Pretraživač sajta
Montenegrina
 

Antropologija
Arheologija
Arhitektura
Crnom Gorom
Dijaspora
Film / Pozorište
Humor, satira i karikatura
Istorija
Književnost
Likovna umjetnost
Muzika
Religija
Strip 
 | Naslovna | O projektu | Saradnički program | Knjiga utisaka | Kontakt |

      

 

 

 

 

1909.
Marko Borozan, sin Krcuna i Marije, rođene Maretić, rodio se u selu Bokovo u blizini Cetinja 26. februara.

1917-1918.
Školovao se u Bokovu, Kosijerima i Kotoru.

1922 -1926.
Učio gimnaziju na Cetinju.

1927-1932.
Pohađao Učiteljsku školu na Cetinju, na kojoj je diplomirao 1932.

1934.
Postavljen za učitelja u Izvoru - Kičevo (Makedonija)

1940.
Bio učitelj u Grblju i Bečićima.

1941.
Kada je počeo rat našao se među ustanicima. Učestvovao je u bici na Pljevljima.

1942.
Zatvoren je na Cetinju.
Suđenje je obavljeno u prepunoj dvorani. Prisutni su bilii njegovi roditelji. Kad je tumač preveo presudu da je Marko Borozan osuđen na 101 godinu, ili doživotnu robiju, majka je pala u nesvijest. Tada je otac rekao: "Ništa za to, sine, neće im toliko trajati carstvo". Kaznu je služio u srednjovjekovnom kazamatu na jugu Italije - Lecce, Kalabria.

1943.
Savezničke trupe napadaju logor i oslobađaju zatvorenike, M. Borozan se vraća u Jugoslaviju, gdje se priključio prekomorskoj brigadi.

1945.
Radi u Ministarstvu prosvjete NRCG.

1946.
Vodi omladince u Čehoslovačku kao vaspitač.

1946/1948.
Studira vajarstvo na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Pragu, kod profesora Jaroslava Horejica i
Bedžiha Stefana.
Ženi se Jarmilom Schuützner.

1948.
Vraća se u Crnu Goru. Nastavlja sa radom u Ministarstvu prosvjete NRCG kao referent u odjelu za kulruru.
Postavljen za sekretara u Centralnoj narodnoj biblioteci Crne Gore. Zadužen za pripremanje otvaranja
Umjetničke galerije.
Prvi put izlaže na III izložbi Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore na Cetinju sa: Milanom Božovićem, Savom Vujovićem, Milošem Vuškovićem, Nikom Đurovićem, Petrom Lubardom, Vjerom Lubardom, Antonom Lukatelijem, Milom Milunovićem, Vladom Novoselom, Đorđem Oraovcem, Aleksandrom Prijićem, Lukom Tomanovićem, Velišom Lekovićem i Lukom Stankovićem.
Rodio mu se stariji sin Vladimir.

1950.
Postavljen za sekretara novoosnovane Umjetničke galerije. Dao veliki doprinos formiranju njenog fonda koji je, do dolaska Miloša Vuškovića za direktora 1952. godine, imao oko 240 eksponata.
O njegovom radu direktor Centralne narodne biblioteke Ratko Đurović (broj dokumenta 274, Cetinje, 5.VI 1956. g.) izjavio je:
       U vezi sa Vašom molbom od 4.VI 1956. izjavljujem sljedeće:
       U toku dvije godine, 1951. i 1952, za koje sam vrijeme vršio, pored dužnosti direktora Centralne narodne bibliotеке, i dužnost upravnika Umjetničke galerije u Cetinju, tvrdim da ste se Vi nesebično i predano zalagali na organizaciji i uređenju Umjetničke galerije, i to isključivo sami, jer ste tada i bill zapravo jedini službenik te ustanove.
       Tvrdim takođe da ste iste poslove i na isti način vršili 1951, kada ste se tretirali kao službenik Centralne narodne biblioteke.
       Potvrđujem Vaš navod da je 1952. stručna komisija iz Beograda, prilikom obilaska i pregleda Umjetničke galerije, najlaskavije se izrazila o njenom uređenju, kao i o kvalitetu izloženih objekata (којih je tada bilo oko 240), što je bilo izvan sumnje, u tom periodu u prvom redu Vaša zasluga.

Rodio se mlađi sin Branislav.

1952.
Rođena kćerka Libuša.

1957.
Postao član ULUCG-a. Izlagao na gotovo svim izložbama Udruženja: Cetinje, Titograd, Priština, Beograd, Budva, Kotor, Ljubljana, Novi Sad, Zagreb...

