Antropologija
Arheologija
Arhitektura
Crnom Gorom
Dijaspora
Film / Pozorište
Humor, satira i karikatura
Istorija
Književnost
Likovna umjetnost
Muzika
Religija
Strip


 | Naslovna | O projektu | Saradnički program | Knjiga utisaka | Kontakt |
Priredio:
Fransoa Lenorman (1837-1883), francuski istoričar i publicista:

Pismo pape Urbana V trojici sinova Balše I prilikom njihovog vraćanja katolicizmu

Plemićima, braći Stracimiru, Đurđu i Balši, županima Zete, milost u sadašnjem vremenu, po kojoj će steći slavu u budućnosti.

Duh naš kliče u Gospodinu, jer se milosrdno udostojio da vam podari spoznaju, pa ste vi, koji ste do sada ostali nesjedninjeni hrišćani u greškama mraka i sjeni vječne smrti, otpočeli mudro savjetovati sopstvenim dušama i dušama vaših podanika, da bi svjetlost istine prihvatili. Shvatili smo iz izvještaja našeg časnog brata Petra, biskupa Svača, koji je sada o tome predlagač u vaše ime, da ste odlučili da nam pristupite.
Namjeravate, sa poštovanjem i iskrenim srcima pridružiti se poslušnosti i pobožnosti prema presvetoj Rimskoj Crkvi, majci i učiteljici svih vjernika, da u njoj trajno ostanete i da se učite od nas, koji smo bez zasluga Hristovi namjesnici na zemlji, na koji način treba da se krećete putem božijih izaslanika.
U onim načelima, dakle, koja hvale Boga, do kojih vi njegovom milošću dolazite i (ako čista namjera čvrsto postoji u vašoj svijesti), slijedite bez sumnjanja, tada vama pobožnu zahvalnost izražavamo i čvrsto vam povjeravamo da namjeravamo vas, ako se budete naređenjima našim i naše crkve pobožno pkoravali, za duhovne sinove primiti, držati i nadariti odovarajućim naklonostima.
Da bi, pak, zaslužili da budete prepušteni
milosti pomirenja i da steknete naklonost i zaštitu Apostolske stolice u vezi teškoća oko crkava, crkvenih lica i drugih katolika koji su vjerni rečenoj Rimskoj crkvi, odobito grada Kotora, za koji saznajemo da je već dugo vremena od vas, ili tebe Đurđe, neprijateljski uznemiravan, nastojte s tim stvarima odmah prestati, da se u tim i drugim vašim namjerama, čisti pokažete. A o tome i drugim vašim postupcima u poslu ovog vašeg pomirenja, bićemo obaviještavani od spomenutog biskupa, prema kome treba da imate puno povjerenje, kada se radi o onome što vas od naše strane obaviještava.

Pisano u diacezi kod Monteflaskona Balneoregienzisa, godine VI, VIII kalende juna. /26. juna 1369/


Pismo sa latinskog preveo dr Miloš Milošević