Antropologija
Arheologija
Arhitektura
Crnom Gorom
Dijaspora
Film / Pozorište
Humor, satira i karikatura
Istorija
Književnost
Likovna umjetnost
Muzika
Religija
Strip | Naslovna | O projektu | Saradnički program | Knjiga utisaka | Kontakt |
Dr Živko M. Andrijašević:
Možemo smatrati da je naziv Crnogorska Crkva bio zvaničan nazivDr Živko Andrijašević

-Pravoslavna crkva u Crnoj Gori nije ni u vrijeme vladavine knjaza (kralja) Nikole imala zvanično utvrđeni naziv, već se upotrebljavaju različiti nazivi.

-U Bogišićevoj anketi iz 1873. godine koristi se naziv "Crnogorska crkva", dok u jednom članku, koji je objavljen u zvaničnoj publikaciji, sekretar Mitropolije crnogorske naziva Crkvu kojoj pripada "Pravoslavnom crkvom u Crnoj Gori" (1889). Takva formulacija povremeno se upotrebljava i u zvaničnoj štampi.

-U isto vrijeme, takođe u zvaničnoj publikaciji, mitropolita Mitrofana nazivaju poglavarom Crnogorske crkve, ali i starješinom Crnogorsko-zahumske crkve.

-I mitropolit Mitrofan je u govoru prilikom hirotonije rekao da je izabran za episkopa Crnogorske crkve.

-U službenom obraćanju mitropolitu Mitrofanu crnogorski sveštenici često Crkvu kojoj pripadaju nazivaju "Pravoslavnom crnogorskom crkvom" ili samo "Crnogorskom crkvom".

U Ustavu Svetog sinoda u Knjaževini Crnoj Gori (1903), Pravoslavna crkva u Crnoj Gori naziva se "Avtokefalnom pravoslavnom mitropolijom",
-мada se u članu 15 crnogorski mitropolit naziva "poglavicom avtokefalne crnogorske crkve". Imajući u vidu karakter ovog pravnog akta, logično bi bilo da u njemu postoji zvanično nominovanje Crkve u Crnoj Gori. Međutim, upotreba dva različita naziva svjedoči da ustavopisac nije imao takvu namjeru, jer bi se u protivnom opredijelio za jedan od njih. Da se ni jedan ni drugi naziv ne mogu smatrati zvaničnim imenom Crkve, potvrđuje zvanični akt Mitropolije, koji je nastao samo nekoliko dana nakon donošenja ovog Ustava, i u kome se koristi treći naziv - "Pravoslavna crkva".

-U Ustavu Knjaževine Crne Gore (1905), koji je donijet ubrzo nakon Ustava Svetog sinoda, u članu 40 upotrebljava se naziv koji je i ranije često korišćen - Crnogorska crkva. S obzirom da je riječ o najvišem pravnom aktu jedne države, ovaj bi se naziv mogao smatrati zvaničnim.
To potvrđuje i njegova službena upotreba.

-Episkop zahumsko-raški Kiril, Crkvu kojoj pripada naziva "Pravoslavna crnogorska crkva".

-Mitropolit Mitrofan u govoru povodom svog jubileјa - dvadesetpetogodišnjice arhijerejske službe (1910), kaže da već četiri decenije pripada Crnogorskoj crkvi.
Prilikom jubilarnih svečanosti, jedan od članova Cetinjske konzistorije rekao je da se mitropolit Mitrofan nalazi na čelu Pravoslavne crkve Knjaževine Crne Gore.

-U čestitci ruskog Svetog sinoda, koja je upućena mitropolitu Mitrofanu povodom jubileja, Crkva na čijem je čelu naziva se Crnogorskom crkvom.

-I carigradski patrijarh Joakim u čestitci mitropolitu Mitrofanu koristi isti naziv za Crkvu kojom on upravlja - Crnogorska crkva.

-Crkvu u Crnoj Gori jednako imenuje i zadarski episkop Nikodim Milaš (Crnogorska crkva).

-Nekoliko godina kasnije on će upotrijebiti i naziv "Crnogorska pravoslavna crkva" (1913).

-Pravoslavna crkva u Crnoj Gori naziva se "Crnogorskom crkvom" i u službenoj publikaciji pravoslavne crkve u Kraljevini Srbiji ("Glasnik pravoslavne crkve u Kraljevini Srbiji", 15. 04. 1910).