Antropologija
Arheologija
Arhitektura
Crnom Gorom
Dijaspora
Film / Pozorište
Humor, satira i karikatura
Istorija
Književnost
Likovna umjetnost
Muzika
Religija
Strip


 | Naslovna | O projektu | Saradnički program | Knjiga utisaka | Kontakt |
Nikola I Petrović Njegoš


PLEME ZA OBLAKOM

Car toliko do sad puta
obidova s vojskom jakom,
da to pleme, što se krije za
stijenom i oblakom,

smrvi, spršti i ugnječi i zli
trag mu sav istraži, i
ustanak tamo vječni
okonča se jednom, vraž'i –

pa ne moga, ne uspjede!
To se pleme ne da smjelo,
mre veselo za slobodu,
pjesma mu je za opjelo!

Državu je osnovalo u
nadanju na kam sinji.
Tanko živi, al je srećno u
svojojzi sirotinji.

 

CRNOJ GORI

-1918. godine -

Još je živa Crna Gora! U
njoj ima još gorštaka,
u njoj ima još i ljudi,
vitezova i junaka.

Neće njena slava stara
popuznuti i nestati. Kao
prije, kao vazda, svijetu
će ona sjati.

I njen sin se ponositi,
kao soko među ptice, i
pjesmu će pjevat staru na
visove i litice.

UŽELJENA CRNA GORA

Ja, siromah, sin slobode,
sad se tuđom zemljom vijem
da kameni putni trošak
gdje zaslužim i dobijem.

Al i tu me, nesretnika,
goni, tjera talih zao -
da ne pođem gdje bih rado
moj mučeni život dao.

A vi, sretni Cnogorci,
što ste tamo - blago vama -
i živijem i onima,
poginulim u bitkama!

No je teško jadnom meni
čim okean nas razdvaje!
Zvijezda je moja tamna -
vaša kao alem sjaje ...

A bojeve koje tamo
vi činite na sve strane,
ja ih čujem evo ovdje,
u jadnog mi srca rane.

Ah, da hoće okean se
kojim čarom zalediti,
kako bih se rado pješke
put vas htio uputiti.

Tom ravnicom, tom daljinom
sve bi trča bez odmora!
Bi mi magnet ljubav bila,
uželjena Cma Gora.

(iz pjesme “Bol Crnogoraca u Americi”)