Pretraživač sajta
Montenegrina
 

Antropologija
Arheologija
Arhitektura
Crnom Gorom
Dijaspora
Film / Pozorište
Humor, satira i karikatura
Istorija
Književnost
Likovna umjetnost
Muzika
Religija
Strip 
 | Naslovna | O projektu | Saradnički program | Knjiga utisaka | Kontakt |

 


 

 

 

       Mihailo Jovićević (1939) je završio srednju umjetničku školu u Herceg Novom. Akademiju likovnih umjetnosti i poslijediplomske studije u Beogradu. Slikarstvo je studirao kod Mila Milunovića, a konzervaciju kod Milorada Medića. Bio je profesor na Kulturološkom fakultetu, Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju i Akademiji likovnih umjetnosti u Trebinju. Angažovan je kao profesor na Fakultetu vizuelnih umjetnosti u Podgorici (univerzitet Mediteran)

       Dobitnik je više nagrada medju kojima i Trinaestojulske nagrade.

       Živi na Cetinju.


Važnije samostalne i grupne izložbe:

       Umjetnička galerija, Cetinje; Calerija "Josip B. Benković", Herceg-Novi; Moderna galerija, Titograd; Sala Mauri, Spoleto (ltalija); Mali likovni salon, Novi Sad; Umjetnički paviljon, Titograd; Radnički univerzitet, Mostar; Moderna galerija, Budva; Calerija „Santa Marija", Budva; Calerija „Al", Podgorica; Otok Gospe od Škrpjela; Galerija „Cams", Cetinje; Galerija "Buća-Luković, Tivat; Galerija "Zvonimir", Zagreb; Galerija „Haos", Beograd; Salon Matice crnogorske, Podgorica; Galerija „Marko K. Gregović" Petrovac na moru; Galerija „Most", Podgorica, "Dvorac Petrovića" Centar savremene umjetnosti Crne Gore - retrospektivna izložba, Podgorica;

       Salon"13. novembar", Cetinje; Izložba likovnih umjetnika Jugoslavioje, Zagreb; Savremena crnogorska umjetnost, Beograd, Rim, Bari; Pejsaž u crnogorskom slikarstvu, Tunis, Egipat, Ankara; Narodni muzej Cetinje u Narodnom muzeju Beograd; Umjetnost na tlu Crne Gore od praistorije do danas, Moskva; Izložba saveza likovnih umjetnika Jugoslavije, Skoplje; Savremena likovna umjetnost, Pariz, Haselt, Šarloa, Turne; Podstrek Crne Gore, Štutgard; Montenegro "Vizuelni tragovi", Beograd, Euro-part, Lasing(USA); Izložba crnogorskih slikara, Toronto(Kanada); Dani jugoslovenske kulture u Bugarskoj; Cetinjski bijenale III, Cetinje; Recentno crnogorsko slikarstvo, Beč, Grac; Jesenji pariški salon, Pariz; Crnogorska umjetnost "Sarajevo", Sarajevo; Biljezi, Pariz; Savremeno crnogorsko slikarstvo, Keln; Savremena crnogorska umjetnost, lnsbruk; Crnogorsko savremeno slikarstvo od figuracije do znaka, Ljubljana, Beč; Salon "Petra Lubarde", "Plavi dvorac"; Cetinje.