Pretraživač sajta
Montenegrina
 

Antropologija
Arheologija
Arhitektura
Crnom Gorom
Dijaspora
Film / Pozorište
Humor, satira i karikatura
Istorija
Književnost
Likovna umjetnost
Muzika
Religija
Strip 
 | Naslovna | O projektu | Saradnički program | Knjiga utisaka | Kontakt |


 

Poštovani,

       Putem web sajta www.montenegrina.net smo u mogućnosti da vam ekskluzivno, po prvi put ponudimo na uvid popis iseljenika koji su sa teritorije današnje Crne Gore otišli u Južnu Ameriku. Taj popis je rađen 1932. godine, a ne odnosi se na cjelokupnu emigraciju već uglavnom na ljude koji su se bavili različitim djelatnostima i bili poznatiji među iseljeništvom tog perioda. Na ovaj način omogućeno je da ljudi u Crnoj Gori danas pronađu svoje pretke i rođake koji su tada otišli na južno-američki kontinent i možda uspostave neke nove, davno prekinute porodične veze.

 

Pripremio Gordan Stojović
Popis iseljenika sa teritorije današnje Crne Gore u Južnoj Americi, 1932 godina

 

Gordan Stojović
Gordan Stojović

 

UVOD

Popis iseljenika sa teritorije današnje Crne Gore u Južnoj Americi, 1932 godina.

       Ova svojevrsna studija tj. zbir ekstrakata iz knjige Josipa Subašića „Adresar - sa biografskim podacima o našem narodu u Južnoj Americi“ objavljen u Buenos Ajresu 1932 godine i do sada je najkompletniji zbir podataka o crnogorskim iseljenicima koji su živjeli na teritoriji Južne Amerike, ikad sačinjen.

       Na osnovu podataka iz samog „Adresara“, izvršena je selekcija na osnovu mjesta rođenja tj zemlje porijekla, a u nekim slučajevima gdje to nije posebno bilo naznačeno u samom „Adresaru“ na osnovu mogućeg porijekla „imena“ odnosno „prezimena“ popisanog iseljenika koji bi na osnovu raspoloživih podataka mogao voditi porijeklo iz Crne Gore.

       Svi podaci su selektovani iz mnogo obimnijeg spiska od oko 5000 imena koje je hrvatski istraživač i publicista Josip Subašić popisao tokom tridesetih godina prošlog vijeka iz svih krajeva bivše Jugoslavije, a ponajviše iz Hrvatske odakle je najveći broj iseljenika i vodio porijeklo.

       Na osnovu raspoloživih podataka iz ovog spiska danas možemo mnogo lakše vršiti dalja istraživanja i provjere postojanja potomaka popisanih iseljenika u Argentini i drugim zemljama Južne Amerike danas.
Mogu se vršiti upoređivanja sa crkvenim spiskovima i spiskovima argentinskih imigracionih vlasti, ali i istraživanja preko baza podataka dostupnih na internetu (birački spiskovi, telefonski imenici, razni spisovi članova profesionalnih  asocijacija, društava itd), ali i sociološka istraživanja o načinu života, radu, zanaimanjima i kretanju unutar Argentine i Južne Amerike (re-emigraciji) našeg iseljeništva tokom prve polovine dvadesetog vijeka.

       Veoma zanimljivo je i analizirati poslove kojima su se bavili naši iseljenici, a to se na primjer lako vidi iz priloženih spiskova onih koji su tek bili pristigli i obično su radili teže poslove tipa „kamenolomac“, „radnik“ i slicno, osim u slučajevima kada im je adresa bila u tadašnjoj teritoriji Ćaka (Ćako je danas provincija, ali u tom periodu još uvjek nije imao taj pravni status) i drugim krajevima na sjeveru Argentine gdje su najčešće bili „čakareri“ ili uzgajivači pamuka. Postoji razlika i između onih koji su se doselili iz Boke Kotorske od onih koji su dolazili iz drugih krajeva Crne Gore, oni su najčešće bili bolje pozicionirani u društvu i obavljali su poslove uglavnom vezane za pomorsvo.

       Sve pomenuto opet je moguće usporediti i sa današnjom situacijom tj. današnjom brojnošću njihovih potomaka. Posebno interesantno je to što Šubašić u svom „Adresaru“ navodi za mnoge iseljenike i njihov bračni status, a dobro je poznata boljka naše stare emigracije tj. to da je veliki broj ostajao sam i umirao daleko od Crne Gore bez zasnivanja porodice.

       Opet važna napomena je to da su ovim adresarom bili obihvaćeni najvećim djelom samo oni iseljenici koji su se isticali svojim radom u određenoj oblasti a nikako svo tadašnje iseljeništvo tako da ovi podaci nisu konačni i ne mogu poslužiti kao dokaz da neko u trenutku popisivanja nije živio na teritoriji Južne Amerike, već da jednostavno se nije posebno isticao, nije bio integrisan u tadašnja iseljenička društva (sto je bio slučaj sa brojnim crnogorskim iseljenicima koji nisu priznavali političku situaciju nakon 1918te godine) ili su pak živjeli u anonimnosti, izolovani u raznim krajevima Argentine, kao i to da autor ipak tokom popisivanja nije stavljao poseban akcenat na crnogorske iseljenike već je nastojao da u svom adresaru prikupi što je moguće više tadašnih iseljenika iz cijele Jugoslavije.

       Kao najupečatliviji primjer koji se dosta lako da primjetiti je kretanje prema Boliviji. U Spisku se pominje ime Pavla Popovića rođenog u Doljanima kod Podgorice gdje se navodi da je sa svojom građevinskom firmom izgradio niz mostova, puteva i pruga u Argentini i Boliviji. Od ranije je poznat podatak da su prvi Crnogorci u Boloviju stigli radeći na izgradnji puteva i pruga, porodice Drakić, Radonjić, Ražnjatović, Petričević, Selić itd., koji su se svi izreda naselili u tada najperspektivniji grad u toj zemlji Koćabambu (Cochabamba) i svi su po zanimanjima bili ili nadglednici ili ugovarači (kontratisti). Slijedeći puteve naših iseljenika i načine snalaženja i zapošljavanja iako za to još uvjek nema konkretnih dokaza za pretpostaviti je da su ostale crnogorske familije koje su kasnije, ali i danas u Boliviji zauzimale i zauzimaju veoma značajne pozicije u tamošnjem društvu i koje su se od tek pristiglih emigranata uzdigli do najuticajnijih pozicija u toj zemlji, već u drugoj generaciji tamo pristigle baš tom linijom, dakle radeći za Pavla Popovića i njegovu firmu ili zahvaljujući njegovim preporukama kao što je to bio i običaj. Na isti način su stvarane i kolonije u Tandilu, General Madariagi, Ćaku, dolaskom prvih i njihovim uzdizanjem na društvenoj ljestvici dolazili su i drugi znajući da će biti podržani od strane svojih sunarodnika.

       Ovaj veoma značajan dokument može u velikoj mjeri pomoći onima u Crnoj Gori koji danas traže ili žele da saznaju nešto više o svojim davno „izgubljenim“ rođacima tako da koristim priliku da sve one koji među ovim imenima prepoznaju nekoga svog učine i korak više, pokušaju da kontaktiraju potomke pomenute osobe jer će na taj način dati nemjerljiv doprinos daljem uspostavljaju čvršćih veza Crne Gore sa našom dijasporom u Južnoj Americi.

Gordan Stojović

 

 

A

Alagić Mihajlo Viši priv. činovnik rođen u Crnoj Gori. Bivši predsjednik jugoslovenskog pripomoćnog društva „Trst“. Istakao se u radu na narodnom polju u iseljeništvu. Saradnik bivših tjednika „ Pravda“ i „ Hrvatska Sloga“ u Buenos Airesu Adresa: Cantera Lussich, Bueblo Victoria, Montevideo Uruguay.

Andrić Marko Destilator alkoholnih pića. Odbornik mjesnog „ Jugoslovenskog pripomoćnog društva“. Uselio se 1927 adresa: calle Mitre 250, Villa Maipu, Mendoza, Argentina.

Andrijašević Spasoje. Radnik. Rodom iz Crne Gore. Adresa: Hotel „ Balkan“ Esr. P.R Seanz Pena ( Territorio del Chaco) –Argentina.

Antović Stanko, činovnik državnih željeznica u penziji. Rođen u Pješivcima (Crna Gora). Adr: Calle Montevideo 1549, Tandil, FCS- Argentina.

B

Baćanović Milan. Pomorac. Rodom iz Boke Kotorske. U Argentinu od prije rata. Član mjesnog društva „Kosovo“ Adresa: Av. Colon 260, Ensenada F. C.S –Argentina.

Bakić Milan. Radnik. U Argentini od 1928 godine Adresa: Calle L. N Alem 150, Buenos Aires-Argentina.

Bakmaz dr. Božo. Liječnik Rođen u Argentini od roditelja iz Boke Kotorske. Govori maternji jezik. Adresa: dr. Natalio Bakmaz, Calle Olavarria 1042, Buenos Aires-Argentina.

Baknaz Danilo. Pilot. Rođen u Argentini od roditelja iz Boke Kotorske. Govori maternji jezik. Adresa: Calle Olavarria 930, Buenos Aires-Argentina.

