Pretraživač sajta
Montenegrina
 

Antropologija
Arheologija
Arhitektura
Crnom Gorom
Dijaspora
Film / Pozorište
Humor, satira i karikatura
Istorija
Književnost
Likovna umjetnost
Muzika
Religija
Strip 
 | Naslovna | O projektu | Saradnički program | Knjiga utisaka | Kontakt |

      

 


 

 

       Osvjetljenje sakrivenih puteva mikrokosmičkog - zemaljskog kôda, kroz geofizička artefakta i dvosmislenost mitskih tajni, predstavlja jednu od mogućih tema likovne umjetnosti dvadesetog vijeka, koja teži povratku elementarnom, iskonskom, jednostavnom kao antipodu složenom, sterilnom i dehumanizovanom savremenom svijetu. Prošlost, koju svaki pojedinac nosi u sebi kao materijalnu i duhovnu spoznaju, kao naslage arhetipskih i smisaonih slika, predstavlja stvaralački podsticaj na kojemu će slikar Mile Albijanić izgraditi djelo modernog prosedea.

       Sačuvani fosilni i drugi materijalni ostaci koji svjedoče o životu na zemlji, od praistorije do danas, postali su elementi na kojima formira svoje viđenje svijeta i prirode - iz koje sve potiče i kojoj se sve vraća. Prirodnjačka zbirka Zavičajnog muzeja u Nikšiću, pljevaljski ugljenokopi, kalcifikati pronađeni u krečnjačkim naslagama crnogorskog tla, postali su izvorišta preko kojih projektuje vlastitu sliku svijeta, a kroz nju i smisaoni aspekat kosmičkog ustrojstva.

       To je sikarstvo ekspresivnog prosedea, "susret subjektivne i istorijske memorije", kojim se teži predstaviti simultana korelacija između realnog i imaginarnog, past i prezenta. Naime, transformacije vizuelnih podataka nalaze ishodište u apstraktnim kompozicijama sa asocijativnim formama kojima se nagovještavaju ili racionalno prenose specifične karaketristike prirodnih oblika. Na izložbi u galeriji "Josip Bepo Benković" Albijanić se predstavlja akvarelima i kolažima na kojima projektuje rasute djeliće sjećanja i prirodnih elemenata. Sučeljavanjem i prožimanjem materijala, oblika, recipijenata prošlosti i savremenosti, uspio je da spoji strane elemenate, koji na njegovim radovima egzistiraju zajedno kao nosioci subjektivnih idejnih i poetskih paradigmi.

       Prostor kompozicije je zatvoren, ograničen na plastično jezgro definisano sukcesivno i ritmalno raspoređenim frontalizovanim oblicima, postavljenim u slojevite stukture koje otvaraju prostorne planove prema virtuelnoj dubini. U ovom slikarstvu klasičnog mira, utonulog u tišinu zaustavljenog vremena, javljaju se elementi koji mu daju nov kvalitet. Dok su predmeti "realnog svijeta", najčešće ribe, predstavljeni sa mimetičkom preiciznošću, Albijanićeva fantazija i potreba za igrom razvila se u dekorativnim sekvencama koje se kristalizuju u plastičnom sloju slike. Disciplina i sređenost, duh sinteze i svedenosti, čine karakteristiku njegovih strogo kontrolisanih kompozicijskih sklopova u kojima se reflektuje unutrašnji aktivizam umjetnika podstaknut snažnim emotivnim i čulnim nermirima.

       Njegov crtež, ako nije u funkciji ornamentalnog, predstavlja samostalnu realnost koja na površini ocrtava forme: ribe, mitske kreature (kentaur), kalcifikate, fosilne ostatke, opnokrile insekte, bube, rastinje, karbonantne stijene, slonove poput mašinskih nemani..., koji zajedno uobličavaju svijet koji odiše snagom iskonske energije.

       Njegovi "zoološki albumi" u kojem su notirani literarne odrednice - nazivi odabranih primjeraka, predstavljaju zgusnut i sintetezovan prostor u kome se javlja slojevitost plastičnih elemenata: forme, crteža, kolorita koji se slažu poput vremenskim procesom formiranih naslagama zemlje u kojima su sačuvani matrijalni ostaci.

       Pored slobodnih ornamentalnih šara - valovite linije, lineranih ritmova horizontala i vertikala, tačkica, slobodnih, nedefinisanih površina, često se javljaju i primordijalne forme kruga i trougla koji simbolišu - sveukupnost kosmičkog kretanja i osnovne principe na kojima počiva svijet.

       Kroz apsolutno vrijeme on je otkrio tajnu obnavljanja, prelazak iz jedne prostorne i vremenske dimenzije u drugu.

       Na pejzažima pored diskretno nagovještenih elemenata realnosti oživljena je lirska atmosfera predjela u kojima umjetnik slobodnom imaginacijom inkorporira elemente svog ornamentalnog repertoara.

       Na ovoj zložbi predstavlja se i slikama u ulju, na kojima dominira njegov omiljeni motiv riba (najčešće par postavljen u simetričnom odnosu) smještena u metafizikom, svjetlošću zasićenom prostoru podmorja, kao jasno definisana forma sa karakterističnim oblikovnim i taktilnim osobenostima.

       Mada se slikarstvu posvetio tek posljednjih godina Mile Albijanić pokazuje izuzetnu likovnu zrelost umjetnika istaknute ekspresivne note, nadahnutog jedinstvenim duhom genius loci, koji zna šta hoće i koji to radi na najbolji i najiskreniji način.

Ljiljana Zeković
Cetinje, maj, 2007. istoričar umjetnosti

 

 

       Način na koji shvatamo jezik jednog slikara zavisi od sopstvenih razumijevanja umjetnosti ovog doba i odredjen je našim odnosom prema svijetu oblika. Tako je i sa dijelom Mila Albijanića koje odlikuje istraživački duh, pronalaženje uvijek novih likovnih rješenja, povezivanjem starog sa novim i velika radoznalost.

       Pri tom proces istraživanja sopstvenih svjetova podrazumijeva gestualni automatizam ekspresivnog karaktera u kojem dolazi do izražaja linija koja dominira na bjelini papira. Sa tih ekspresivnih površina ispunjenih energijom i kretanjam, nastojanjem da se eliminiše masa i postigne razgradjivanje osnovnog motiva otkrivamo suštinu poetike Mila Albijanića-jedan vibrantan nerv i spremnost da se uhvati u koštac sa neizvjesnim.

       Najnovija serija radova, gdje jedan motiv (ribe) varira u manjim izmjenama i u okviru novih kolorističkih kombinacija, svjedoči o sukobljavanju oblika i linija u nastojanju da se dosegne tajna ljepote prirode na autoru specifičan način.

       Kompozicija je sačinjena od detalja koji daju odredjenu posebnost, a strukturu čine složenom. Ti neobični sklopovi i iznenadjenja svjedoče o igri do koje je umjetniku stalo.Boje čiste i zvučne, prihvatljive u plavoj, ili toplo crvenoj kolorističkoj varijanti,vodi linija koja uzima na sebe svojstvo razdvajača i upotpunjivača kompozicije.

       Asocijacija i igra, analiza pojednih detalja u bogato strukturisanom asocijativnom pejzažu formira jedan moderno dat duh intime koji nas uvodi u područje spontanog i slobodnog gradjenja slike, gdje ipak nema simptoma egzistencijalne napetosti karakteristične za apstraktni ekspresionizam u koji bi se mogao smjestiti najnoviji opus Mila Albijanića.

Bar,
4.jun 2006
Istoričar umjetnosti
Koviljka Ćalasan