Antropologija
Arheologija
Arhitektura
Crnom Gorom
Dijaspora
Film / Pozorište
Humor, satira i karikatura
Istorija
Književnost
Likovna umjetnost
Muzika
Religija
Strip | Naslovna | O projektu | Saradnički program | Knjiga utisaka | Kontakt |

Vladika Danilo Petrović Njegoš smatrao Crnogorce i Albance jednom političkom cjelinom

Iz knjige:
Radoslav Raspopović: Crna Gora i Rusija
Odlomak iz pisma Vladike Danila ruskom Caru od 12/23 oktobra 1711. godine. U pismu Vladika Danilo Petrović Njegoš objašnjava ruskom caru Petru Velikom đe se prostire njegova duhovna vlast.
On u pismu navodi i brojna albanska plemena i gradove i traži od ruskog cara da "ogradi" te gradove da se drugi "kraljevi ne bore i ne ratuju za njih".
Ispada po njegovom viđenju sa početka 18. vijeka, da je smatrao da Crnogorci i Albanci treba da žive u jednoj političkoj zajednici.
Istina, znamo da Crnogorci i Albanci imaju mnogo istovjetnih običaja, uređenja društva (plemensku organizovanost), oba naroda su ratnički narodi, rat im je vjekovima bio takoreći jedini posao ...
Da li su Albanci tada bili saglasni da ruski car i njih ogradi "da drugi kraljevi ne ratuju na njih"?