Bakmaz Gabriel. Pomorski Kapetan na argentinskom državnom brodu. Rođen u Argentini od roditelja iz Boke Kotorske. Govori maternji jezik i ističe se u našim narodnim redovima. Adresa: Calle Suarez 930, Buenos Aires-Argentina.

Bakmaz Milan. Viši državni činovnik. Rođen u Argentini. Govori maternji jezik. Bio srpski dobrovoljac za vrijeme svijetskog  rata. Adr: Calle Olavarria 930, Buenos Aires-Argentina.

Bandić Atanislav. Direktor društva „ Importadora y Exportadora“. Adresa: Estanislavo Bandić. Soc. „ Importadora y Exportadora“  San Julian (Territorio de Santa Cruz) –Argentina.

Banović Filip. Radnik. Rođen u Ljubotinj (Crna Gora). Uselio se 1928. Adresa: Calle facundo Quiroga 1205, Dock Sud, (Provincia de Buenos Aires)-Argentina.

Banović Đuro. Radnik. Rođen 1904 u Crnoj Gori. Neoženjen. U  Argentini od 1929 godine. Adresa: Calle L.N Alem 150, Buenos Aires, Argentina.

Banović Dušan. Radnik Rodom iz Ljubotinja u Crnoj Gori. Uselio se 1928. Adresa: Calle Facundo Quiroga 1205, dock Sud, (Provincia de Buenos Aires)-Argentina.

Banović S. Gavrilo. Radnik. Rodom iz Ljubotinja u Crnoj Gori. Uselio se 1928. Adresa: Calle Facundo Qurioga 1205, Dock Sud, (Provincia de Buenos Aires)-Argentina.

Bogdanović Vaso. Radnik. Rođen u Crnoj Gori. U Argentini od prije svjetskog rata. Član mjesnog „Jugoslovenskog dobrotvornog društva“  Adresa: Y.P.F Comodoro Rivadavia-Argentina.

Bogetić Petar. Posjednik. Rodom iz Boke Kotorske. U Argentini od 1894 Sa porodicom. Adresa: Pedro Bogetić Est. Arroyo Seco, F.C.C.A-Argentina.

Bojanić Luka, Est. Manuel Ocampo. F.C.C.A- Argentina.

Bojat Mile. Rođen u Crnoj Gori. U Argentini od prije svjetskog rata sa porodicom. Adresa:Emilio Bojat, Est. Vera F.C.S.F-Argentina.

Boljević Jovan. Radnik. Rodom iz Crne Gore. U Argentini od1929. Adresa: Calle Mitre1100, Salta-F.C.C.N.A-Argentina.

Bošković Simo. Preduzetnik. Rođen u Piperima, Crna Gora. U iseljeništvu sa porodicom od prije rata. Adresa: Calle Mitre 1100, Salta Argentina.

Blašković Spasoje. Kamenolomac. Rodom iz Crne Gore U argentini od prije rata. Adresa: Cerro Sotuyo. Est Hinojo. F.C.S-Argentina.

Božičević Nikola. Nadglednik Državnih Željeznica. Rođen u Crnoj Gori. U Argentini od prije rata. Sa porodicom. Adresa: a/c Clemento Škiljan, campo Quijano (Provincia de Salta)-Argentina.

Božičević Vinko, Radnik. Adresa: Km 27, Comodoro Rivadavia. Argentina.

Božović Zaharija. Radnik Rodom iz Boljevića (Crna Gora). U Argentini od 1922. Adresa: Hotel „Loma“, Est. Gral Madariaga, F.C.S-Argentina.

Brajević Milan. Radnik. Rodom iz Crne Gore Adresa: Hotel „Balkan“, P. R Seanz Pena 8 Territorio del Chaco) –Argentina.

Bronzić Milivoj. Brodski činovnik. Rodom iz Boke Kotorske. U Argentini od 1927. Član mjesnog društva „Kosovo“. Adresa: Calle Colon 252, Est. Ensenada, F.C.S-Argentina.

Bulatović Radomir. Privredni činovnik, Rođen u Rovcima. U Argentini od 1929. Adresa: P.R. Seanz Pena. F.C.C.N.A-Argentina.

Burić Vasilije. Činovnik. Rođen u Podgorici (Crna Gora) adresa: Avenida de Mayo 1370, (Consulato Yugoslavo), Buenos Aires-Argentina.

C

Crnogorčević Nikola. Viši privredni činovnik i zakleti javni tumač hrvatsko-srpsko-španjolskog jezika. Rodom iz Boke Kotorske. U Argentini preko 40 godina sa porodicom. Za vrijeme rata branio jugoslavensku narodnu stvar u engleskim, francuskim, talijanskim i argentinskim novinama i revijama. Jedan od najaktivnijih saradnika „Jadrana“ koji je za vrijeme rata izlazio u Buenos Airesu na španjolskom i hrvatsko-srpskom jeziku kao organu Jugoslavenske narodne odbrane. Saradnik naših iseljeničkih novina. Adresa: Calle cangallo 499, piso 8, Buenos Aires-Argentina.

Crnojević Nikola. Radnik rođen u Građanima, Crna Gora. U Argentini od 1922 sa porodicom. Adresa: calle Pasaje Asturia 1874, Dock Sud, Provincia de Buenos Aires-Argentina.

Crnojević S. Mirko. Stolar. Rođen 1905 u Anjuru. U Argentini od 1929 . Adresa: Calle Chacabuco 1908, Est Florida, F.C.C.A-Argentina.

Cvjetkovic Nikola. Pomorac i kućevlasnik. Rodom iz Boke Kotorske. U Argentini od prije rata sa porodicom. Adresa:  Manuel Estevez 1125. Dock Sud (Provincia de Buenos Aires)-Argentina.

Č

Čičanović Ranko. Kamenolomac. Rođen u Piperima u Crnoj Gori. Oženjen. Adresa:  Casilla De Correro. 20, Est. Tandil-Argentina.

Čupić Božo. Radnik. Adresa: Natalio Čupić, Diadema Arg.  Km 27. Comodoro Rivadavia-Argentina.

Čupić Milovan. Kontratista. Rodom iz Crne Gore. Adresa:  Calle Nechochea  478. Salta-Argentina.

Ć

Ćetković Čedo. Priv. činovnik. Bivši zastupnik: „Agencia Maritima Mihanovich Ltda“ Adr: Barranqueras Chaco. Adresa: Calle Darraguerra 2438. Buenos Aires-Argentina.

Ćetković Danilo. Viši privredni činovnik. Ravnatelj „Comp. Maritima Mihanovich Ltda“
Adresa: Barranqueras (Territorio del Chaco)-Arganetina.

Ćetković  Danilo. Radnik. Adresa: calle Emilio Romero 140, Paso Molino, Montevideo-Uruguay.

Ćetković Gojko. Inspektor Ministarstva Rada u Buenos Airesu. Za vrijeme rata istakao se u redovima narodnih boraca. Adresa: Calle Darraguera 2438, Buenos Aires-Argentina.

D

Dabinović Nikola. Pomorski kapetan. Direktor parobrodske agencije „ Jugoslovenskog Lioyda“, Buenos Aires. Rođen u Dobroti (Boka Kotorska). Adresa Calle Sarmiento 329, piso4, Buenos Aires-Argentina.

Dakić Lazar. Radnik. Rodom iz Crne Gore. Adresa: a/c Chaco Importadora, Villa Angela, F.C.S.F-Argtentina.

Daković Dimitrije. Trgovac mješovite robe. Rodom iz Boke Kotorske. U Argentinu se doselio prije rata sa porodicom. Adresa: Est. Santa Isabel, F.C.P.- Argentina.

Daković Milan. Zemljišni čakarer. Rođen 1890 u Grahovu, Crna Gora. Oženjen. Adresa: Calle Sarmiento 502, tandil, F.C.S-Argentina.

Damjenović  Rade. Posjednik- uzgajatelj pamuka. Rodom iz Crne Gore. Adresa: Est. Gahan, F. C.C. B.A-Argentina.

Delibašić Miloš. Radnik. Rodom iz Crne Gore. Adresa: Hotel“ Balkan“ Est. P.R Seanz Pena (Territorio del Chaco) – Argentina.

Doknić Lazar. Radnik. Rodom iz Crne Gore. Adresa: Hotel „Balkan“ P.R Seanz Pena (Territorio del Chaco) –Argentina.

Doknić Obren. Rodom iz Crne Gore. Adresa: Campo Largo ( Territorio del Chaco)-Argentina.

Domazetović Simo, radnik u Argentini od 1907, adresa: Calle Boulevard Pringes 102, Est. Olavarria, F.C.S-Argentina.

Draganić Božo. Trgovac. Rodom iz Crne Gore. Adresa: Rua Cardeal Arcoverde 338, sao Paulo, brasil.

Dorobić Pajo. Zidar. Rođen u Ercegnovom. Neoženjen. Uselio se 1928. Adresa: a/c J. Resich, Est. Cap. Sarmiento, F.C.C.A. -Argentina.

Dorobić Makrim:  Zidar. Rođen u Ercegnovom. U Argentini od 1928 Adresa: a/c J. Resich, Est. Cap. Sarmiento, F.C.C.A. –Argentina.

Drakić Velimir, Priv. činovnik. Rodom iz Crne Gore. Neoženjen. Adresa: Hotel „ Majestic“ Cochabamba-Bolivia.

Drašković Ilija. Trgovac. Rođen u Grahovu, Crna Gora. U Argentinu od prije rata. Neoženjen, Adresa: calle Ing. Huergo 1195, Dock Sud (Provincia de Buenos Aires)-Argentina.

Drecun M. Jovan. Radnik. Rodjen u Ljubotinju, Crna Gora. Uselio se 1928. Adresa: Calle F. Quiroga 1205, Dock Sud (Provincia de Buenos Aires).

Drecun S. Niko. Radnik. Rođen u Ljubotinju, Crna Gora. Uselio se 1928 . Adresa:  Calle F. Quiroga 1205, Dock Sud (Provincia de Buenos Aires)-Argentina.

Dudić Đuro. Pomorac. Rođen u Crnoj Gori. U Argentini od prije rata sa porodicom. Adresa:  Jorge Dudić, Agencia Puleston, Villa Constitucion. F.C.A-Argentina.

Đ

Đinović Ilija. Radnik. Adresa: Almacen de S. Rossi, Est. La Calera (Provincia de Cordoba)-Argentina.

Đučić Nikola. Trgovac. Rodom iz Kamenara kraj Ercegnovog. Počasni konzul Kraljevine Jugoslavije. Član mjesnog „Slovenskog Društva Uzajamne pomoći“. Adresa: Calle Montevideo 162, Asuncion-Paraguay.

Đukanović Jovan. Čakarer rodom iz Nikšića u Crnoj Gori. U Argentinu se doselio 1922 godine sa porodicom. Adresa: Est. Delgado, F.C.C.G-Argentina.

Đukić Dušan. Vlasnik brijačke radnje. U Argentini sa porodicom. Adresa: Coronel Dorrego, F.C.S-Argentina.

Đukić Jovan. Kamenolomac. Rođen u Pješivcima u Crnoj Gori. Adresa: Juan Đukić. Cantera Cerro de Leones, tandil, FCS-Argentina.

Đukić Milovan, Kamenolomac. Rođen u Pješivcima u Crnoj Gori. Adresa: Casilla de Correro 20, tandil. F.C.S-Argentina.

Đuranović Bogdan. Trgovac. Rodom iz Boke Kotorske. Uselio se prije ratasa porodicom. Adresa: deodato Đuranović, Calle Campolican 548, Magellanes-Chile.

Đuranović Luka. Pomorac. Rodom iz Boke Kotorske, u Argentini od 1929 godine. Adresa:  Calle Lamadrid 341, Buenos Aires-Argentina.

Đuranović Lazar. Mehaničar, namjesnik direktora željeznica. Rodom iz Vir Pazara u Crnoj Gori. U Argentini od 1922 godine. Adresa: San Antonio Oeste (Territorio de Rio Negro)-Argentina.

Đuranović Nikola. Adresa: Est. El Fuertecito, F.C.C.C –Argentina.

Đurašević Blažo. Radnik rodom iz Ljubotinja u Crnoj Gori. Uselio se 1928 godine. Adresa: Calle F. Quiroga 1205 Dock Sud (Provincia de Buenos Aires)-Argentina.

Đuratović Lepetić Božo. Radnik. Rođen 1910 u Ercegnovom. Uselio se 1928 godine. Adresa: Oficina Jose Francisco Vergara, Antafogasta-Chile.

Đurić Marko. Radnik rođen u Zagorku, srez Nikšić. U Argentini od 1930 godine. Adresa: Calle San Martin 666, Buenos Aires-Argentina.

Đurković V. Simo. Viši privredni činovnik, knjigovođa kod kompanije Mihanovich. Rođen u Podgorici. U Argentini od 1907 sa porodicom. Podpredsjednik „Jugoslovenskog Društva Uzajamne Pripomoći“, „Sokola Kraljevine Jugoslavije“ i bivši generalni tajnik „Jugoslovenskog Kluba“, član uprave „Biblioteca German Burmeister“ iz Buenos Airesa. Adresa: Calle Mendoza 5790, Buenos Aires-Argentina.

Đurović Đorđe. Bolničar rodom iz Crne Gore. U Argentinu se doselio prije rata sa porodicom. Adresa: Calle Colon 260, Ensenada, F.C.S-Argentina.

Đurović A. Jovan. Radnik rodom iz Ljubotinja u Crnoj Gori. Adresa: Calle F. Qurioga 1205, Dock Sud (Provincia de Buenos Aires)-Argentina.

Đurović Lazar. Čakarer rođen u Njegušima u Crnoj Gori. U Argentini od 1902 godine sa porodicom. Adresa: Est Delgado, F.C.C.G-Argentina.

Đurović Mihajlo. Čakarer rođen u Njegušima u Crnoj Gori. U Argentini od 1913 godine. Adresa: Est. Delgado, F.C.C.G-Argentina.

Đurović Marko. Kamenolomac rodom iz Crne Gore. U Argentini od prije rata. Adresa: Loma Negra. Est Olavarria, F.C.S-Argentina.

E

Erceg Mirko. Posjednik, uzgajatelj pamuka rodom iz Crne Gore. Adresa: Campo Largo (Territorio del Chaco)-Argentina.

F

Filipović Rako. Građevinski poduzetnik i posjednik. Rođen u Piperima u Crnoj Gori. U iseljeništvu sa porodicom. Adresa: „ Hotel Plaza“, salta-Argentina.

G

Gardašević Petar. Radnik rodom iz Cuca u Crnoj Gori. U Argentini od 1922 godine. Adresa: Hotel „ Loma“, General Madariaga, F.C.S-Argentina.

Gardašević Savo. Radnik rodom iz Cuca u Crnoj Gori. Adresa: Hotel „Loma“, General Madariaga, F.C.S-Argentina.

Gazivoda Filip, Rua Plinio Ramos, Sao Paulo-Brasil.

Grubašević Danilo. Trgovac rođen 1904 godine u Perastu (Boka Kotorska). U Argentini od 1910 godine, neoženjen. Adresa: Calle Necochea 1283, Buenos Aires-Argentina.

Gugolj Đuro. Kontratista rođen 1902 u Sutorini (srez Trebinje). Neženjen u Argentini od 1926 godine. Adresa: Calle Lamadrid 341, Buenos Aires-Argentina.

Gugolj Vladimir.  Zidar rođen u Sutorini, srez Trebinje. U Argentini od 1926 godine, neženjen. Adresa: Calle Berlin 1401, Buenos Aires-Argentina.

I

Ilić S. Blažo. Privredni činovnik rođen u Risnu. U Argentini od 1928 godine, neoženjen. Adresa: Calle Lamadrid 341, Buenos Aires-Argentina.

Ivanović Đoko. Čakarer. Rođen u Kučima  (Crna Gora). Adresa Casilla de Correro 37, Tandil, F.C.S, Argentina.

Ivanović Mihajlo. Preprodavac (Rematador). Rodom iz Crne Gore. Uselio se prije rata sa porodicom. Adresa Calle Roma 1430, Dock Sud (Provincija Buenos Aires), Argentina.

Ivanović Mihajlo. Zidar. Rođen u Kučima u Crnoj Gori. U Argentini od 1929 godine, adresa  Calle Mitre 1100, Salta F.C.N.A, Argentina.

Ivanović Milovan, trgovac mješovitom robom rođen u Kučima u Crnoj Gori. U Argentinu se naselio od prije rata. Adresa Calle Mitre  11 00, Salta F.C.N.A, Argentina.

Ivanović Nikola, suvlasnik hotela „Imperijal“. Adresa  Hotel „Imperijal“, Comodoro Rivadavia, Argentina.

Ivanović Panto, čakarer po profesiji. Rođen u Kučima u Crnoj Gori. Oženjen. Adresa, Casilla de Correo 37, Tandil F.C.S, Argentina.

Ivanović Spasoje. Radnik rođen u Vasojevićima u Crnoj Gori. Oženjen. Adresa Casill de Correo 25, Tandil. F.C.S , Argentina.

Ivčević Stevan, kamenolomac po profesiji. Rođen u Doljanima u Crnoj Gori. Oženjen. Adresa: Casilla De Correo 20, Tandil. F.C.S, Argentina.

J

Jeftović Marko, po zanimanju radnik. Rođen u Nikšiću u Crnoj Gori. Uselio se u Argentinu 1912 godine sa porodicom. Adresa:  Calle Viena 1493, Dock Sud  (Provincija Buenos Ajres), Argentina.

Jokanović Neđeljko, po yanimanju trgovac- posrednik rodom iz Crne Gore. U Argentini od prije rata sa porodicom. Adresa Domingo Jokanović Est. Mengueta, F.C.R.P.B, Argentina.

Jovanović Anto, po zanimanju trgovac rodom iz Boke Kotorske. Oženjen. Adresa Calle Pescaderia esq. Arzobispo, Lima- Peru.

Jovanović Cvetko, radnik rodom iz Komana u Crnoj Gori. Uselio se u Argentinu 1922 godine. Adresa Hotel „Loma“, Est. General Madariaga, F.C.S. – Argentina.

Jovanović Jovan, po zanimanju radnik nadzornik rodom iz Crne Gore. U Argentini od prije rata. Član je mjesnog „Jugoslovenskog dobrotvornog društva“. Adresa Juan Jovanović, Astra Km. 8 Comodoro Rivadavia, Argentina.

