Pretraživač sajta
Montenegrina
 

Antropologija
Arheologija
Arhitektura
Crnom Gorom
Dijaspora
Film / Pozorište
Humor, satira i karikatura
Istorija
Književnost
Likovna umjetnost
Muzika
Religija
Strip 
 | Naslovna | O projektu | Saradnički program | Knjiga utisaka | Kontakt |

      

 

 

 

 

       SLOBODAN-PURO DURIĆ rođen je 1935. godine na Cetinju. Završio je Umjetničku školu i Kulturološki fakultet. Studijski je boravio u: Francuskoj, Italiji, SSSR-u, Španiji i Grčkoj. Član je Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore od 1959. godine.

       U početku radi kao dizajner u Elektroindustriji "Obod". Zatim profesionalno obavlja dužnosti: rukovodioca Jugoslovenskog likovnog salona "13. novembar" - Cetinje, predsjednika Skupštine opštine Cetinje i predsjednika SSRNA — Cetinja.

       Izlagao je na 12 samostalnih, preko 190 grupnih izložbi u zemlji i oko 35 u inostranstvu.

       U zemlji izdvajamo izložbe u: Cetinju, Podgorici, Beogradu, Zagrebu, Ljubljani, Sarajevu, Skoplju, Prištini, Novom Sadu, Slovengradecu, Somboru, Baru, Bijelom Polju, Subotici, Budvi, Zrenjaninu, Ivangradu, Kotoru, Nikšiću, Herceg Novom, Pljevljima, Foči, Priboju, Karlovcu, Tuzli, Zadru i dr.

       U inostranstvu grupno izlagao u: Rimu, Bariju, Peruđi, Spoletu, Terniju (Italija); Haseltu, Šarloa, Turneu (Belgija); Parizu, Cagnes sur Meru (Francuska); Strogetu, Kobenhovnu (Danska); Štutgartu, Hamburgu, Manhajmu (Njemačka); Oslu (Norveška); Moskvi, Kastromi (SSSR); Celovec, Klagenfurtu (Austrija); Klužu ( Rumunija); Tunisu, Kairu, Aleksandriji (Egipat), Nikoziji (Kipar), Ankari (Turska), Varni (Bugarska)...

       Jedan je od osnivača likovnog salona "13. Novembar" Cetinje i jedan od inicijatora i utemeljivača Likovne akademije na Cetinju.

       Samostalne izložbe:
       Cetinje 1961, 1964, 1974, 2002,
       Podgorica 1961, 1974, 1996,
       Budva 1974, 2006,
       Novi Sad 1977,
       Herceg Novi 2002,
       Bar 2005,

       Nagrađivan je:
       Prvom nagradom za mlade likovne stvaraoce Savjeta za prosvjetu i kulturu Crne Gore 1956. godine.        Nagradama likovnog salona "13-novembar" — Cetinje 1968 i 1973. godine.
       Trinestojulskom nagradom za slikarstvo — Skupštine Crne Gore za 1974. godinu.
       Trinaestonovembarskom nagradom grada Cetinja za 1981. godinu.
       Odlikovan je Ordenom Republike sa srebrnim vijencem i ordenom zasluga za narod sa srebrnim vijencem.

       Obavljao je mnoge društveno-političke funkcije, od kojih izdvajamo:
       Predsjednik Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore,
       Predsjednik vijeća Republičke zajednice kulture,
       Predsjednik fonda za unaprijeđivanje likovnih umjetnosti »Moše Pijade« - Beograd,
       Član Predsjedništva Saveza likovnih umjetnika Jugoslavije,
       Član likovnog odbora CANU,
       Poslanik Skupštine Crne Gore,
       Član CKSK Crne Gore,
       Član Predsjedništva SSRN Crne Gore i mnogih savjeta, žirija, odbora i fondacija kulturnih institucija i manifestacija Crne Gore i Jugoslavije.

       Slobodan-Puro Đurić je uvršten u knjigu milenijumskog izbora: »Uspješni umjetnici i dizajneri dvadesetog vijeka«, po izboru i u izdanju Internacionalnog Bibliografskog centra Kembridž — Engleska, 2001. godine.

       Slike mu se nalaze po mnogim galerijama, zbirkama i privatnim kolekcijama u zemlji i inostranstvu.

       Sada živi i stvara na Cetinju i u Budvi.