Antropologija
Arheologija
Arhitektura
Crnom Gorom
Dijaspora
Film / Pozorište
Humor, satira i karikatura
Istorija
Književnost
Likovna umjetnost
Muzika
Religija
Strip | Naslovna | O projektu | Saradnički program | Knjiga utisaka | Kontakt |

Izbor iz raznih tekstova o samostalnoj izložbi Maje Djurić Djordjević
"Speculum in imaginis", Montenegro 2002

 

Nezavisni dnevnik "VIJESTI" 23.06.2002.
Slobodan Slovinić- slikar, likovni kritičar


"U potrazi za dubljom i istinitijom realnošću"

       ..U svom nadahnutom istraživačkom poduhvatu, Maja poput kompozitora, varira u više varijanti pronađeni lajtmotiv, kako bi iz njega izvukla maksimum. U tom pravcu, nevjerovatan broj modulacija, omogućava joj osmišljeno i funkcionalno korišćenje tro-obličnog ogledala, koje po svom isijavajućem karakteru, nudi izvrnutu sliku stvarnosti, ili pak neku novu, dublju realnost...Maja ne "juri motiv", niti motivsku živopisnost koja bi bila sama sebi ciljem, ne traga za velikim "epohalnim" temama, pa ne želi, ni da foto-tehnološkom perfekcijom u krajnjoj izvedbi frapira posmatrača. Svakako, ta njena relativno "obična" ali estetski višeslojna ostvarenja, moguće je realizovati u laboratorijskoj "kuhinji", preklapanjem fotosa preko fotosa, variranjem ekspozicije, kiselinskim varijetetima. No, ona se postavlja filmično, usmjerava objektiv u unaprijed aranžirane i režiserski pretpostavljene prizore, koristeći se ogledalima manjeg formata, koji reflektuju onu izvrnutu, dublju, metafizičku stvarnost "iza" ili "van" rakursa aparata kao segmentiran aplikabilni detalj...Pored izvanrednih kompozicionih rješenja, umjetnica posebnu pažnju usmjerava ka odnosima tamno-svijetlog, koji su po pravilu veoma kontrasni i dramatični...
Maja Đurić-Đorđević se svojim najnovijim višeisijavajućim amplitudinalnim istraživanjima, upravo uputila ka svetoj i mističnoj sferi kreativnog čina i umjetničkog ostvarenja.


Dragan Radovanović - istoričar umjetnosti
Direktor Centra savremene umjetnosti Crne Gore
- otvaranje izložbe -

       ... izložba radova Maje Djurić-Djordjević je u punom smislu potvrda ne samo izražajnosti medija po sebi, već i njegovih mogućnosti u registrovanju autorkinog koncepta, te konačno, uspostavljanje njime specifične strukture njenog likovnog govora.Majini radovi nesumnjivo potvrdjuju, da ona uspješno varira odnos prema konceptu i odnos prema pojavnom. U tim relacijama je reflektovan onaj dualitet, čiju kompleksnost autorka nosi, naravno ne kao konflikt, već kao stav o koegzistenciji reporterskog i umjetničkog principa. U prvom je sadržan zahtjev za registarskom funkcijom medija, dok je u drugom evidentno postojanje ideje, koju na svojevrstan način prezentuju radovi na ovoj izložbi. Sveprisutno gusto tkanje kompleksne priče, visokog likovnog i psihološkog nivoa, nose ustvari jednostavni kadrovi čistog sadržaja i poruke. Nivou sugestivnosti i slojevitosti kazivanja doprinose efekti u ogledalu reflektovanih odraza okolnih detalja, čime se postiže, s jedne strane, u fizičkom smislu-egzistencija slike u slici, a s druge pak - različiti govori prostora, govori njihove simboličke, aluzivne i metaforičke prirode. U istom kontekstu, prostori i likovi se pojavljuju kao realnost i iluzija, ili ponekad kao prividi privida...


"Monitor"
Olga Perović - isotričar umjetnosti, likovni kritičar
28 jun 2002.


       ...Izložbe prave umjetničke fotografije, kompleksno osmišeljene i višeznačne, prava su rijetkost. Na takav način koncipirane i realizovane, one su pravi doprinos raznovrsnosti likovnih umjetničkih iskaza mlade generacije. Zanimljiva izložba Maje Djurić Djordjević pod nazivom "Speculum in imaginis" u podgoričkoj galeriji "Centar" vrhunski je domet u toj oblasti...Ova samostalna izložba zapravo je rezime, suma Majinih višegodišnjih istraživanja što se tiče baš kreativnih mogućnosti i kapaciteta fotografije, što je obavljeno uz postizanje vrhunskih dometa izrade, kao i majstorskog uskladjivanja boja u prirodi u samom fokusu objektiva...Kultura obrade, promišljenost izbora i poruke otkrivaju da je Maja Djurić Djordjević istoričar umjetnosti kome su poznate tajne likovnog ostvarivanja doživljaja kroz fotografisanje/slikanje izloženih prizora.


Crnogorski književni list
16.jun 2002
Nataša Nikčević - istoričar umjetnosti, likovni kritičar

       ... prve dagerotipije u Crnoj Gori pojavile samo nekoliko godina poslije Pariza bile su portretne, a upravo takve i radi Maja Djurić Djordjević. Dijeli stavove Suzan Sontag, koja smatra " da kamera sve na svijetu može učiniti zanimljivim i da proširuje predstave o tome što je vrijedno gledanja i što imamo "pravo " da posmatramo. Jer, fotografija je "gramatika i etika vidjenja", one su tumačenje svijeta u istoj mjeri u kojoj su to slike i crteži...
Kolor fotografije Maje Djurić-Djordjević su izrazito ekspresivnog i eksperimentalnog naboja, a na našoj art sceni, kao i na svjetskoj, uočavaju se brojni autori koji urpavo rade eksperimentalne fotografije...


Alma Strahinja
Istoričar umjetnosti
Dio iz govora sa otvaranja izložbe u Budvi - Moderna galerija jun 2002

       Dobar fotograf mora biti u isto vrijeme i umjetnik, vizionar, maštovit zanesenjak, ali i fizičar i hemičar.
Posmatrajući Majine radove dobija se utisak da je do njihove jednostavnosti i jasnoće izraza lako doći. Ali, vjerujte nije. Predana svome motivu, ona je uspjela da savlada najteži zadatak, sopstveni prostor unutrašnje tišine, iz kojeg su se pojavile ove prekrasne i čudesne fotografije. Njene fotografije imaju prefinjenu estetiku forme i literarni sadržaj. Sazdane su od kontrasta, koje Maja uočava na ženski blag način.
- Izmedju igre sa motivima mediteranske arhitekture, kamena, pijeska ili morske trave.
- Izmedju mediteranskih elegija usamljenih gradskih pejzaža.
- Mira i daljine neba i mora ili prikrivene jeze metafizičke stvarnosti ogledala.
Razmišljajući o izvoru na kojem nastaju ove fotografije - slike, o emocijama koja ih pokreće, shvatila sam da je to onaj momenat u kojem se želi prevladati nemoć prolaznosti.Njen izraz je negdje u okvirima ekspresivnog simbolizma, ali mislim da ona svjesno pravi otklon od trenda.U svome svijetu tišine, zadubljena u motiv koji fotografiše, ona nalazi izraz intimnih stanja svih nas, u ovom prolasku kroz život.


Anastazija Miranović
Bar, avgust, 2008.
Barski đardin


       “Jedino ljude i kamen miri metafora. I sastavlja ih. Ne u mislima, vec u stvarima. Pronalazi.”

(W.C.Williams)