Jovanović Luka, po zanimanju trgovac rodom iz Ćeklića u Crnoj Gori. U Argentini od 1922 godine sa porodicom. Adresa: Calle F. Quiroga 1205, Dock Sud  (Provincija de Buenos Aires), Argentina.

Jovanović Milan, po zanimanju mašinovođa, rodom iz Crne Gore. U Argentini od prije rata sa porodicom. Član je mjesnog društva „Kosovo“. Adresa  Calle Arenales 176, Ensenada, F.C.S, Argentina.

Jovanović Milovan, po zanimanju radnik, adresa: Emilio Jovanović, Cuadrilla No 6, Est. Seeber (Provincija de Cordoba).

Jovanović Nikola, Hotelijer; suvlasnik hotela  „Imperijal“, jednog od  najljepših u Comodoro Rivadavia. Rodom iz Boke Kotorske. Uselio se u Argentinu prije rata. Adresa: Hotel „Imperial“, Comodoro  Rivadavia, Argentina.

Jovanović Petar, po zanimanju stolar rodom iz Crne Gore. Oženjen i uselio se u Argentinu prije rata. Član je mjesnog „Jugoslovenskog dobrotvornog društva“. Adresa: Y.P.F, Comodoro Rivadavia, Argentina.

Jovanović Radovan, šef željezničke stanice u Puente Diamante. Rodom iz Crne Gore, u Argentini od prije rata sa porodicom. Adresa: Rafael Jovanović, Puente Diamante  (Provincija Entre Rios), Argentina.

Jovanović Todor, po zanimanju trgovac rođen u Ćeklićima u Crnoj Gori. U Argentini od 1908 godine sa porodicom. Adresa: Calle F. Quiroga 1205, Dock Sud (Provincia de Buenos Aires), Argentina.

Jovović Nikola, po zanimanju trgovac rođen u Baru, Crna Gora. Neoženjen. Adresa: Giron Ica 174, Lima- Peru.

K

Kaluđerović Krsto, radnik. Rodom iz Ćeklića, Crna Gora. Adresa: Hotel „Loma“, Est. General Madaiaga, F.C.S- Argentina

Kapetanović Krsto, radnik. Rođen u Njegušima-Crna Gora. Uselio se preije rata sa porodiciom. Adresa: Calle F. Quiroga 1205, Dock Sud (Provincia de Buenos Aires), Argentina.

Kapetinić Anto, posjednik-uzgajuvač pamuka rodom iz Banjana u Crnoj Gori. U Argentini sa porodicom. Adresa: Hotel „Balkan“, P.R Seanz Pena, F.C.N.A –Argentina.

Kapetinić Marko, posjednik- uzgajuvač pamuka rodom iz Banjana u Crnoj Gori. U Argentini od prije rata sa porodicom. Adresa: Hotel „Balkan“, P.R Seanz Pena, F.C.N.A –Argentina.

Kapetinić Petar, posjednik- uzgajuvač pamuka rodom iz Banjana u Crnoj Gori. U Argentini od prije rata sa porodicom. Adresa: Hotel „Balkan“, P.R Seanz Pena, F.C.N.A –Argentina.

Kastratović Radovan, radnik nadglednik rodom iz Crne Gore. Adresa: Ets. Echeverria, F.C.C.A- Argentina.

Kilibarda Leso, radnik rodom iz Crne Gore. Adresa: Hotel “Balkan“ P.R.Seanz Pena. F.C.C.N.A-Argentina.

Kilibarda Nikola, čakarer rodom iz Crne Gore. U Argentini od prije rata sa porodicom. Adresa: Est. Venado Tuerto, F.C.C.A- Argentina.

Knežević Đoko, radnik rodom iz Cuca u Crnoj Gori. U Argentinu se uselio prije rata. Adresa:  Hotel „ Loma“, Est. General Madariaga, F.C.S- Argentina.

Knežević Jakov, po zanimanju čakarer. Adresa: Santiago Knežević, Est. Quitilipi (telritorio del Chaco), Argentina.

Knežević Mijo, po zanimanju radnik. Adresa: Almacen Aselli,  Est. Quitilipi (Territorio del Chaco), Argentina.

Koprivica Jakov, neoženjen,  po zanimanju radnik. U Argentini od 1905 godine. Adresa: Calle Boulevard 102, Olavarria, F.C.S. Argentina.

Kosanović Lazar, uzgajuvač pamuka-čakarer rodom iz Crne Gore. U Argantinu se doselio sa porodicom. Adresa: Hotel „ Balkan“, P.R. Seanz pena, F.C.C.N.A- Argentina.

Kovačević Maksim, posjednik i trgovac mješovitom robom rodom iz Grahova u Crnoj Gori. U Argentinu se uselio  1904 godine sa porodicom. Adresa: Calle Viena 1493, Dock Sud (Provincia de Buenos Aires), Argentina.

Kovačević Milan, po zanimanju radik rodom iz Crne Gore. Adresa: Hotel „ Balkan“, P. R. Seanz Pena F:C:C.N.A. Argentina.

Kovačević Petar, po zanimanju radnik nadglednik rodom iz Crne Gore. U argentini od 1929 godine. Adresa:  a/c Jorge Vratnica, (Jovan Vratnica takođe deseljenik iz Crne Gore).

Kovačević Tripko, po zanimanju uzgajivatelj pamuka rodom iz Grahova u Crnoj Gori. U Argentini od prije rata. Adresa: Federico Kovačević, Est. Campo Largo (Territorio del Chaco), Argentina.

Krivokapić Jakov, po zanimanju čakarer  rodom iz Crne Gore u Argantini sa porodicom. Adresa: Estafeta san Marcelo  Teodolina, F.C.P – Argentina.

Krivokapić Nikola, po zanimanju trgovac mješovitom robom. Rodom je iz Cuca u Crnoj Gori, a u Argentinu se uselio prije rata sa porodicom. Adresa: Usina Oeste, Dock Sud, Provincia Buenos Aires, Argentina.

Kršanac V. Božo, po zanimanju vlasnik mljekarske radnje. Adresa: Natalio Kršanac, Calle Errazuriz 650, Magellanes- Chile.

L

Lajović Nikola, po zanimanju kamenolomac. Rođen u Brđanima u Crnoj Gori. Oženjen, stanuje na adresi: Casilla de Correo 20, Tandil, F.C.S. Argentina.

Lakićević Andrija, po zanimanju radnik rodom iz Crne Gore. U Argentinu se uselio 1922 godine. Adresa:  Casa Santa Caloba, Est. General Madariaga, F.C.S, Argentina.

Lakonić Anton, po zanimanju rentijer. Rođen 1870 godine u Baošićima pored Herceg Novog. Uselio se 1890 godine, boravio dugo godina u Argentini. Adresa: Calle Elijio Cujaba 528, Asuncion, Paragvaj.

Laković Bogdan, po zanimanju trgovac mješovitom robom rodom iz  Crne Gore. U Argentinu se doselio prije rata sa porodicom. Adresa:  Calle M. Estevez 1199, Dock Sud (Provincia de Buenos Aires), Argentina.

Laković Božo, po zanimanju kamenolomac rodom iz Crne Gore. Oženjem, stanuje na adresi: Casilla de Correo 20, Tandil, F.C.S. Argentina.

Laković Lazar, po zanimanju radnik rodom iz Crne Gore. Oženjen, stanuje na adresi: Casilla de Correo 20, Tandil, F.C.S. Argentina.

Lalić Živko, po zanimanju radnik rodom iz Cuca u Crnoj Gori. U Argentinu se doselio prije rata. Adresa: Calle F. Quiroga 1205, Dock Sud (Provincia de Buenos Aires), Argentina.

Laličić Drago, po zanimanju radnik, rođen u mjestu Ljobotinj, Crna Gora. Adresa: Calle F. Quiroga 1205, Dock Sud (Provincia de Buenos Aires), Argentina.

Lalošević Nikola, po zanimanju vlasnik brijačke radnje. Adresa Calle F. Quiroga 1625, Dock Sud. (Provincija de Buenos Aires), Argentina.

Latković Andrija, po zanimanju radnik rodom iz Ceklina u Crnoj Gori. U Argentinu se doselio prije rata sa porodicom. Adresa:  Hotel „Loma“, General Madariaga, F.C.S- Argentina.

Latković Stevo, po zanimanju radnik rodom iz Ceklina u Crnoj Gori. U Argentinu se doselio prije rata sa porodicom. Adresa:  Hotel „Loma“, General Madariaga, F.C.S- Argentina.

Lazović Jefto, po zanimanju trgovac. Rodom iz Ledenica. Uselio se u Argentinu prije rata, neoženjen. Adresa. Calle Juan Diaz de Solis- II secc. Dock Sud (Provincia de Buenos Aires), Argentina.

Lekić Rade, po zanimanju zidar  rođen u Kučima u Crnoj Gori. U Argentinu se uselio prije rata sa porodicom. Adresa: Calle Mitre 11 00, salta. F.C.C.N.A, Argentina.

Leka Jovan, Caixa postal 1723, Sao Paulo, Btrasil.

Lučić Božo, po zanimanju čakarer. Rođen u Nikšiću, Crna Gora u Argentinu se doselio sa porodicom. Adresa:  Casilla de Correo 37, tandil, F.C.S, Argentina.

