Pretraživač sajta
Montenegrina
 

Antropologija
Arheologija
Arhitektura
Crnom Gorom
Dijaspora
Film / Pozorište
Humor, satira i karikatura
Istorija
Književnost
Likovna umjetnost
Muzika
Religija
Strip 
 | Naslovna | O projektu | Saradnički program | Knjiga utisaka | Kontakt |


 

 

Dragoljub Bato Brajović - Biografija

 

 

       Rođen u Podgorici, 17. juna 1939. godine. Osnovnu školu i Višu realnu gimnaziju završio u Podgorici. 1958-1963. završio slikarstvo nа Akademiji za likovne umetnosti u Beogradu u klasi majstora-slikara Mila Milunovića. 1965-1967. postiplomske studije na ALU u Beogradu, kao vanredni student u klasi Milunovića i Zorana Petrovića. 1969-1970. kao stipendista Francuske u Parizu, pohađao grafički atelje Johna Fridlaenndera.

       Član udruženja ULUCG i Saveza likovnih umjetnika Jugoslavije od 1964. Sekretar ULUCG od 1968. do 1973. godine. Predsjednik ULUCG u periodu 1991 -1995. Predsjednik Saveza udruženja likovnih umjetnika Jugoslavije od 1992. do 1995. godine. 1990. godine izabran za člana Svjetskog savjeta InSEA (Internacionalne Asocijacije za umjetničku edukaciju).

       1982. Dobio zvanje Zaslužni likovni pedagog Jugoslavije. Dugogodišnji pedagoški radnik, sada inspektor Ministarstva prosvjete RCG za likovnu kulturu. llustrovao više udžbenika, povremeno „Tribinu" i „Omladinski pokret". Saradnik u japanskoj ediciji Likovna pedagogija svijeta. Od 1983. član InSEA. Učestvovao nа Regionalnom kongresu InSEA u Sofiji 1983. i nа Svjetskom kongresu u Hamburgu 1987. godine.

       1986, 1988, 1989, 1990 i 1991. godine učestvovao nа Simpozijumu iz likovne pedagogije u Međunarodnom centru za pedagoška istraživanja (CIEP) u Sevru - Francuska.
1994. godine bio je učesnik susreta Likovnih pedagoga Berlina i ех Jugoslavije.
Od 1987. do 1991. boravio u Parizu kao nastavnik jugoslovenske dopunske škole gdje je priredio više samostalnih izložbi i sprovodio stručno usavršavanje iz Istorije savremene umjetnosti na Sorboni, te stekao postdiplomske akademske stepene Maitrise i D.E.A. (diploma produbljenih studija), studijsko istraživačkim radovima: „Savremena crnogorska umjetnost i Pariska škola" i „50-te godine u savremenoj umjetnosti". Priredio 60 samostalnih izložbi i učestvovao nа preko 300 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu.