVICH; OGNENOVICH; OGÑENOVICH; ORLOVICH; OROVICH; OSTOICH; OSTOJIC; OSTOJICH.

P

PAJOVIC; PAJOVICH; PARACA; PARACHA; PAPOVICH; PAPOVIC; PAUNOVIC; PAUNOVICH; PAVIC; PAVICEVIC; PAVICEVICH; PAVICH; PAVICHEVICH; PAVICIC; PAVICICH; PAVKOVIC; PAVKOVICH; PAVLICEVIC; PAVLOVIC; PAVLOVICH; PAYCOVICH; PECOVICH; PEIANOVICH; PEJANOVICH; PERASOVIC; PEJOVICH; PEJOVICH GIANNETTI; PEIJOVICH 1; PERAKOVIC; PERCEVIC; PERCOVIC; PERCOVICH; PERKOVIC; PERKOVICH; PEROVIC; PEROVICH; PERROVIC; PETCOVICH; PETKOVIC; PETKOVICH; PETRICEVIC; PETRICEVICH; PETROVIC; PETROVICH; PETRUSEVICH; POPOVIC; POPOVICH; PIPER; PAVLICICH; PAVLICIC; PERSICH; PERUTOVICH; PESTORICH; PILETIC; PUTICA; PANTOVIC; PAIOVICH; PAJOVIC; PAJOVICH; PANTICH; PAPICH; PAPOVICH; PAVICEVIC; PAVICEVICH; PAVICH; PAVICHEVICH.

R

RACKOVIC; RACOSEVICH; RADACOVICI; RADANOVICH; RADEVICH; RADISIC; RADIVOYEVICH; RADOEVICH; RADOJEVIC; RADOSAVIJEVIC; RADOSAVLEJEVIC; RADOSAVLJEVIC; RADOSEVIC; RADOSEVICH; RADOSSEVICH; RADOVANOVIC; RADOVANOVICH; RADOVCIC; RADOVCICH; RADOVIC; RADOVICH; RADULOVIC; RADULOVICH; RAFAILOVIC; RAICEVIC; RAICEVICH; RAICH; RAICOVICH; RAJCOVICH; RAJEVIC; RAKOCEVICH; RASCOVICH; RATKOVIC; RATKOVICH; RESTOVIC; RESTOVIC; RISTOVICH; ROGANOVICH; ROGANOVITCH; RONCEVIC; RONCEVICH; RATCOVICH; RADETIC; RADETICH; RADETICH BORDON; RADOEVICH; RADOICHICH; RADOICOVICH; RADOJEVIC; RADOJKOVIC RADONIC; RADONICH; RADONJIC; RADONJICH.

S

SABANOVICH; SACOVICH; SAJNOVIC; SAJNOVICH; SAMARDICH; SAMARDZIC; SAMARDZIJA; SAVELJICH; SAVICH; SAVICHEVICH; SCHEJOVICH; SECULICH; SEKULICH; SELMANOVICH; SERDAREVICH; SEROVIC; SEROVICH; SIERKOVICH 1; SIJERKOVIC; SIJERKOVICH; SIMANOVICH; SIMONOVIC; SIMONOVICH; SIMOVICH; SLIEPCEVICH; SLUKICH; SMOLOVICH; SREDANOVICH; SRNOJEVICH; SRZENTICH; STANCOVICH; STANIC; STANICH; STANISIC; STANISICH; STANKOVIC; STANKOVICH; STANOJEVIC; STANOJEVICH; STEFANOVIC; STEFANOVICH; STEVANOVICH; STEVANOVITCH; STEVOVICH; STIEPOVICH; STIEPCEVICH; STIEPCICH; STOCOVICH; STOIANOVICH; STOICHEVICH; STOJANOVIC; STOJANOVICH; SUBOTIC; SUBOTICH; SCEPANOVIC.

T

TADIA; TADIC; TADICH; TAIC; TAICH; TANEVICH; TODOROVIC; TODOROVICH; TOMANOVICH; TOMASEVICH; TOMIC; TOMICICH; TOMOVIC; TOMOVICH; TOSICH; TROJANOVICH; TURCHINOVICH; TURCINOVICH; TURCOVICH; CIPOVICH.

U

UDOVICICH; ULIAREVICH; UROSEVICH; USANOVICH; URIBURU STESEVICH.

V

VASELEVICH; VAVICH; VELIMIROVICH; VESCOVICH; VICEVICH; VIDAKOVIC; VIDAKOVICH; VLADISLAVICH; VLAHOVIC; VLAHOVICH; VRANJES; VOJNOVIC; VOJVODIC 1; VOJVODICH; VOROTOVICH; VUCOMANOVICH; VUCOTICH; VUKOTIC; VUKOTICH;

VUCOVIC; VUCOVICH; VUCUROVICH; VUJCIC; VUJEVIC 1; VUJIC; VUJICH; VUJICHICH; VUJICICH; VUJINOVIC; VUJNOVIC; VUJOSEVICH; VUJOVIC 11; VUJOVICH; VUKMAN; VUKMIROVICH; VUKOSALJEVIC; VUKOSAVJEVIC; VUKOSAVLJEVIC;

VUJACICH; VUINOVICH; VUJASKOVIC; VUCHEVICH; VUCHICH; VUCIC; VUCICEVIC; VUCERICH; VUCETIC; VUCETICH; VUCASOVIC; VUCASSOVICH; VRANESIC; VRANIC; VRANICH; VRBICA; VUKASINOVIC; VUKASOVIC; VUKASOVICH; VUKELIC; VUKIC; VUKICEVIC; VUKICH; VUKICHEVICH; VULETICH; VULECOVICH; VULEKOVICH; VULESEVICH; VULIC; VULICH; VUYOVICH; VUGDRAGOVIC.

Y

YAKSIC 4; YAKSICH 4; YANCOVIC 7; YANCOVICH 2; YOVANOVIC 1; YOVANOVICH 1; YOVOCICH 2

Z

ZAMBELICH;ZARCOVICH; ZARKOVIC; ZARKOVICH; ZARICH; ZELALIC; ZENOVICH; ZIPANCIC; ZIUCOVICH; ZIUKOVICH; ZIVCOVICH; ZIVKOVIC; ZIVKOVICH; ZIZIC;ZIZICH; ZONJIC; ZORIC; ZORIC; ZARUBRICA; ZUGIC; ZVICER.