Lj

Lumović Mirko (Ljumović), po zanimanju kamenolomac rođen u Piperima u Crnoj Gori. Oženjen, stanije na adresi: Casilla de Correro 25, Tandil, F.C.S. Argentina.

Lumović Mihajlo (Ljumović), po zanimanju privrednik, rođen u Piperima u Crnoj Gori. U Argentinu se uselio prije rata. Adresa : Calle 25 de Mayo 722, Buenos Aires, Argentina.

Lumović Samo ( Ljumović), po zanimanju kamenolomac rođen u Piperima u Crnoj Gori. Oženjen, stanuje na adresi : Casilla de Correro 25, Tandil, F.C.S. Argentina.

Ljesar Nikola, po zanimanju radnik, rođen 1899 u Boki Kotorskoj. Uselio se  1924 godine, oženjen, stanuje na adresi: Y.P.F Rosario de Santa Fe, Argentina.

M

Malić Franjo, po zanimanju činovnik. Rodom iz Boke Kotorske. Uselio se u Argentinu 1920 godine sa porodicom. Adresa: Francisco Malich, Est. Lomas de Zamora, F.C.S, Argentina.

Marinović Petar, po zanimanju čakarer rođen u Danilovgradu- Crna Gora. Neožežen je, doselio se u Argentinu 1907 godine. Adresa: Calle Rosario 599, cera, F.C.S.F, Argentina.

Marković Filip, po zanimanju radnik rodom iz Cuca u Crnoj Gori.  U Argentini od 1926 godine, stanuje na adresi: Calle F. Quiroga 1205, Dock Sud (Provincia de Buenos Aires), Argentina.

Marković Đuro, po zanimanju radnik rodom iz Cuca u Crnoj Gori. U Argentini od prije rata sa porodicom. Adresa: Hotel „Loma“, Gral. Madariaga, F.C.S, Argentina.

Marković Marko, po zanimanju radnik rodom iz Cuca u Crnoj Gori. U Argentini od 1922 fodine, stanije na adresi: Calle F. Quiroga 1205, Dock Sud (Provincia de Buenos Aires), Argentina.

Marković Mihajlo, po zanimanju kovač rođen u Piperima u Crnoj Gori. Oženjen, stanije na adresi: Cerro de Leones, Tandil, F.C.S, Argentina.

Marković Mitar, po zanimanju radnik, rodom iz Cuca u Crnoj Gori. Doselio se u Argentinu 1922 godine, stanije na adresi: Calle F. Quiroga 1205, Dock Sud (Provincia de Buenos Aires), Argentina.

Marojević Vaso, stanuje na adresi: Casilla de Correo 57, Buena Vista, Est. Balcarse, F.C.S, Argentina.

Martinović Krsto, po zanimanju trgovac mješovitom robom i kućevlasnik. Rođen na Cetinju u Crnoj Gori. U Argentinu se doselio 1921 godine sa porodicom. Član je „Jugoslovenske Iseljeničke Zaštite“ Stanuje na adresi:  Calle M. Estevez 1444, Dock Sud (Provincia de Buenos Aires), Argentina.

Martinović Milo, po zanimanju radnik rođen na Cetinju u Crnoj Gori. U Argentini od prije rata. Stanije na adresi: Hotel „Loma“, Gral. Madariaga, F.C.S, Argentina.

Martinović Radoje, po zanimanju kamenolomac, rodom iz Crne Gore. U Argentini od prije rata, stanuje na adresi: Loma Negra, est. Olavarria, F.C.S, Argentina.

Martinović Sava,  po zanimanju stolar. Rođen 1897 godine na Cetinju u Crnoj Gori.
U Argentini od 1925 godine, stanije na adresi:  Calle Nunez 1652, Dock Sud (Provincia de Buenos Aires), Argentina.

Mašanović Jovan, po zanimanju zemljoradnik rodom iz Crne Gore. Stanuje na adresi:  Hotel „Balkan“, P.R Seanz Pena, C.C.C.N.A, Argentina.

Matković Đuro, po zanimanju radnik rodom iz Njeguša u Crnoj Gori. U Argentinu se doselio 1928 godine. Stanuje na adresi: Calle F. Quiroga 1205, Dock Sud (Provincia de Buenos Aires), Argentina.

Matković Mitar,  po zanimanju kamenolomac rodom iz Njeguša u Crnoj Gori. U Argentinu se doselio prije rata. Stanuje na adresi: Cerro Sotuyo, Est.  Hinojo, F.C.S, Argentina.

Mijanović Lazar, po zanimanju čakarer- bavi se uzgojem pamuka. Rodom je iz Cuca u Crnoj Gori. Uselio se u Argentinu  1922 godine sa porodicom. Stanuje na adresi:  Hotel „Balkan“, P.R Seanz Pena, C.C.C.N.A, Argentina.

Mijanović Petar, po zanimanju radnik rodom iz Cuca u Crnoj Gori. U Argentinu se uselio priej rata. Stanuje na adresi : Calle F. Quiroga 1205, Dock Sud (Provincia de Buenos Aires), Argentina.

Mikač Blažo, po zanimanju radnik rodom iz Boljevića u Crnoj Gori. U Argentinu se uselio  1925 godine. Stanuje na adresi:  Hotel „Loma“, Gral. Madariaga, F.C.S, Argentina.

Milašinović Nikola, po zanimanju pomorac, školovani nautičar. Rođen 1896 godine u Herceg Novom (Boka Kotorska). U Argentini od 1926 godine, član „Jugoslovenske Iseljeničke Zaštite“, saradnik iseljeničkih novina. Adresa: Calle La Madrid 341, Buenos Aires, Argentina.

Milović Anto, po zanimanju čakarer, bavi se uzgojem pamuka. Rodom je iz Banjana u Crnoj Gori, u Argentinu se uselio prije rata sa porodicom. Adresa: Hotel „Balkan“, P.R Seanz Pena, Territorio del Chaco, Argentina.

Milović Jefto, po zanimanju stolar rođen u Nikšiću u Crnoj Gori. U Argentini je od 1912 godine i nije oženjen. Adresa: Calle Viena 1493, Dock Sud (Provincia de Buenos Aires), Argentina.

Milović Lazar, čakarer, bavi se uzgojem pamuka. Rodom je iz Banjana u Crnoj Gori. Uselio se u Argentinu prije rata sa porodicom. Adresa: Hotel „Balkan“, P.R Seanz Pena, Territorio del Chaco, Argentina.

Milović Nikola, adresa: Calle Velez Sarsfeld 330, Rosario de Santa Fe, Argentina.

Milunović Spasoje, kamenolomac rodom iz Crne Gore. U Argentinu se doselio prije rata. Adresa: Cerro Sotuzo, Est. Hinojo, F.C.S, Argentina.

Miljenović Jovan, po zanimanju radnik rodom iz Cuca u Crnoj Gori. U Argentinu se uselio prije rata. Stanuje na adresi:  Hotel „Loma“, Gral. Madariaga, F.C.S, Argentina.

Miljević Mitar, po zanimanju čakarer rodom iz Crne Gore. U Argentinu se uselio prije rata sa porodicom. Član je osnovačkog odbora jugoslovenske škole „ Durmitor“. P.R.S Pena. Adresa: Hotel „Balkan“, P.R Seanz Pena, Territorio del Chaco, Argentina.

Miljević Petar, po zanimanju čakarer rodom iz Crne Gore. U Argentinu se uselio prije rata sa porodicom. Član je osnovačkog odbora jugoslovenske škole „Durmitor“. P.R.S Pena. Adresa: Hotel „Balkan“, P.R Seanz Pena, Territorio del Chaco, Argentina.

Mirković Blažo, po zanimanju radnik rodom iz Ćeklića u Crnoj Gori. U Argentini od 1922 godine sa porodicom. Adresa: Casa Romero, General Madariaga, F.C.S, Argentina.

Mirović Đ. Ivan, po zanimaju pčelar rođen u Stolivu (Boka Kotorska). U Argentini od 1911 godine, oženjen. Adresa: Est. Villa Constitucion, F.C.C.A, Argentina.

Mirković Jovan, po zanimanju radnik rodom iz Ćeklića u Crnoj Gori. U Argentini od 1922 godine sa porodicom. Adresa:  Casa Romero, General Madariaga, F.C.S, Argentina.

Mirković Petar, po zanimanju radnik rodom iz Ćeklića u Crnoj Gori. U Argentini  od 1922 godine sa porodicom. Adresa: Casa Romero, General Madariaga, F.C.S, Argentina.

N

Nikčević Đorđe, po zanimanju čakarer rodom iz Pješivaca u Crnoj Gori. Uselio se u Argeninu 1922 godine. Adresa: Jorge Nikčević, Ets. Machagay (Terra del Chaco), Argentina.

Nikčević Lazar, po zanimanju čakarer rodom iz Pješivaca u Crnoj Gori. Uselio se u Argentinu 1922 godine. Adresa: Est. Machagay (Territorio del Chaco), Argentina.

Nikčević Novica, čakarer rodom iz Pješivaca u Crnoj Gori. U Argentini od 1922 godine. Adresa: Est. Machagay (Territorio del Chaco), Argentina.

Nikolić Ivan, rodom iz Čeva u Crnoj Gori. U Argentini od prije rata sa podoricom. Adresa: Estafeta San Marcelo Teodolina, F.C.P, Argentina.

Nikolić Jovan, po zanimanju čakarer rodom iz Čeva u Crnoj Gori. U Argentini od 1922 godine sa porodicom. Adresa: Juan Nikolic, Teodolina. F .C.P, Argentina.

Nikolić Luka, po zanimaju nadzornik radova rodom iz Njeguša u Crnoj Gori. Predsjednik je „Jugoslovenskog doma“. Adresa: El Hogar Yugoslavo, Rio Gallegos, Argentina.

Nikolić Milutin, po zanimanju radnik. Uselio se u Argentinu 1925 godine. Adresa: Boulevard Pringles 102, Est. Olavarria, F.C.S, Argentina.

Nikolić Petar, po zanimanju čakarer rodom iz Nikšića u Crnoj Gori. U Argentini od prije rata. Adresa: Villa Canas, F.C.P, Argentina.

Nikolić Tomo, po zanimanju šofer rođen 1899 godine. U Argentini od 1928 godine. Adresa: Calle Sarmiento 449, Avellaneda, F.C.S, Argentina.

Nikolić Vaso, po zanimanju čakarer. Rodom iz Nikšića u Crnoj Gori. U Argentini od prije rata. Adresa: Basilio Nikolić, Est. Villa Canas. F.C.P, Argentina.

O

Ognjenović Simo,  po zanimanju činovnik argentinskih državnih željeznica i kućevlasnik. Rođen 1886 godine u Banjanima u Crnoj Gori. U Argentinu se uselio 1906 godine sa porodicom. Zadužio naš radnički svijet zapošljavanjem u državnim radnjama. Adresa: Boulevard pringles 102, Olavarria, F.C.S Argentina.

Otašević Krsto, po zanimanju radnik rođen u Njegušima u Crnoj Gori. U Argentini od 1928 godine, oženjen. Adresa: Calle Mitre 1199, Salta, Argentina.

P

Pajović Vido, po zanimanju kontatista- kućevlasnik. Rodom iz Crne Gore. Uselio se u Urugvaj prije rata sa porodicom. Adresa: Casilla de Correo 155, Melila, dpt. De Montevideo, Urugvaj.

Papić Nikola, Est. Nonogasta (Provincia la Roja), Argentina.

Parapid Blažo, po zanimanju pomorac rodjen u Boki Kotorskoj. U Iseljeništvu od prije rata sa porodicom. Adresa: Calle Lamadrid 341, Buenos Aires, Argentina.

Pašković Anto, po zanimanju orguljaš u crkvi, rodom iz Boke Kotorske. U Argentini od 1928 godine. Adresa: Calle Florida 99, Buenos Aires, Argentina.

Pašković Đuro, bivši kapetan duge plovidbe, sada prvi oficir na argentinskom parobrodu „Juvenil“. Rodom iz Boke Kotorske, član „Jugoslovenskog kluba“ i „Jugoslovenskog drštva uzajamne pomoći“. U Argentini od prije rata. Adresa: Calle Florida 99, Buenos Aires, Argentina.

Pavićević Blažo, po zanimanju kamenolomac rodom iz Crne Gore. U Argentinu se uselio prije rata. Adresa: Loma Negra, Est. Olavarria, F.C.S, Argentina.

Pavićević Milan, kontratista rodom iz Crne Gore. Adresa: Emilio Pavićević, Est. Campo Quijano (Provincia de Salta), Argentina.

Pavićević Maksim, po zanimanju kamenolomac rodom iz Crne Gore. U Argentini od prije rata. Adresa: Maximo Pavićević, Cerro Sotuyo, Est. Hinojo, F.C.S, Argentina.

Pavićević Vukale, po zanimanju kamenolomac, rodom iz Crne Gore. Uselio se u Argentinu prije rata. Adresa: Cerro Sotuyo, Est. Hinojo, F.C.S, Argentina.

Pavlović Simo, po zanimanju konobar, rodom iz Crne Gore. Uselio se u Argentinu 1926 godine. Adresa: Calle Florida 99, Buenos Aires, Argentina.

Pavlović petar, po zanimanju kontratista rođen u Brdima (Crna Gora). Uselo se u Argentinu 1907 godine. Oženjan, adresa: Casilla de Correo 20, Tandil. F.C.S, Argentina.

Pejaković P. Đuro, po zanimanju radnik rođen u Ljubotinju u Crnoj Gori. Uselio se u Argentinu 1928 godine. Adresa:  Calle F. Quiroga 1205, Dock Sud (Provincia de Buenos Aires), Argentina.

Pejaković Jakov, calle Tuyu 1908, Pineyro, F.C.S, Argentina.

Pejaković Niko, po zanimanju radnik rođen u Ljubotinju u Crnoj Gori. U Argentinu se uselio 1928 godine. Adresa:  Calle F. Quiroga 1205, Dock Sud (Provincia de Buenos Aires), Argentina.

Pejović Jošo, po zanimanju radnik rodom iz Bjelica u Crnoj Gori. U Argentinu se doselio prije rata. Adresa: Calle J.M Nunez 1718, Dock Sud (Provincia de Buenos Aires), Argentina.

Pejović Luka, po zanimanju radnik rodom iz Bjelica u Crnoj Gori. Adresa: Hotel „Balkan“ , P.R. Seanz Pena, F.C.C.N.A , Argentina.

Perović Andrija, po zanimanju radnik rodom iz Crne Gore. Adresa: Hotel „Balkan“, P.R Seanz Pena, Territorio del Chaco, Argentina.

Perović Ilija, po zanimanju radnik rodom iz Cuca u Crnoj Gori. U Argentinu se uselio prije rata. Adresa: Hotel „Loma“, general Madariaga, F.C.S , Argentina.

Perović Julio, zidar nadglednik rodom iz Crne Gore. Adresa, Cochabamba, Bolivia.

Perović P. Milić, po zanimanju kamenolomac. U selio se u Argentinu prije rata. Adresa: Cerro Sotuyo, Est. Hinojo, F.C.S Argentina.

Perović Milo, po zanimanju kamenolomac. U Argentinu se doselio prije rata. Adresa: Cerro Sotuyo, Est. Hinojo, F.C.S Argentina.

Perović Veljko, po zanimanju špediter rodom iz Crne Gore. Adresa: Calle Ecuatoriana 1160, Magellanes, Chile.

Perović V. Vidak, po zanimanju radnik rodom iz Crne Gore. Adresa: Derka Hnos, Est.P.R. Seanz pena, F.C.C.N.A, Argentina.

Perutić Petar, po zanimanju radnik rodom iz Morače u Crnoj Gori. U Argentnu se uselio prije rata sa porodicom. Adresa: Calle J. Nunez 1584, Dock Sud (Provincia de Buenos Aires), Argentina.

Petričević Cvjetko, Est Tarata (Provincia de Cochabamba), Bolivia.

Petričević Jovan, po zanimanju zidar rodom iz Crne Gore. Adresa: Juan Petričević, Est. Tarata (Provincia de Cochabamba), Bolivia.

Petrović Aleksandar,  po zanimanju pilot i kućevlasnik rodom iz Boke Kotorske. U Argentinu se uselio prije rata sa porodicom. Adresa: Calle Pizon1072, Buenos Aires, Argentina.

Popović Branislav, po zanimanju upravitelj podružnice „Ciurizza, Maurer y Cia“ u Limi. Rođen 1898 godine u Herceg Novom. Neoženjen, uselio se u Peru  1925 godine. Adresa: Calle Santo Torribio 278, Lima,  Peru.

Popović Đuro, po zanimanju radnik. Adresa: Hotel „Balkan“ P.R Seanz Pena (Territorio del Chaco), Argentina.

Popović Milutin, po zanimanju radnik rođen u mjestu Medun, u Crnoj Gori. Oženjen, stanuje na adresi: Casilla de Correo 25, tandil, F.C.S, Argentina.

Popović N. Po zanimanju trgovac pomodne robe. Adresa: Popovich & Marnell, calle 21 de Mayo 1169, magellanes, Chile.

Popović Petar, po zanimanju radnik rodom iz Cuca u Crnoj Gori. U Argentini od prije rata sa porodicom. Adresa: Casilla de Correro 6, General Madariaga. F.C.S, Argentina.

Popović Pavle, po zanimanju građevinski preduzetnik i kućevlasnik. Rođen u Doljanima kraj Podgorice. Izgradio više argentinskih i bolivijskih željezničkih pruga, cesta i mostova. U Iseljeništvu je od prije rata sa porodicom. Adresa: Calle Alsina 1090, Salta, F.C.C.N.A, Argentina.

Popović Petar, po zanimanju mašinovođa rođen u Brdima (Crna Gora). Adresa: calle 4 de Abril 1372, Tandil, F.C.S, Argentina.

Popović Spaso, po zanimanju čakarer rođen u Medunu kraj Podgorice. Oženjen, stanuje na adresi:  Casilla de Correo 25, Tandil, F.C.S, Argentina.

Porobić Jovo, po zanimanju trgovac rođen 1901 u Mojdežu (Boka Kotorska).  Uselio se u Argentinu 1928 godine, neoženjen. Stanuje na adresi: Juan Porobić,  Est. Colom, F.C.C.A, Argentina.

Porobić Todor, po zanimanju limar rođen 1899 godine u Mojdežu (Boka Kotorska). U Argentini od 1913 godine sa porodicom. Adresa: Est. Colon, F.C.C.A, Argentina.