1958.
23. maja otvorena prva samostalna izložba u Klubu kulturnih i javnih radnika, Cetinje.

1963.
SAMOSTALNE IZLOŽBE:
Nikšić, Narodno pozorište, maj (18 skulptura);
Titograd, Narodno pozorište, jun (24 skulpture).

1967.
Postavljen za direktora Umjetničke galerije.
Umro na Cetinju, 28. marta 1967.
U oktobru u Prištini otvorene komemorativna izložba (31 skulptura).


SAMOSTALNE IZLOŽBE:

1958. - Cetinje, Klub kulturnih i javnih radnika
            Titograd, Narodno pozorište
1963. - Nikšić, Foaje Narodnog pozorišta
            Titograd, Narodno pozorište
1967. - Priština, Foaje Pokrajinskog pozorišta, Pokrajinski kulturno-propagandni centar Priština / Qendra Kulturo- Propagandistike Krahinore, Komemorativna izložba


ZNAČAJNE GRUPNE IZLOŽBE:

1948. - Cetinje, III izložba Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore, 23-30. decembar
1959. - Novi Sad, Gradska izložbena sala, Udruženje likovnih umjetnika Crne Gore
1961. - Titograd, Umjetnički paviljon, Izložba Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore,
            U čast dvadesetogodišnjice Narodnog ustanka
1962. - Titograd, Umjetnički paviljon, ULUCG - slikastvo, vajarstvo, grafika
            Kotor, Dom kulture, Povodom 300 godina od rođenja Tripa Kokolje
            Cetinje, Prvomajska izložba
1965. - Cetinje, Sala Narodnog univerziteta Jovan Tomašević, Likovni salon 13. novembar
1966. - Budva, Slikari i vajari Jugoslavije, Dom kulture
1967. - Ljubljana, Izložba ULUCG
1968. - Cetinje, Plavi dvorac, Rat i logori u djelima likovnih umjetnika Cme Gore
1970. - Beograd, Muzej savremene umetnosti, Savremena crnogorska likovna umjetnost 1945-1970.
1972. - Rim, Palazzo delle Esposizioni, Arte Contemporanea Montenegrina
            Bari, Arte Contemporanea Montenegrina
1973. - Hasself, Provincial Begijnhof Hasself, Hedendaagse kunst uit Monetengro;
            Charleroi, Palais des Веаuх-Art, Peintres et sculpteurs du Montenegro;
            Tournai, Maison de la Culture, Peintres et sculpteurs du Montenegro;
            Paris, Cite Internationale des Arts, Art Moderne du Montenegro 1945-1970.
1976. - Titograd, Umjetnički paviljon, Jubilarna izložba udruženja likovnih umjetnika
1979/80. - Titograd, Moderna galerija, Djela učesnika u ratu i revoluciji
1981. - Bijelo Polje, Centar za kulturu Vojislav Bulatović-Strunjo, Likovna svjedočanstva crnogorskih             umjetnika o ratu i revoluciji, 1941 -1981;
            Pljevlja, Centar za kulturu, Likovna svjedočanstva crnogorskih umjetnika o ratu i revoluciji,
            1941-1981;
            Foča, Centar za kulturu, Likovna svjedočanstva crnogorskih umjetnika o ratu i revoluciji,
            1941-1981;
            Goražde, Centar za kulturu, Likovna svjedočanstva cmogorskih umjetnika o ratu i revoluciji,
            1941-1981;
            Berane, Centar za kulturu, Likovna svjedočanstva cmogorskih umjetnika o ratu i revoluciji,
            1941-1981.
1984. - Beograd, Paviljon Cvijeta Zuzorić, Cetinje i likovna umjetnost
            Titograd, Moderna galerija, Cetinje i likovna umjetnost.
1986. - Beograd, Narodni muzej, 160 djela iz fonda Narodnog muzeja Crne Gore;
            Cetinje, Umjetnički muzej Crne Gore, Vladin dom, Jubilarna izložba Udruženja likovnih umjetnika
            Crne Gore, 1946-1986.
            Titograd, Umjetnički paviljon, Jubilarna izložba Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore,
            1946-1986.
1995. - Bar, Galerija Velimir A. Leković, Savremena crnogorska skulptura
            Podgorica, Centar savremene umjetnosti, Savremena crnogorska skulptura
            Podgorica, Galerija Most, Cetinje i likovna umjetnost
1998. - Podgorica, Centar savremene umjetnosti, Akt u crnogorskoj umjetnosti
2001. - Cetinje, Galerija u Biljardi, 120 godina Cetinjske gimnazije, 1880-2000.