Pretraživač sajta
Montenegrina
 


Antropologija
Arheologija
Arhitektura
Crnom Gorom
Dijaspora
Film / Pozorište
Humor, satira i karikatura
Istorija
Književnost
Likovna umjetnost
Muzika
Religija
Strip | Naslovna | O projektu | Saradnički program | Knjiga utisaka | Kontakt |

Nikola Petanović
Pjesme:
CRNOGORCI I NAPOLEON i
CRNOGORSKIM DUHOVIMA

 

CRNOGORCI I NAPOLEON

Napoleon kad je stigo
S legijama na Jadranu
On uzviknu gromoglasno
Te odjeknu po Balkanu:
Đe su oni čudni borci
Što se zovu Crnogorci!
Dalmaciju dok pokorim
Njih ću moći da oborim
Crnogorci kad to čuše
Polećeše sa visine
Na Francuze napadoše
Ko kurjaci sa planine
Na visine crnogorske
Ne smje Francuz da iskoči
Pro pučine ode morske
O svom jadu da svjedoči.

 

CRNOGORSKIM DUHOVIMA

O duhovi slavnijeh predaka
Uspomeno što vam vječno traju
Vi što zemlju Balši sačuvaste
I Stefanu Crnom Princu Zete
Te Ivanu moćnome vladaru
I vi što ste u sjaj blistali
Pod barjake Skenderbega Đura
Vi što Rimu prkosiste smjelo
Išćeraste Teutu Kraljicu
Što Osmanu mira nedavaste
No Islamske rulje razbijaste
I pobjede mnoge nanizaste
Vi iz doba dvjestoljetnoga
S Vladikama mudrijem na čelu
Đe su mnogi pali Leonidi
Za slobodu slavne Crne Gore
Vi koji ste na okupu bili
Kod Danila Vožda junačkoga
I sa vrelom krvlju umivali
Prag na domu crnogorske slave
Poturice što ste poćerali
I pjesniku karaktere dali
Vi što Boku Kotorsku spasiste
Bonaparti rogove slomiste
Pod komandom našeg svetog Petra
I na Kruse pobjedu ubraste
Mahmutovu glavu odrezaste
Vi koji ste prilježno slušali
Zvuk božanski lire Njegoševe
Vitezovi Cara od junaka
Sa Fundine i Vučijeg Dola
Iz Krvavih Devet Dana Borbe
Sa Grahova i tvrda Ostroga
Iz Krinjica, Bara i Ulcinja
Vi što bjeste čudni uzor ljudi
I vi što ste smrti se rugali
I cigansko carstvo prezirali
Te padoste, vječna vam je slava
S Komandirom Raspopović Savom
U ognjena кola skupite se
I znamenja narodna dignite
Da vas vidi Bog i narod mučni
Pa nek trubač na uzbunu zasvira
I probudi snage uspavane
Opijene lažnom politikom
Što istinu pod noge bacila
Pa govori da na tronu sjedi!
Što je narod u propast gurnula
Pa govori da je zadovoljan
Neka pamet svijetu zastane
Kada počnu nova čuda stvarat
Neistinu sa trona obarat
A Slobodu i Pravdu sa njome
Kada dignu da zemlji svijetle
O duhovi slavnijeh predaka
Podignite te snage potajne
Mom narodu da ponos odbrane
Potaknite podvig hrabroj rasi
Crnogorske slava da se spasi
Pa nek svijet ozbiljno razmisli
U Zaborav da nijeste otišli