Preljević Jakša, po zanimanju radnik rođen u Kučima u Crnoj Gori. Oženjen, u Argentini od 1929. Adresa: Calle Mitre 1100, Salta, F.C.C.N.A, Argentina.

Punošević Simo, trgovac mješovite robe, vlasnik firme  „La cumbre“ rođen u Njegušima u Crnoj Gori. Uselio se 1906 godine. Neoženjen, član „Jugoslovenskog pripomoćnog društva“. Adresa:  Calle Condell 1203, Antafogasta, Chile.

R

Račić Milan, po zanimanju radnik rođen u Vasojevićima (Crna Gora). Oženjen, adresa:  Casilla de Correo 25, Tandil. F.C.S , Argentina.

Radić Marko, po zanimanju čakarer- uzgajivatelj pamuka. Adresa:  eft. Quitilipi, F.C.E, Argentina.

Radić Mihajlo, po zanimanju radnik rođen 1901 godineu Ljubotinju pored Cetinja. U Argentini od 1928 godine. Adresa: Calle Quiroga 1205, dock Sud (Provincia de Buenos Aires), Argentina.

Radoman Joko, po zanimanju radnik. Adresa: Calle Sarandi 269, Montevideo, Urugvaj.

Radonjić Dušan, po zanimanju kontratista rodom iz Crne Gore. Uselio se u Boliviju prije rata.
Neoženjen, stanuje na adresi:  Hotel „Majestic“, Cochabamba, Bolivija.

Radonić Đoko, po zanimanju kuvar rodom iz Boke Kotorske. Doselio se u Argentinu 1929 godine, član je mjesnog društva „Kosovo“. Adresa:  Calle Colon 252, Ensenada, F.C.S, Argentina.

Radonjić Lazar, radnik nadglednik rodom iz Crne Gore. Adresa: Hotel „Majestic“, Cochabamba,  Bolivia.

Radošević Stevo, po zanimanju mahaničar. Rođen 1905 godine u Kostajnici  (Boka Kotorska). Oženjen, u Argentini od 1930 godine. Adresa: Calle  L.N Alem 150, Buenos Aires, Argentina.

Rajčević Blažo, po zanimanju čakarer rodom iz Crne Gore. U Argentini od prije ratasa porodicom. Adresa: Estafeta San Marcelo Teodolina, F.C.P, Argentina.

Raičević Simo, po zanimanju čakarer rodom iz Crne Gore. U Argentini od prije rata sa porodicom. Adresa: Estafeta San Marcelo Teodolina, F.C.P, Argentina.

Raičević Stevo, po zanimanju čakarer rodom iz Crne Gore. U Argentinu se uselio prije rata sa porodicom. Stanuje na adresi:  Estafeta San Marcelo Teodolina, F.C.P, Argentina.

Rakočević Ivo, po zanimanju radnik rodom iz Morače u Crnoj Gori. Uselio se u Argentinu prije rata sa porodicom. Adresa:  calle Nueva 1486; Dock Sud, (Provincia de Buenos Aires), Argentina.

Raspopović Milan,  Adresa: Calle Gaboto 1144, Buenos Aires, Argentina.

Ražnjatović Andrija, po zanimanju kontratista rodom iz Zete, u Crnoj Gori. Uselio se u Boliviju prije rata sa porodicom. Adresa: Hotel „Majestic“, Cochabamba, Bolivia.

Roganović P. Đorđije, po zanimanju činovnik rođen u Argentini od roditelja iz Crne Gore. Adresa: Calle F. Quiroga 1205, Dock Sud (Provincia de Buenos Aires), Argentina.

Roganović Sava, po zanimanju radnik rodom iz cuca u Crnoj Gori. U Argentinu se uselio 1911 sa porodicom. Adresa: calle F. Quiroga 1205, Dock Sud (Provincia de Buenos Aires), Argentina.

Rusović Krsto, po zanimanju pilot. Rodom iz Boke Kotorske, uselio se u Argentinu prije rata sa porodicom. Adresa: Cristobal Rusović, calle Patagones 701, Buenos Aires, Argentina.

Rusović Rade, po zanimanju posjednik rodom iz Luštice (Boka Kotorska). Adresa: Estancia „ Teresita“, Rio baquedano, Porvenir, Chile.

S

Savićević Božo, trgovac kolonijalnom robom rodom iz Pješivaca u Crnoj Gori. U Argentinu se uselio prije rata  sa porodicom. Stanuje na adresi: Calle L.N Alem 1817, Dock Sud (Provincia de Buenos Aires), Argentina.

Savićević Petko, po zanimanju kamenolomac rodom iz Pješivaca u Crnoj Gori. U Argentini od prije rata. Stanuje na adresi:  Loma Negra, Est Ollavaria, F.C.S, Argentina.

Savićević Rade, po zanimanju kontratista rodom iz Pješivaca u Croj Gori. Stanuje na adresi: Calle Mitre 1100, Salta, F.C.C.N.A, Argentina.

Sekulić Ivan, po zanimanju radnik nadglednik. Uselio se u Argentinu  1928 godine, stanuje na adresi: a/c Standard Oil Company, tartagal (Provincia de Salta), Argentina.

Selić Božo, po zanimanju kontratista rodom iz Morače u Crnoj Gori. Uselio se u Boliviju prije rata sa porodicom. Adresa: Natalio Selić, Hotel „Majestic“, Cochabamba, Bolivia.

Spasojević Sava, po zanimanju čakarer rodom iz Pješivaca u Crnoj Gori. U Argentini od 1922 godine. Stanuje na adresi: Estafeta San amrcelo Teodolina, F.C.P, Argentina.

Spikanović Milo, po zanimanju zidar rodom iz Crne Gore. Stanuje na adresi: Mitre 1100, Salta, F.C.C.N.A, Argentina.

Stanišić Blažo, po zanimanju mehaničar rodom iz Bjelopavlića u Crnoj Gori. U Argentinu se uselio, 1923 godine sa porodicom. Adresa: Calle Defensa 998, dock Sud (Provincia de Buenos Aires), Aregentina.

Stanoković Andrija, po zanimanju kamenolomac rođen u Ćeklićima u Crnoj Gori. Oženjen, stanuje na adresi: Andres Stanković, Casilla de Correo 100, Tandil, F.C.S, Argentina.

Stanković Milan, po zanimanju krojač, stanuje na adresi: Emilio Stanković (Sastre), Est. Orense, F.C.S, Argentina.

Stefanović Cvjetko, po zanimanju radnik. Stanuje na adresi: Almacen de S. Rossi, Est. La Calera (Provincia de Cordoba), Argentina.

Stojanović Jure, po zanimanju prodavac lutrije rodom iz Boke Kotorske. Neoženjen. Stanuje na adresi: Restaurant „ Central“, calle Rodrigues y Sarmiento, tandil, F.C.S, Argentina.

Stojanović Stanko, pozanimanju nadzornik u fabrici. U Argentinu se uselio prije rata sa porodicom. Član je odbora mjesnog društva „Kosovo“. Stanuje na adresi: Calle Colon 260, ensenada, F.C.S, Argentina.

Stevović Vidak, po zanimanju čakarer, bavi se uzgojem pamuka. Rodom je iz Cuca u Crnoj Gori. Uselio se u Argentinu 1922 godine sa porodicom. Stanuje na adresi:  Hotel „Balkan“, Eft.  P.R. Seanz Pena, F.C.C.N.A. Argentina.

Stjepanović Risto,  po zanimanju trgovac kolonijalnom robom. Rodom iz Zagarča u Crnoj Gori. Nije oženjen, stanuje na adresi:  Av. Espana y S. Cabral, est Olavarria, F.C.S. Argentina.

Stijepović Nikola, stanuje na adresi: Calle Garrega 399, Ing White, F.C.S, Argentina.

Svilanović M. Jeremije, po zanimanju veletrgovac vinom, suvlasnik firme „Svilanović y Soljančić“. Rođen 1884 godine u mjestu Kruševice kod Herceg Novog. Uselio se u Argentinu 1912 godine sa porodicom. Član je mjesnog „Slavjanskog društva uzajamne pomoći“. Stanuje na adresi:  Calle Sebastian Gaboto 491, Asuncion, Paraguay.

Svorcan Dušan, po zanimanju čakarer, rodom iz Crne Gore. U Argentinu se uselio prije rata sa porodicom. Stanuje na adresi: Hotel „Balkan“, P.R Seanz Pena, F.C.C.n.A, Argentina.

Š

Šaban I. Đuro, po zanimanju radnik rodom iz Ljubotinja u Crnoj Gori. Adresa: Calle F. Quiroga 1205, Dock Sud (provincia de Buenos Aires), Argentina.

Špadijer Petar, rodom iz Crne Gore. Adresa: C.F.U.O.P, Florida, Uruguay.

Šunić Mićo, po zanimanju posjednik. Doselio se u Južnu Ameriku prije rata sa porodicom. Stanuje na adresi: Calle Brasil 426, Asuncion, Paraguay.

T

Tatar Filip, posjednik rodom sa Čeva u Crnoj Gori. Uselio se u Argentinu 1908 godine sa porodicom.  Adresa: Calle F Quiroga 1586, Dock Sud (Provincia de Buenos Aires), Argentina.