       Čudna i jedinstvena sprega veze covjeka za ljepotu prirodnih formi i potrebe da se u njima izrazi, pronadje “ljudski znak koji je istovremeno proroda”.
Moraju li uvijek iznova da se odvijaju zivotni ciklusi covjeka i prirode da bi se uvidjelo sta se dogadja sa nama i mimo nas?
Izmedju “vrijednosti ociglednosti” i “ociglednosti vrijednosti” postavlja se fokusirano “oko” kamere Maje Djuric da permanenetno biljezi mijene prirode, covjeka i civilizacije kroz tragove proslosti sacuvane u kamenoj plastici, arhitekturalnim kamenim ostacima i sjecanju koje se od zaborava brani ljepotom formi i oblika.
Kompariranjem i stavljanjem u specifican i originalan kontekst naizgled nespojivih entiteta-prirode, kao neceg sto se stalno razvija i obnavlja i kamena, kao staticnog i vjecnog hronicara ljudskog trajanja, Maja Djuric nam ukazuje na ociglednosti koje se nas doticu u najfinijim i najsuptilnijim trenucima i vrijednostima tih ociglednosti u istorijskom, filozovskom i psiholoskom bicu.
Rozarijum Maje Djuric cine ruze zivota i kamene ruze, ruze najljepsih boja, mirisa latica i ruze plastickih rozeta sakralnih gradjevina, portala i portuna. Taj jedinstveni sublimat kruznih, spiralnih formi ciklicki i ritmovano se ponavlja. Multiplikativnim akcentiranjem istog motiva sagledavamo “lice” forme “hvatajuci” detalj, da bi “uranjanjem u materiju pojedinosti ponistili opojnost daleke ukupnosti”.
Ruza kao simbol u covjekovom istorijskom i duhovnom trajanju modifikovala je svoju znacenjsku etimologiju. Isticana na dinastickim grbovima, minijaturama i sakralnim spomenicima, gdje god, uvijek je imala determinisano mjesto pojavljivanja. Ruza za rever-svatovska ruza, ruza za grob-korotna. Ljepota i postovanje njenih dihotomnosti ovdje je jos vise naglaseno-ruza kamena-ruza barskih i svih inih djardina, tek procvala sa tragovima prve jutarnje rose na racvjetalim laticama i ona sto joj vijekovi daju patinirani prizvuk vremena proslih.
Maja Djuric varira i apostrofira ruzu kao trajanje ljepote koje se obnavlja, kao umjetnicko trajanje klesara i neimara poslosti, kroz simboliku trosnosti/trajanja koje nas uvijek iznova vraca na pocetak zivotnog ciklusa.
Stari Bar kao inspiracija ovaplocena u kamenim zapisima njegovih portala, medja, akvadukta i kapija, gdje se istorija i savremenost nemilosrno preplicu svakim korakom koji odjekuje sa plocnika.
Istancanim i sofisticiranim osjecajem za detalj Maja Djuric nam putem fotografije kao specificnog likovnog medija prica svoju pricu koju transponuje i prenosi na platno i tako toj cudesnoj “igri” prirode i kamena daje kvaliet vise, kroz umjetnicku datost i trajanje u metafori.Biografija


Maja Đurić

Rođena 30.11. 1966. na Cetinju. Magistar istorije umjetnosti, umjetnički fotograf. Prva žena umjetnički i profesionalni fotograf u Crnoj Gori. Diplomirala istoriju umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Magistarske studije završila u Pragu na Centralno-evropskom univerzitetu u klasi profesora Jana Džefrija (Ian Jeffry). Stručne tekstove, intervjue, reportaže praćene autorskim fotografijama objavljivala u publikacijama svih vrsta i žanrova u zemlji i inostranstvu.

Izlagala na preko 40 grupnih i 8 samostalnih izložbi u Budimpešti, Moskvi, Kijevu, Rijeci, Podgorici, Beogradu, Budvi, Tivtu. Jedan je od osnivača i predsjednica “Instituta za fotografiju Crne Gore”, savjetnica za Crnu Goru Evropskog vodiča za fotografiju, saradnik fotografske agencije iz Pariza "Wostokpress". Njene fotografije korišćenje su i u igranim filmovima, muzičkim i turističkim spotovima, marketinškim kampanjama. Dobitnik više nagrada za fotografiju medju kojima i prve nagrade na medjunarodnoj izložbi “Marubi 2003” (www.marubi2003.com ). Kao istoričar umjetnosti autor je i komesar velikog broja izložbi fotografija medju kojima su i zapažene izložbe "Savremena crnogorska fotografija" (dio zvaničnog programa dana kulture Srbije i Crne Gore u Berlinu 2006) i projekta "Jedan dan u životu Crne Gore" u okviru kojeg je, u njegovoj inicijalnoj fazi, održana foto-radionica u šest gradova Crne Gore i izložba fotografija u Modernoj galeriji Budva . Trenutno radi kao prodekan za nastavu na Fakultetu vizuelnih umjetnosti (Univerzitet Mediteran) u Podgorici na kojem predaje na predmetima fotografija i istorija umjetnosti.