Antropologija
Arheologija
Arhitektura
Crnom Gorom
Dijaspora
Film / Pozorište
Humor, satira i karikatura
Istorija
Književnost
Likovna umjetnost
Muzika
Religija
Strip | Naslovna | O projektu | Saradnički program | Knjiga utisaka | Kontakt |


Zahvaljujemo se gospodinu dr Goranu Ivaniševiću što nam je poslao ovaj tekst. Tekst je fragment iz njegove knjige koja uskoro treba da izađe.


Dr Goran Ivanišević
VLAŠKA CRKVA

Prva je Vlaška crkva sagrađena 1450. godine. Bila je načinjena "od plota", tj. od kolaca opletenih šibljem i oblijepljena blatom. Kasnije je prepravljana tri puta: "na suhomeđu", "od klačena zida" a godine 1864. sagrađena je od kamena. Oko crkve se nalazi groblje na kojemu su pokopani mnogi znani i neznani. Crkvu je opisao u monografiji "Vlaška crkva" crnogorski etnolog Ljubomir Kapisoda (1927.) i objavljena je 1990. godine. U njoj čitatelji mogu naći dragocjene podatke o toj značajnoj cetinjskoj sakralnoj građevini. Ovdje navodimo tekstove uklesane na pločama iznad vratiju crkve i u njezinoj unutrašnjosti, kao i nadgrobnih ploča, koji su sve slabije vidljivi, i na kojima su uklesana prezimena Ivaniševića.

Iznad crkvenih se vratiju nalazi uklesana ploča na kojoj čitamo:

ХРАМ ОВИ РОЖДЕСТВА
ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ
САГРАДИШЕ ДОЊОКРАЈЦИ
ПРВИ ПУТ 1450. ГОДИНЕ
ПОСЉЕ ПРЕПРАВЉАШЕ ГА ТРИ
ПУТА ПОСЉЕДНИ ПУТ ПОД
ИГОШЕ ГА ОВАКО 1864. ГОДИНЕ

(Hram ovi Roždestva Presvete Bogorodice sagradiše Donjokrajci prvi put 1450. godine. Poslje prepravljaše ga tri puta, posljednji put podigoše ga ovako 1864. godine)


Nedaleko sjevernoga zida crkve, nalazi se na okolnom groblju pravokutna kamena nadgrobna ploča. Na njezinu gornjemu dijelu nalazi se teško čitljiv natpis:

БОРО, СТАНОЈЕ, БОРОЈЕ
ПЕРО, НИКОЛА, ЈОВО
И РАКО 1810 - 1820

ДАПЧЕВИЋИ
ИВАНИШЕВИЋИ

(Boro, Stanoje, Boroje, Pero, Nikola, Jovo i Rako 1810 - 1820 Dapčevići Ivaniševići)


Tijekom posjeta Vlaškoj crkvi, 3. srpnja (jula) 2006., neugodno nas je iznenadila novopostavljena nadgrobna ploča koja je potpuno prekrila spomenuti tekst!


Ispred ulaza u crkvu, s desne strane, pravokutna je kamena nadgrobna ploča s jedva čitljivim natpisom:

ИВАНИШЕВИЋ
1894

(Ivanišević 1894)

Unutar crkve nalazi se spomen ploča Donjokrajcima koji su svoj život položili u Balkanskomu i I. svjetskomu ratu. Na njoj čitamo:

КРВ ЗА ОТАЏБИНУ ПРОЛИВЕНА
ГРМИ КРОЗ СВЕ ВЈЕКОВЕ

Балкански рат

АНДРИЈА М. ИВАНИШЕВИЋ 1 XI 1912 ЛУАРЗА
МАШО Ј. ПОЧЕК
БАРЈ. МИЛО ДР. ИВАНОВИЋ 26 I 1913
РИСТО С. ИВАНИШЕВИЋ
ЈОКО Т. ИВАНОВИЋ
МИЛО Ј. ИВАНИШЕВИЋ
БЛАЖО Ј. ИВАНОВИЋ
ПЕРО С. ИВАНОВИЋ
БОЖО И. ЈАБУЧАНИН 5 VII 13 БРЕГАЛНИЦА
МАРКО А. ИВАНИШЕВИЋ
ТОМО Л. ШПАДИЈЕР
БОЖО АБРАМОВИЋ БЈЕЛИЦА
СТЕВО Н. БОГДАНОВИЋ 2 X 13 КРАСТЕНИЋИ
ПЕРО Л. ИВАНИШЕВИЋ 27 XII 1915 ЛОВЋЕН

  Свјетски рат
ПОДИЖЕ
Љубо П. Иванишевиђ
1922
 

(Krv za otađbinu prolivena grmi kroz sve vjekove Balkanski rat Andrija M. Ivanišević 1 XI 1913 Luarza, Mašo J. Poček, barj. Milo Dr. Ivanović 26 I 1913, Risto S. Ivanišević, Joko T. Ivanović, Milo J. Ivanišević, Blažo J. Ivanović, Pero S. Ivanović

Božo I. Jabučanin 5 VII 13 Bregalnica, Marko A. Ivanišević, Tomo L. Špadijer, Božo Abramović Bjelica, Stevo N. Bogdanović 2 X 13 Krastenići, Pero L. Ivanišević 27 XII 1915 Lovćen Svjetski rat Podiže Ljubo P. Ivanišević 1922)


S unutrašnje strane ulaza u prostor crkve i groblja nalaze se dva kamena stećka, koje po predaji Ivaniševića pripadaju Ivanu Borojeviću i ženi mu Jelici. Okolo prostora crkve i groblja postavljena je 1897. godine željezna ograda koja se sastojala od 1544 puščanih cijevi zaplijenjenih od Crnogoraca u borbama s Turcima na Grahovcu, Vučjem dolu i Fundinama. Cijevi su raspodijeljene u 98 polja između 98 stupova. U svaku cijev, s mušicama na gore, umetnut je i pričvršćen šiljak u obliku koplja. Godine 1990. bila je sačuvana 1361 cijev. Dana 3. srpnja (jula) 2006. ograda je zatečena u ruševnomu stanju!

 

Dr. Goran Ivanišević