Tatar Mato, posjednik rodom sa Čeva u Crnoj Gori. Uselio se u Argentinu 1908 godine sa porodicom.  Adresa: Calle F Quiroga 1586, Dock Sud (Provincia de Buenos Aires), Argentina.

Todorović Maksim, po zanimanju uzgajivatelj pamuka rodom iz Crne Gore. U Argentinu se uselio prije rata sa porodicom. Stanuje na adresi: Beltran, F.C.C.A, Argentina.

Tomanović Rade, po zanimanju radnik rodom iz Crne Gore. Stanuje na adresi: Hotel „Balkan“ P.R Seanz Pena, F.C.C.N.A, Argentina.

U

Uskoković Mićun, po zanimanju kamenolomac rodom iz Crne Gore. Doselio se u Argentinu prije rata. Stanuje na adresi: Cerro Sotuyo, Hinojo, F.C.S, Argentina.

V

Vučinić Radovan, po zanimanju radnik iz Pješivaca u Crnoj Gori. U Argentinu se uselio 1925 godine sa porodicom. Stanuje na adresi: Calle Facundo Quiroga 1205, Dock Sud, Provincia De Buenos Aires, Argentina.

Vujačić Gojko, posjednik rodom iz Grahova u Crnoj Gori. U Argentini od 1911 godine sa porodicom, stanuje na adresi:  Calle Viena 1493, dock Sud (Provincia de Buenos Aires), Argentina.

Vujačić Nikola, rodom iz Grahova u Crnoj Gori. U Argentini od 1904 godine sa porodicom, stanuje na adresi:  Calle Viena 1493, dock Sud (Provincia de Buenos Aires), Argentina.

Vujačić Šćepo, posjednik rodom iz Grahova u Crnoj Gori. U Argentini od 1911 godine sa porodicom, stanuje na adresi:  Calle Viena 1493, dock Sud (Provincia de Buenos Aires), Argentina.

Vujanović S. Marko, po zanimanju radnik rodom iz Ljubotinja u Crnoj Gori. Stanuje na adresi : Calle Facundo Quiroga 1205, Dock Sud, Provincia De Buenos Aires, Argentina.

Vujičić Ivan, po zanimanju radnik rodom iz Kostajnice. Uselio se u Argentinu, 1930 godine,  oženjen. Stanuje na adresi: Calle L.N. Alem 150, Buenos Aires, Argentina.

Vujičić Mateo, Est. Venado Tuerto, F.C.C.A, Argentina.

Vujović Đorđe, po zanimanju čakarer rodom iz Nikšića. U Argentinu se uselio  1913 godine sa porodicom. Adresa: Jorge Vujović Est, Delgado G.B.A, Argentina.

Vujović Filip, po zanimanju radnik rodom iz Crne Gore. Adresa: Hotel „Balkan“ P.R. Seanz Pena 8 Territorio del Chaco), Argentina.

Vujović Jovan, po zanimanju stolar, udernik novima „Lovćen“ koje izlazi jednom sedmično. Rodom iz Ljubotinja u Crnoj Gori, u Argentini od 1922 sa porodicom. Adresa. Juan Vujović,Poste restante, dock Sud 8 Provincia de Buenos Aires), Argentina.

Vujović Nikola, po zanimanju kontratista rodom iz Crne Gore. U Argentinu se uselio prije rata sa porodicom. Adresa: Calle Balcarse 982, salta, Argentina.

Vujović Pavle po zanimanju kontratista rodom iz Crne Gore. Adresa: Pablo Vujović Est. Campo  Quijano, (Provincia de Salta), Argentina.

Vujović Slavomir, trgovac po zanimanju, rođen u Herceg Novom. U Argenini od 1927 godine, neoženjen. Adresa: Calle Berlin 1401, dock Sud (Provincia de Buenos Aires), Aregntina.

Vukadinović Danilo, rodom iz Herceg Novog. Adresa: Est. Colon, F.C.c.A, Argentina.

Vukotić Luka, po zanimanju radnik rodom iz Čeva u Crnoj Gori. U Argentini od prije rata. Adresa; Calle Madrid 1211, dock Sud (Provincia de Buenos Aires), Argentina.

Vukotić Miloš, po zanimanju radnik rodom iz Čeva u Crnoj Gori. U Argentini od prije rata. Adresa: Calle Madrid 1211, Dock Sud (Provincia de Buenos Aires), Argentina.

Vukotić Novica, po zanimanju inspektor argentinskih državnih drodova. Bivši sekretar crnogorskog konzulata u Buenos Airesu. U  Argentini sa porodicom. Adresa: Calle Suarez 1165, buenos Aires, Argentina.

Vuković Jakov, po zanimanju radnik nadzornik rođen 1891 godine u Kolašinu u Crnoj Gori. Uselio se u Argentinu 1907 godine. Adresa: Calle 25 de Mayo 724, buenos Aires, Argentina.

Vuković Nikola, po zanimanju činovnik, sekretar „Jugoslovenskog Dobrotvornog Društva“ u Limi. Oženjen, stanuje na adresi. Calle Manco Capac 21, Callao, Peru.

Vuković Savo, pozanimanju kamenolomac dodom iz Crne Gore. U Argentinu se uselio prije rata. Adresa: Cerrp Sotuyo, Est. Hinoio, F.C.S, Argentina.

Vuksanović Gojko, po zanimanju kontratista rodom iz Crne Gore. Uselio se u  Boliviju prije rata, neoženjen. Adresa: Hotel „Majestic“, Cochabamba, Bolivia.

Vuksanović Marko, po zanimanju radnik rođen u Kučima u Crnoj Gori. Neoženjen, adresa: Casilla de Correo 25, Tandil, Argentina.

Vuksanović Risto, po zanimanju zidar rodom iz Crne Gore. Adresa: calle Mitre 1100, Salta, F.C.C.N.A, Argentina.

Vuksanović Stevan, po zanimanju kontratista rodom iz Crne Gore. Uselio se u  Boliviju prije rata. Adresa: Hotel „Majestic“, Cochabamba, Bolivia.

Vulanović Pavić, po zanimanju kamenolomac rođen 1894 godine u Zagorku kod Nikšića, oženjen. U Argentinu se uselio 1930 godine, stanuje na adresi: Calle San Martin 666, Buenos Aires, Argentina.

Vuleković Ljubo rodom iz Crne Gore, stanuje na adresi: Est. El Fuertecito, F.C.C.C, Argentina.

Vuletić Filip, po zanimanju čakarer rodom iz Cuca u Crnoj Gori. U Argentinu se uselio 1922 godine. Stanuje na adresi: Teodolina, F.C.P, Argentina.

Vušurović Krsto, po zanimanju radnik rodom iz Bjelica u Crnoj Gori. Uselio se u Argentinu 1908 godine. Stanuje na adresi: Calle Viena 1493, dock Sud (Provincia de Buenos Aires), Argentina.

Z

Zambelić Mitar po zanimanju poslovođa Jugoslovenskog Kluba rodom iz Boke Kotorske. Uselio se u Argentinu 1894 godine sa porodicom. Stanuje na adresi:  Calle Bolivar1109, Buenos Aires, Argentina.

Zejaković Lazar, po zanimanju radnik rodom iz Crne Gore. Adresa: Carlos Vega 408 (Campos Elisios), Argentina.

Zloković Ilija, po zanimanju brodski komesar rodom iz boke Kotorske, neoženjen. Član „Jugoslovenskog kluba“. Uselio se u Argentinu prije rata. Adresa: Calle Lamadrid 341, Buenos Aires, Argentina.

Zvicer Drago, po zanimanju čakarer rodom iz Cuca u Crnoj Gori. Uselio se u Argentinu prije rata sa porodicom. Stanuje na adresi: Estafeta San Marcelo, Est. Teodolina, F.C.P, Argentina.

Zvicer Djoko, po zanimanju čakarer rodom iz Cuca u Crnoj Gori. Uselio se u Argentinu prije rata sa porodicom. Stanuje na adresi: Estafeta San Marcelo, Est. Teodolina, F.C.P, Argentina.

Zvicer Jakov, po zanimanju čakarer rodom iz Cuca u Crnoj Gori. Uselio se u Argentinu prije rata sa porodicom. Stanuje na adresi: Santiago Zvicer, Estafeta San Marcelo, Est. Teodolina, F.C.P, Argentina.

Zvicer Lazar, po zanimanju čakarer rodom iz Cuca u Crnoj Gori. Uselio se u Argentinu prije rata sa porodicom. Stanuje na adresi: Estafeta San Marcelo, Est. Teodolina, F.C.P, Argentina.

Ž

Živković Đuro, po zanimanju radnik rodom iz Crne Gore. Uselio se u Argentinu 1926 godine, stanuje na adresi: Calle F. Quiroga 1205, Dock Sud (Provincia de Buenos Aires), Argentina.

Živković Jovan, po zanimanju upravitelj „Casa Anonima“ rodom iz Crne Gore. U Argentinu se uselio prije rata, oženjen. Stanuje na adresi: Astra km8, com. Rivadavia, Argentina.

Živković Vladimir, po zanimanju upravitelj podružnice "Casa Anonima“ rodom iz Crne Gore. U Argentinu se uselio prije rata, oženjen. Stanuje na adresi: Astra km8, com. Rivadavia, Argentina.