Antropologija
Arheologija
Arhitektura
Crnom Gorom
Dijaspora
Film / Pozorište
Humor, satira i karikatura
Istorija
Književnost
Likovna umjetnost
Muzika
Religija
Strip | Naslovna | O projektu | Saradnički program | Knjiga utisaka | Kontakt |
Marko Miljanov:
KRSNO IME KOD ALBANACA!


Marko Miljanov opisuje kako Malisorska plemena slave krsno ime / slavu.
On odmah kaže da oni više svečeva slave nego mi. Jasno je da je običaj slavljenja Svetaca vrlo star na Balkanu. Srbi tvrde da je to običaj koji je uveo Sveti Sava, ako je to istina, jasno je da je ovaj Svetosavski običaj prenešen na narode kojima su vladali Nemanjići, za vrijeme tih 180 godina Nemanjićke vladavine.
Među ostalima, taj običaj je prenešen i na naše pretke Dukljane, zatim i na Albance, Makedonce ...

Iz knjige: