Pretraživač sajta
Montenegrina
 

Antropologija
Arheologija
Arhitektura
Crnom Gorom
Dijaspora
Film / Pozorište
Humor, satira i karikatura
Istorija
Književnost
Likovna umjetnost
Muzika
Religija
Strip 
 | Naslovna | O projektu | Saradnički program | Knjiga utisaka | Kontakt |


 

DOKUMENTI IZ CRNOGORSKE NACIONALNE ISTORIJE

 

Vladimir Jovanović
SLOM 1916.

 

 

Britanski časopis "The War Illustrated" pisao je januara 1916. da je padom Cetinja „obilježena tragična epoha Balkana i naočite, male nacije“

 

       Nakon 17 mjeseci borbenih operacija januara 1916. Kraljevina Crna Gora je doživjela vojni slom. Zvanično Cetinje je prije početka rata odbilo ponuđenu neutralnost od Beča. Crnogorska država nije avgusta 1914. bila napadnuta; obrnuto, prve vojne operacije izvedene su našim napadom na austro-ugarske ciljeve.

       Na dužnost zapovjednika štaba Vrhovne komande Crnogorske vojske imenovan je srpski general Božidar Janković. Njega će 1915. naslijediti drugi srpski oficir, pukovnik Petar Pešić, koji se smatra jednim od najodgovornijih, ne samo za vojni slom, već zbog činjenice da glavnina crnogorskih trupa (osim pojedinačnih primjera) nije, poput srpske, evakuisana u Albaniju i potom postrojena na Solunski front. Da li bi reokupacija i Podgorička skupština bili mogući da je 1918. postojala regularna Crnogorska vojska?

       Beogradski dnevni list "Politika" objavio je 24. jula 1914. godine (po starom kalendaru) na 2. strani vijest pod naslovom "Srbi i Crnogorci".

       Citiramo u originalu:
       ,,Zvanično se javlja da je celokupna crnogorska vojska stavljena pod vrhovnu komandu srpskog generala Bože Jankovića, koji je u našim prošlim ratovima komandovao trećom srpskom armijom. Kao što je poznato, ta je armija pri svojim operacijama stajala u vezi sa crnogorskom vojskom".Politika 24 jula 1914.       U podnaslovu stoji: ,,General Boža vodi braću Crnogorce". Na istoj strani, "Politika", u vijesti "General Martinović", piše:
       ,,Jutros je stigao u Srbiju crnogorski general (Mitar - prim.a.) Martinović, koji je određen da kao izaslanik crnogorske vojske u Vrhovnoj Komandi prati operacije naše vojske".

       Izvještava se, u istom broju "Politike" pod naslovom "Bombardovanje Boke", da su Crnogorci već 23. jula 1914. stupili u akciju:
       „Danas po podne crnogorska artilerija otpočela je bombardovati Boku Kotorsku“.


Politika 24 jula 1914.       Strani novinari i fotoreporteri su u katastrofi Kraljevine Crne Gore 1916. vidjeli, ne samo vojno-političku, već i ljudsku dimenziju patnji, bola i očaja. Građa koju o tome objavljujemo ostala je u istoriografiji nepoznata ili ,,preskočena", iako je riječ o dokumentovanim izvještajima referentne inostrane štampe.The War Illustraded od 29 januara 1916


       Britanski časopis "The War Illustrated", u broju od 29. januara 1916. objavio je foto-reportažu pod nazivom "Montenegro Surrenders after Seventeen Months" (u prijevodu: Crna Gora se predala nakon sedamnaest mjeseci), sa prizorima posljedica ratnih djejstava.

       Na fotografijama se vidi haotična evakuacija crnogorske vojne bolnice; u prvom planu je vojnik, sa ranjenom nogom, koji se lijevom rukom podupire štapom a u desnoj drži pušku, dvojicu drugih ranjenika nose na leđima, jednog pridržavaju.
The War Illustraded od 29 januara 1916       Tu je i potresna fotografija crnogorskog vojnika ranjenog u glavu. Časopis "The War Illustrated" u legendi fotografije piše da ranjenik, uz podršku majke i njegove žene, napušta bolnicu. Objavljena je i fotografija sa legendom: „Crnogorski vojnici odlaze na vatrenu liniju“.

       "The War Illustrated" piše da je padom Cetinja, najmanje prijestonice u Evropi, „obilježena tragična epoha Balkana i naočite, male nacije“.