Pretraživač sajta
Montenegrina
 

Antropologija
Arheologija
Arhitektura
Crnom Gorom
Dijaspora
Film / Pozorište
Humor, satira i karikatura
Istorija
Književnost
Likovna umjetnost
Muzika
Religija
Strip 
 | Naslovna | O projektu | Saradnički program | Knjiga utisaka | Kontakt |

 

 

 

Marija Jauković
VILINA PEĆINA

 

 

       Vilina pećina se nalazi u brdu Uzdomir, u blizini Krupačkog jezera, sjeveroistočno od vrela Poklonci za oko 5oom vazdušne linije. Nalazi se na nadmorskoj visini oko 647 m. Njen je otvor mali i visok je oko 1 m, a širok oko 1,2o m. U dubini je dosta proširen kako u vertikalnom tako i u horizontalnom pravcu. Njen kanal meandrira i blago pada prema dubini. Ona je do sada ispitana u dužini oko 3oo m, Prostire se u pravcu SI tj. u pravcu pada slojeva. Pećinu je ispitalo speleološko društvo Nikšić. Formirana je u krečnjacima.  Razvila se u prarvcu slojevitosti i isprskalosti stijena. Ispod pećine prostire se stara dolinica koja je izbušena sa niznim vrtačama, a na dnu nje nalazi se veliko kraško vrelo Poklonci, koje se nalazi na koti 612,18m. Ta činjenica ukazuje da ova pećina predstavlja stari kraški kanal duž koga je isticalo vrelo čija je voda formirala pomenutu dolinu, koja je kasnije preinačena vrtačama.