Pretraživač sajta
Montenegrina
 

Antropologija
Arheologija
Arhitektura
Crnom Gorom
Dijaspora
Film / Pozorište
Humor, satira i karikatura
Istorija
Književnost
Likovna umjetnost
Muzika
Religija
Strip 
 | Naslovna | O projektu | Saradnički program | Knjiga utisaka | Kontakt |


       Redakcija Montenegrine se zahvaljuje gospođi Danki Damjanović, što je omogućila da se ovaj vrijedni tekst nađe na našim stranicama i tako se stvori jasnija predstava o ovom vrsnom umjetniku. Ovo je i prilika da se objave neki do sad nepoznati ili manje poznati podaci o slikaru Spiridonu - Špiru Bocariću.

 

 

Данка Дамјановић
СЛИКАР СПИРИДОН - ШПИРО БОЦАРИЋ

 

Danka Damjanović
Данка Дамјановић


Биљешка о аутору:

       Данка Дамјановић, историчар умјетности, рођена је 26. марта 1950. године у Сарајеву. Гимназију је завршила у Јајцу, дипломирала на београдском Филозофском факултету (1974). До 1992. године била кустос и затим виши кустос (од 1985) у Умјетничкој галерији Босне и Херцеговине у Сарајеву. Једну годину радила је у Народном музеју у Београду. У звању музејског савјетника, од маја 1993. године, ради у Галерији ликових умјетности Републике Српске, то јест Музеју савремене умјетности Републике Српске у Бања Луци.

       Као студент објављује у „Политици“ и „Нину“. У домаћим и страним стручним часописима, енциклопедијама и штампи публиковала неколико стотина текстова из уже струке; приредила више изложби. Поред осталог, објавила монографије сликара Романа Петровића (1988), Лазара Дрљаче (1990. и 2003) и Бранка Шотре (1991), а 2000. године књигу огледа под називом „Сликано пером“.
Од 2000. године бави се сликањем. Колективно излагала 2003. и 2005. године у Тузли.Текст о сликару Спиридону - Шпиру Боцарићу који овдје објављујемо, штампан је у "Гласнику" Удружења архивских радника Републике Српске.


Гласник Удружења архивских радника Републике СрпскеŠpiro Bocarić - Sarajevo
Спиридон-Шпиро Боцарић,
Сарајево, 1909. година

 


Изглед зграде Academia di belle arti

 

Kuća Špira Bocarića u Banja Luci
Кућа Шпира Боцарића у Бања Луци
(Из музеја Републике Српске)

 

Špiro Bocarić u muzeju Vrbaske Banovine pred II svjetski rat
Шпиро Боцарић у музеју Врбаске бановине
пред Други свјетски рат
(Из музеја Републике Српске)

 

Špiro Bocarić pred vratima muzeja u Banja Luci
Шпиро Боцарић пред вратима музеја у Бања Луци
(Из музеја Републике Српске)

 


Špiro Bocarić - Autoportret
Шпиро Боцарић, "Аутопортрет"
(Власник породична збирка - Загреб)

Evanđel i Anđelika Bocarić
Еванђел и Анђелика Боцарић
(Из музеја Републике Српске)

 

Anastas Bocarić - Autoportret
Анастас Боцарић, "Аутопортрет"
(Власник Народни музеј Црне Горе - Цетиње)

 


Spiridon Špiro Bocarić - Djevojčica sa maramom
Спиридон-Шпиро Боцарић,
Дјевојчица са марамом, 1911.година